Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения

Новини

изпрати новина
 • Д-р Иван Иванов Кмет на Община Севлиево : Вече е време светлината да възкръсне у всяко едно сърце!

  Новина

  Поздравявам ви с настъпването на най-светлия християнски празник – Великден и ви пожелавам здраве и любов във всеки дом. Сега е време всеки да пречисти мислите си, да се отърси от страховете и да преодолее изпитанията, защото след всяка премината трудност животът придобива още по-голяма стойност. Вярвам, че последните месеци ни научиха на повече добрина, на кураж и на истинска обич един към друг. И вече е време светлината да възкръсне у всяко едно сърце! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! Д-р Иван Иванов Кмет на Община Севлиево


  Изпратил: Д-р Иван Иванов Кмет на Община Севлиево

 • Община Севлиево: 0879 258 424 - телефон за заявки за пазаруване за възрастни хора

  Новина

  Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) до дома на потребителя, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) може да заявите на телефон 0879 258 424 – Павлина Савчева – организатор дейности. Право да ползват услугите имат хора от града и селата, които са: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами). Дейностите се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като безвъзмездната финансова помощ за дейностите по процедура BG05M9ОP001-2.101 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” е в размер на 160 500,00 лева – размерът на европейското финансиране е 136 425,00 лева (85%), а размерът на националното съфинансиране – 24 075,00 лева (15%). Основната цел на дейностите по Компонент 3 е да се подкрепят жителите на община Севлиево, които са застрашени в най-голяма степен, чрез създадената мрежа за услуги в домашна среда, която осигурява жизненоважни продукти и услуги за населението. Пазаруването и заплащането на сметки се извършва от 10 асистента за града и селата, като всички те са снабдени с нужните лични предпазни средства и служебни карти, с които да се легитимират. Към настоящия момент по проекта се обслужват 98 лица от града и селата Добромирка, Градница, Душево, Богатово, Търхово, Ряховците, Ловнидол, Шумата, Петко Славейков, Крушево, Сенник, Бериево. Първоначално планирания край на дейностите (31.12.2020 г.) бе удължен със сключен анекс към договора, като бюджетът на проекта остава същия. Дейностите ще се изпълняват до 15.06.2021 г


  Изпратил: Община Севлиево

 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО: 02 807 87 57-СПЕЦИАЛЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

  Новина

  СПЕЦИАЛЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО


  Изпратил: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО

 • ПЪТНА АГЕНЦИЯ: АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА-тел. 0700 130 20

  Новина

  От пътната агенция напомнят, че всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ www.api.bg, lima.api.bg, както и на тел. 0700 130 20.


  Изпратил: ПЪТНА АГЕНЦИЯ

 • Европейската комисия: 00800 6 7 8 9 10 11-Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС в борбата за еднакво качество на продуктите

  Новина

  Европейската комисия публикува набор от насоки за прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите. Те ще подпомагат националните органи в преценката им дали някой нарушава законодателството на ЕС, когато продава продукти с различно качество в различни държави. В насоките се посочват и обясняват изискванията в областта на храните и защитата на потребителите при евентуален проблем с разлики в качеството на продуктите: Регламентът за предоставянето на информация за храните, съгласно който потребителите трябва да получават достоверна и достатъчна информация за всеки хранителен продукт. Например етикетите на храните трябва да съдържат списък на всички съставки на продукта. Директивата относно нелоялните търговски практики, която забранява нелоялните търговски практики, като например предлагането на пазара на продукти с идентична производствена марка по начин, който евентуално може да заблуди потребителите. В случай че при нарушение е налице трансграничен елемент, органите за защита на потребителите могат да действат чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите на европейско равнище. Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 Отговорност на националните органи за защита на потребителите и за храните е да гарантират, че дружествата спазват законодателството на ЕС. При все това Европейската комисия е поела ангажимент да подпомага органите чрез тези насоки и по различни работни направления. В допълнение към тези насоки Комисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитвания на хранителни продукти, така че държавите членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна споделена научна основа, която е една и съща за всички. Комисията предостави на своя Съвместен изследователски център (JRC) 1 милион евро за разработването на тази методика. Комисията финансира също допълнителна работа по събиране на доказателства и по правоприлагане, като предлага на държавите членки 1 милион евро за финансиране на проучвания или действия по правоприлагане.


  Изпратил: Европейската комисия

 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ за сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705;0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

  Новина

  ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705; 0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • Комисия за защита на потребителите: Съвет, че онова, което купувате, е качествено:

  Новина

  - Не се нахвърляйте веднага на стоката. Направете кратко проучване, посетете различни магазини или прегледайте сайтовете им, за да видите на каква цена се продава избраният от вас продукт в различните места. Така може да го откриете къде е най-евтин. - Не се предоверявайте на устните обещания на търговците за поемане на ангажименти, които не са техни задължения по закон. - Най-често срещаните нарушения са за намаляване на срока, в който клиентът може да направи рекламация, от 14 на 7 дни и промяна на ценовата оферта в последния момент. - Внимавайте особено, когато пазарувате за деца! Етикетът на стоките за деца задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба. Тази информация трябва да е разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок, потребителят може да я върне в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. - Ако пазарувате онлайн, избирайте внимателно сайта за покупки. Обърнете внимание преди всичко на това има ли информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни. Полезно би било да прочетете във форумите отзиви от други потребители, които вече са пазарували от въпросния електронен магазин, към който сте се насочили.


  Изпратил: Комисия за защита на потребителите

 • “В и К” ООД – гр. Габрово-Район Севлиево, ул. ”Никола Петков” №6, Началник район Севлиево 0675 335 56, Аварии район Севлиево - техници - до 17ч. 0675 338 57, Аварии район Севлиево - портал - след 17ч. и в почивните дни 0675 335 57, Инкасо 0675 335 54.
 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • Д-димер тест
  МЦ 1 - 0675/3-42-15

  Обява

  Д-димер тест


  Лабораторията към „Медицински център-1-Севлиево“ разшири гамата от клинични изследвания. В здравното заведение вече се предлага Д-димер тест. Тестът се използва за предсказване на дълбока венозна тромбоза на долните крайници и в следствие на белодробна тромбоемоболия.  В повече от 95% от случаите, при негативен резултат за Д-димер, при пациентите правилно се изключва опасността от тромбоза. Особено важно е съчетанието на този високо чувствителен тест с клиничната картина на пациента, с оглед поставянето на правилна диагноза или установяване на висок риск от възникване на тромбоза.

  За определяне на Д-димер се използва плазма, получена от венозна или капилярна кръв, смесена с антикоагулант (цитрат). Кръвта се взема на гладно и без прием на лекарства за минимум 12 часа. Това изследване е винаги по назначение от лекар!


  Обявил: МЦ 1 - 0675/3-42-15

  Адрес: Сешлиешо

  Телефон: 0675/3-42-15

  E-mail: mc1@abv.bg

 • Мобилен екип за ваксини по домовете
  МЦ1-Севлиево- 0675/3-42-15

  Обява

  Мобилен екип за ваксини по домовете


  Мобилен екип за ваксини по домовете

  организира „Медицински център-1-Севлиево”. Услугата е предназначена за трудноподвижни хора, които нямат възможност да посетят за имунизация личния си лекар или ваксинационен пункт.

  Посещението и поставянето на ваксина са напълно безплатни!

  За повече информация и записване - 0675/3-42-15


  Обявил: МЦ1-Севлиево- 0675/3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/3-42-15

  E-mail: mc1@abv.bg

 • ПРЕГЛЕДИ НА СПЕЦИАЛИСТИ В МЦ 1
  МЦ 1-0675/ 3-42-15

  Обява

  ПРЕГЛЕДИ НА СПЕЦИАЛИСТИ В МЦ 1


   

  „Медицински център-1-Севлиево” съобщава на своите пациенти, че д-р Никола Русинов /специалност кардиология и ревматология/ и д-р Тодорка Маркова /специалност кардиология/ възобновиха медицинските си прегледи.

  Д-р Русинов приема в каб. 305, ет.3, след предварително записан час, от 8.30 до 13.30 ч. Д-р Маркова приема пациенти в каб. 301, ет. 3, от 8.00 до 13.00 ч.

  За повече информация – тел. 0675/3-42-15

   

   

  Д-р ДИМИТЪР

  ДИМИТРОВ

   

  УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

   

  ще преглежда на 11 и 25 май 2021 г.

  каб. 307, ет. 3

  Прегледите се извършват след предварително записване на касата на III ет.:

  -по договор с НЗОК

  -срещу заплащане

  -по договор със здравни и застрахователни дружества

   

   

   

   

  Допълнителна информация – на тел. 0675/ 3-42-15

   

  Д-Р НИКОЛАЙ ЦАНОВ

   

  КАРДИОЛОГИЯ

  ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

   

  ПРЕГЛЕЖДА ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 14.30 ДО 18.00 Ч

   

  Прегледите се провеждат след предварително записване на регистратура на III ет:

  - с направление от личен лекар

  - с карти на здравноосигурителни дружества

  - срещу заплащане

   

  Допълнителна информация на тел. 0675/ 3-42-15

  Д-р БОНКА ПОПОВА

   

  началник отделение

  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, Габрово

   

  Съвременно онкологично лечение, диагностика и проследяване на онкологични заболявания.

   

  Ще преглежда на13 май 2021 г.

   

  Д-р Димитър Диков –

  специалист онкология, мамология, рентгенология

   

  ще преглежда на 28 май 2021 г

  от 14 ч, ет. 2

   

  Диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза, мамографии.

   

   

   

   

  Прегледите се извършват след предварително записване на тел. 0675/3-42-15 или регистратура 1 етаж


  Обявил: МЦ 1-0675/ 3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-42-15

  E-mail: mc1@abv.bg

 • Използване на контейнери за растителни и хранителни отпадъци
  РЕГИОНАЛНО ДЕПО

  Обява

  Използване на контейнери за растителни и хранителни отпадъци


  Предвид започналото разпространение на контейнери за растителни и хранителни отпадъци, всички граждани се призовават, същите да се използват единствено и само по предназначение!


  Обявил: РЕГИОНАЛНО ДЕПО

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3 24 82

  E-mail: depo.sevlievo@abv.bg

 • Кабинет за неотложна медицинска помощ
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  Кабинет за неотложна медицинска помощ


  Кабинет за неотложна медицинска помощ функционира в стая 103, ет.1, всеки работен ден от 20.00-8.00 часа и денонощно в почивните и празнични дни.

  Достъпът до него е осигурен чрез централния вход на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД.

  В кабинета безплатно ще бъдат обслужвани лицата, избрали за свой общопрактикуващ лекар д-р Йовка Савова, д-р Марийка Германова, д-р Павлинка Спиридонова, д-р Наташа Денева, д-р Елена Апостолова, д-р Томичка Александрова, д-р Цветанка Цолова и д-р Анелия Камбурова.

  Пациентите, избрали за общопрактикуващ лекар Групова практика "Актамед", ще получават медицинска помощ безплатно всеки ден от 20.00 ч. до 8.00 ч.

  От 01.12.2018г. всеки ден от 20,00-8,00ч. в кабинета безплатно ще се обслужват и лицата, избрали за общопрактикуващ лекар ЕТ "Здраве - Д-р Юсеин Юсеинов - ИППМП"

  Телефон за връзка : 0889 822444.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • Специализиран медицински транспорт за цялата страна
  „Медицински център -1- Севлиево”-0675/34215

  Обява

  Специализиран медицински транспорт за цялата страна


  Структура: Home → Ново → Специализиран медицински транспорт за цялата страна предлага „Медицински център -1- Севлиево”

  Специализиран медицински транспорт за цялата страна предлага „Медицински център -1- Севлиево”

  Новини Севлиево февруари 9, 2018 0 Comment БЪЛГАРИЯ, МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СЕВЛИЕВО, Севлиево

  Посещения: 411

  „Медицински център -1- Севлиево” ЕООД

  Предлага НОВА медицинска дейност

  СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ на територията на Севлиево и цялата страна

  Специализиран Медицински Транспорт

  Извозване на болни и трудно подвижни хора.

  Транспортиранена пациенти до лечебно заведение, с възможност за придружаване от близки или транспортиране от болница до посочен адрес.

  Осигуряване на Медицински екип, при транспортиране на пациента – допълнителна услуга, която Ви предлагаме като възможност. Решението дали да се възползвате от нея вземате сами. При някои състояния медицинският ескорт е въпрос на избор, но при други е въпрос на необходимост. Вашият лекар може да Ви помогне да вземете правилното решение.

  Транспортиране на болни пациенти за консултативни и контролни медицински прегледи, изследвания, рентген, скенер и ЯМР.

  Осигуряванена медицински екип за масови мероприятия

  Линейката е подходящо оборудвана с медицинска апаратура – дефибрилатор, пациентски монитор, аспиратор, кислородна система, климатик.

  Справки и заявки на тел: 0675/34215

  Всеки работен ден от: 08:00 часа до 18:00 часа


  Обявил: „Медицински център -1- Севлиево”-0675/34215

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/34215

  E-mail: mc1@abv.bg

 • РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
  ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Обява

  РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО


  "Хамбергер България" ЕООД гр. Севлиево, водеща производствена немска компания, търси да назначи следните работници в производство:

   

  - шлайфисти

  - полирчици

  - автоматчици

  - шлосери

  - работници подови настилки

  - опаковчици

   

  Ние предлагаме:

  • работа в динамична среда на трисменен режим;

  • дългосрочна ангажираност;

  • допълнително материално стимулиране в съответствие с показаните лични производствени резултати;

  • ОРГАНИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН СЛУЖЕБЕН ТРАНСПОРТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ГР. ГАБРОВО И ГР. ЛОВЕЧ.

   

  Документите, които кандидатите трябва да представят са:

  1. Молба

  2. Автобиография

  4. Актуална снимка

   

  Документите се подават на адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево, обл. Габрово.

  Месторабота: Севлиево

   


  Обявил: ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Адрес: адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево

  Телефон: 0675/067 531 010

  E-mail: hamberger@b-trust.org

 • СЕДМИ ФЕСТИВАЛ „Семе българско“ ще се проведе на 15 и 16 май
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Събитие

  СЕДМИ ФЕСТИВАЛ „Семе българско“ ще се проведе на 15 и 16 май

  Седемте най-ярки събития ще бъдат пресъздадени в седмото издание на фестивала

  Седмото издание на Национален фестивал „Семе българско“ ще се проведе в Севлиево на 15 и 16 май в парк „Казармите“. Мотото тази година е „Предай нататък“, като събитието отново ще остави ярък отпечатък в съзнанието на всички участници и гости.

  Фестивалът ще събере на едно място пазителите на българския фолклор, народни художествени занаяти, местни вкусове и безценни семена, припомняйки силата на българския дух. Заедно ще се върнем към корените си, за да намерим упование на вярата. Ще почетем мъдростта на предците си и ще предадем нататък най-съкровеното от българските традиции, съхранили ни като народ с ярка идентичност.

  В рамките на седмото издание на събитието на откритата фестивална сцена своя талант ще покажат оркестър „Шевица“, професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, Емилия, ансамбъл „Развитие“, ДФА „Габровче“ и над 400 участници от самодейни фолклорни състави от Северна България.

  Специални гости ще бъдат основателите на прабългарската школа „Бага-тур“, които чрез демонстрации ще пресъздадат древни практики и умения, част от бита на прабългарите, от техните празнични обреди, облекло и въоръжение. След зрелищния им спектакъл ще бъде сформиран лагер, в който присъстващите да упражнят своите умения в стрелба с лък и езда или да пътуват назад във времето, като обитатели на друга епоха, облечени в доспехи.

  И тъй като тазгодишното издание на фестивала е седмо, а първите 7 години са най-важни, организаторите са решили да припомнят и претворят 7 от най-хубавите инициативи, реализирани от началото на „Семе българско“ до днес: ще бъдат засадени 7 дръвчета; ще бъдат пуснати 7 бели гълъба; ще бъде изтъкана 7-цветна черга; ще бъдат омесени и наречени 7 вида хляб; ще покажем 7 автентични български носии от различни краища на страната и ще ви разкрием тайните, вплетени в тях; ще бъдат издирени 7 пъти по 7 вида семена от български автентични сортове зеленчуци, които ще поставим в техния нов дом – инсталацията, монтирана в парк „Казармите“ под формата на кошер; ще е допишем книгата, която нарекохме „За мен България е…“ и заедно, на база Вашите мисли за родината, ще изработим 7 послания – основа, върху която да градим следващите поне седем издания на фестивал „Семе българско“.

  В парка ще бъде обособена зона с работилници, в които гостите на събитието ще се учат да работят с глина, да рисуват български шевици, да правят кукли и да танцуват български хора.

  Демонстрациите и дегустациите остават неизменна част от фестивала. Те ще допълнят усещането за българско и родно с познатите аромати от нашето детство.

  Ще изгоним злите сили с кукери и ще населим сърцата си с любов, която да предадем нататък!

  Очакваме ви на 15 и 16 май 2021 г. в парк „Казармите“ в Севлиево – там, където от кълна до върха – всичко е българско

  Място: Севлиево, парк "казармите" Дата: 15-16-05-2021 Час: 0000


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • Together World Tour –Ideal Standard предприема околосветско пътуване
  ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА

  Събитие

  Together World Tour –Ideal Standard предприема околосветско пътуване

  Ideal Standard обяви старта на серия уникални хибридни събития – Together World Tour, които съчетават иновативен дигитален формат с реални атракции.

  Какво е общото между Милано, Берлин, Лондон, Париж, Дубай и Шанхай? Освен, че са иконични градове на света, те ще бъдат домакини на поредицата хибридни събития на Ideal Standard, предназначени за международната общност на архитектите и дизайнерите. Together World Tour отправя към тази глобална аудитория един иновативен фюжън от виртуално съдържание и реално изживяване.

  Събитията ще разкрият ексклузивни световни продуктови премиери, изваждайки ги от дълбоките корени на културата на всеки от тези световни центрове и ще предложат поредица от незабравими моменти. Целта е да се съчетае най-доброто от двата свята - дигитален и персонален. Амбицията е да вдъхновяват и забавляват.

  Hearst Global Design са избрани за стратегически партньор на кампанията, с изключителното участие на Elle Decoration - най-голямото и влиятелно издание за дизайн в света, което присъства в 28 държави с 25 издания. Медийното партньорство се отличава с интегриран подход във всички канали за комуникация и предоставя значителни възможности за популяризиране благодарение на глобалния си обхват. Кампанията ще бъде подкрепена със съдържание в печатни, онлайн издания, социални мрежи и списания, като Hearst, и ще допринесе за привличане на вниманието и ангажиране на широка аудитория.

  „Together World Tour започва в Милано, столицата на дизайна и дома на Глобалния център за дизайн на Ideal Standard. Този град вече толкова време е източник на нашето вдъхновение. Събитието ще бъде една история, в която оживяват модата и начина на живот, присъщи на Милано”, казва главният дизайнер на Ideal Standard, Роберто Паломба.

  Турнето обещава да вдъхнови и очарова, като предостави на глобалната архитектурна, дизайнерска, търговска и бизнес общност и на любителите на дизайна място на първия ред за премиерата на впечатляващите нови колекции.

  Торстен Тюрлинг, Главен изпълнителен директор на Ideal Standard, обяснява защо смята, че този подход е бъдещето за бранда и за индустрията: „Пандемията промени правилата за провеждане на традиционните събития с физическо присъствие. Вместо да предложим просто разходка в онлайн шоурум, ние открихме нов начин за връзка с нашите клиенти по целия свят – едновременно дигитален и персонален, динамично изживяване, което ни позволява да разкриваме ценностите на нашата марка. Вярваме, че това ще бъде пътуване от незабравими моменти на вдъхновение и очарование“.

  Първото събитие на Together World Tour ще се проведе на 21 април, 2021 г. Започвайки от Милано, турнето ще продължи през цялата 2021 и началото на 2022, като ще посети 6 световни културни столици. Събитието ще съчетава живо съдържание, предавано онлайн и превеждано на няколко езика едновременно. Интерактивното преживяване ще насърчи участниците да участват активно в събитието на живо, като със своите действия да открият новите колекции и да „отключат“ ексклузивно съдържание.

  Участниците ще имат възможност за личнен контакт с главния дизайнер на Ideal Standard и други ключови хора от компанията.

  За регистрация влезте на togetherworldtour.com.

  Място: World Дата: 21-04-2021 Час: 00:00


  Обявил: ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА

Историята на Севлиево - 7 май

 • 7 май 1876 година – петък. След пробива на турците при Батошево гъбенци през горите на Бухал се...

  Историята на Севлиево - 7 май

  7 май 1876 година – петък. След пробива на турците при Батошево гъбенци през горите на Бухал се завърнали по домовете си и с близките си започнали да се укриват. Башибозуците плъзнали да плячкосват Гъбенските махали. Запалени били къщите на Никола Пройнов, Иван Мънев, Иван Бонин, плевнята на дядо Славчо и други. На 7 май сутринта аскерът от м. Коренец потеглил в колона към Гъбене и пред селото започнал да се разгръща в боен ред. В този момент кметът донесъл бележка от Севлиево, селото да не се напада. Гъбенци бързо събрали ядене и пиене и нагостили войската. На заминаване командирът наредил да бъдат взети като заложници и водачи: Христо Дедов, Стоян Денкин, Косьо Братина, Лальо Мънито и други.

 • 7 май 1948 година – Като филиал на МТС – Павликени, в Севлиево е създадено Машинно-тракторна ст...

  Историята на Севлиево - 7 май

  7 май 1948 година – Като филиал на МТС – Павликени, в Севлиево е създадено Машинно-тракторна станция. От 3 февруари 1949 година тя се обособява като самостоятелна. Тогава станцията притежава 35 трактора, обслужвани от 25 трактористи. Десет години по-късно, през 1958 година станцията притежава 160 трактора и 7 комбайна.

 • 7 май 1961 година – провежда се за първи път в Севлиево вечер на поезията. Организатори: Васил ...

  Историята на Севлиево - 7 май

  7 май 1961 година – провежда се за първи път в Севлиево вечер на поезията. Организатори: Васил Радев от околийската читалищна методическа библиотека и Максим Димов, ветиринарен фелдшер, актьор от читалищния театър, като в основата винаги е стоял литературния кръжок при читалище „Развитие“. Вечерта се провежда на рожденната дата на поета Пеньо Пенев. През следващите години тя става традиционна.

 • Пеньо Пенев – роден на 7 май 1930 година в Добромирка. Пише стихове още като ученик в прогимназ...

  Историята на Севлиево - 7 май

  Пеньо Пенев – роден на 7 май 1930 година в Добромирка. Пише стихове още като ученик в прогимназията – първи опити под ръководството на учителката му по български език Куна Ангелова. От 1944 година е ученик в Севлиевската гимназия. Тук усъвършенства писането на стихове. Наричат го „поета“. През март 1949 година заминава за Димитровград с група строители. Някои негови стихотворения са включени в учебниците по литература. От 1949 година стихотворенията „За комунизма“, „Земята ще бъде родилка“, „Песен от забоите“. От 1950 година са „Строител на пролет“, „Предмайско“, „Корпус 206“, „Бетон и мечти“. От 1953 година са „Родина“, „Моята улица“, „Небивала сватба“. Предсмъртната му поема е „Дни на проверка“ от 1958 година. На 27 април 1959 година поетът Пенев слага край на живота си, измъчван от неправдата. Оставил е богато по съдържание наследство: „Добро утро, хора!“ (1956) с 37 стихотворения, „Ние от ХХ век“ - 40 страници, посмъртно. От 1960 година са издадени „Стихотворения“ под редакцията на Георги Джагаров и Минко Николов със 148 страници. За книгата „Стихотворения“ е награден посмъртно с Димитровска награда. На 9 май 2000 година се проведе честване в Севлиево, Добромирка, Димитровград и София.

 • Христо Колев Пелитев – роден на 7 май 1927 година в Градница, писател, хуморист, журналист. Сле...

  Историята на Севлиево - 7 май

  Христо Колев Пелитев – роден на 7 май 1927 година в Градница, писател, хуморист, журналист. Следва право и славянска филология в СУ (1946-1950). Работи във вестниците „Народна младеж“, „Работническо дело“, „Стършел“, сп. „Български войн“. От 1965 година е редактор на в. „Стършел“. Автор е на разкази, фейлетони, хумористични пиеси: „Моите атентатори“, „Защо ходя гологлав“, „Хапят ли охлювите“, „От враждебна до Гуантанамо“, „Ало, чувате ли ме?“ и др. Творбите му са преведени на руски,английски, немски, украински, сърбо хърватски, естонски, чешки, словашки, унгарски.

Ideal Standart - Vidima

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран