Слушай на своето устройство:

Меню приложения

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 1 – СЕВЛИЕВО ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 1 – СЕВЛИЕВО ЕООД

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1-СЕВЛИЕВО" ЕООД е създаден и регистриран в съответствие със Закона за лечебните заведения през 1999 год.

Кабинетите за специализирана извънболнична медицинска помощ са разположени на I и III етаж в четири етажната сграда на бившата поликлиника. На III ет. се помещават кабинети на общо-практикуващи лекари, а на IV етаж кабинети на стоматолози.

“Медицински център-1-Севлиево” ЕООД осигурява пълен набор от медицински услуги, сред които:

дейности по здравна промоция и профилактика на социално значими заболявания, включително профилактични прегледи и имунизации:

- рак на млечна жлеза;

- рак на простата;

- увреждания на очния нерв – глаукома- извършва експертизи за временната нетрудоспособност;

- издава медицински свидетелства за постъпване на работа, здравни книжки, медицински свидетелства за управление на МПС;

- насочва пациентите за консултативна и болнична помощ;

- осигурява висококвалифицирани изследвания и консултации във висши медицински заведения в срок от 24 часа;


Дейността на Центъра се осъществява според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата на пациентите.

Центърът е оборудван със съвременна медицинска апаратура за ехографска диагностика на коремни органи, щитовидна и млечна жлеза, тестиси, простата, ехокардиография, доплерова сонография на периферни и магистрални съдове, ЕЕГ, ЕМГ, холтери за ЕКГ и кръвно налягане и други.

Специалистите на “Медицински център-1-Севлиево” ЕООД работят по договор с НЗОК и по договори със застрахователни дружества. Осигурен е прием на пациенти по желание на достъпни и конкурентни цени.

В Центърът работят 16 специализирани кабинета:

1. Неврологични болести

2. Акушер-гинекология

3. Кардиология

4. Ревматология

5. Ушно-носно-гърлени болести

6. Пулмология и фтизиатрия

7. Вътрешни болести

8. Очни болести

9. Хирургия

10. Нефрология

11. Урология

12. Ортопедия и травматология

13. Кожни и венерически болести

14. Психиатрия

15. Физикална и рехабилитационна медицина


Диагностичният процес се подпомага от две медико-диагностични лаборатории:


1. Рентгенова лаборатория: извършва графии, мамографии, компютърна томография.


2. Клинична лаборатория за параклинични изследвания: имунохимия, качествено и количествено изследване на урина, кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, хематология, клинична химия. Притежава Сертификат за външна оценка и качество, съгласно изискванията на Българското дружество по клинична лаборатория.

Работи по договор с „Имунодиагностика - ПП” ЕООД – гр. Плевен

Работното време на дружеството е от 8,00 ч. до 20,00 ч.

Всички лекари, специалисти работят по утвърден месечен график, а част от тях след предварително записване на пациентите.СПИСЪК
на лекарите – специалисти

име, презиме, фамилия на специалиста специалност
Д-р Николай Петров Ненчев
Д-р Пепа Станчева Мазникова – Атанасова
неврология, в т.ч. ЕЕГ, ЕМГ, доплерова сонография
Д-р Красимир Георгиев
Съдова хирургия, доплерова сонография на артерии и вени
Д-р Никола Русинов
Д-р Мирослав Стоянов Ганев
Д-р Николина Тотева Йорданова
Д-р Тодорка Тотева Маркова
Кардиология, ехокардиография
Вътрешни болести
Д-р Маргарита Василева Цветкова – Янкова
Д-р Никола Ганев Николов
Д-р Антоанета Илиева Копаранова
УНГ, аудиометрия
Д-р Владимир Венелинов Николов
Пулмология и фтизиатрия
Функционално изследване на дишането
Д-р Лиляна Петкова Иванчева
Д-р Иван Ангелов Иванов
Офталмология, авторефрактометрия
Д-р Младен Колев Пенчев
Д-р Ралица Христова Ковачева
Вътрешни болести
ехография на коремни органи
Д-р Петър Стефанов Стефанов
нефрология
Д-р Пламен Данаилов Петров
Д-р Петко Иванов Петков
Д-р Петър Стоянов Капитански
Д-р Мирослав Василев Иванов
Д-р Димитър Цанков
Хирургия
Д-р Георги Стоянов Атанасов
урология
Д-р Валентин Генчев Василев
Д-р Спас Кръстанов Митев
Д-р Николай Христов Въцов
Ортопедия и травматология
Д-р Ценка Маркова Иванова
Д-р Иванка Койнова Минчева
Д-р Петко Стефанов Дончев
Акушер-гинекология
Д-р Мариана Пенчева Пенева
Кожно-венерологични болести
Д-р Сюзън Месру Садъкова
Д-р Божидар Георгиев Мончев
Психиатрия
Д-р Антоанета Денева Георгиева
Д-р Димитър Диков
Рентгенология: графия, мамография, компютърна томография
Д-р Соня Михайлова Рачева
Клинична лаборатория
Д-р Мария Гатева Пройнова
Физикална и рехабилитационна медицина
Ideal Standart - Vidima

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран