Слушай на своето устройство:

Меню приложения

Новини

изпрати новина
 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО: 02 807 87 57-СПЕЦИАЛЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

  Новина

  СПЕЦИАЛЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО


  Изпратил: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО

 • БНБ: Как да се защитим при онлайн и мобилно банкиране

  Новина

  Българската народна банка публикува днес съвети как да се защитим при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране. Преди да изберете услуга: определете финансовите си нужди; съберете информация за услугите и я прочетете внимателно; проверете дали услугите отговарят на вашите финансови възможности; сравнете предложенията на различни доставчици на банкови услуги - съветват от Централната банка. При сключването на договор за конкретна услуга: 1. Прочетете и разберете условията, преди да подпишете. - поискайте от доставчика да Ви предостави преддоговорна информация относно Вашите права и задължения, както е длъжен да направи; - свалете/разпечатайте документите и ги съхранете, за да можете да направите справка в бъдеще; - разгледайте характеристиките на услугата, срока на договора, общите разходи и всякакви допълнителни такси, както и, ако е приложимо, условията за правото Ви на отказ; - уверете се, че разбирате последиците от финансовия Ви ангажимент (възможна негативна промяна спрямо първоначално договорените условия); - поискайте допълнителни пояснения от доставчика, ако не сте сигурни за конкретна информация. 2. Обърнете специално внимание на всички такси и разходи. - отделете достатъчно време да прегледате финансовите условия на договора и всички такси и разходи; - обърнете внимание не само на таксите, приложими към основната услуга/пакет, но и на разходите, включително стандартните такси и разходите за допълнителни услуги; - при възможност, използвайте „показател за общия размер на разходите“ (например годишен процент на разходите), за да сравните различните варианти. 3. Помислете за сигурността - осведомете се по какъв начин ще се обработват и защитават личните Ви данни съгласно договора; - проверете наименованието, данните за връзка и правния статут на доставчика, както и дали е упълномощен да предоставя тези услуги, с цел предотвратяване на възможна измама; - защитете личните си данни или пароли за регистрация, така че други лица да не могат да осъществяват достъп до сметката Ви от Ваше име. Можете да направите това, като изберете доставчик, който използва надеждни методи за удостоверяване на самоличността, чрез закриване на сесията, използване на сигурна безжична връзка, надеждни пароли и PIN кодове и редовни актуализации на операционната Ви система и антивирусния софтуер; - наблюдавайте и съобщавайте възможно най-скоро за подозрителни действия по Вашата сметка или за неупълномощен достъп до нея, за да може доставчикът да предприеме незабавно необходимите стъпки; 4. Подайте жалба, ако считате, че правата Ви са нарушени. - опитайте да решите проблема сами, като се свържете директно с доставчика. Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) също може да се използва за изпращане на жалбата Ви директно до доставчика по отношение на услуги, закупени онлайн; - ако доставчикът не отговори или ако не сте доволни от отговора му: - да прибегнете до алтернативна схема за решаване на спорове, например финансов омбудсман, като използвате европейската платформа за ОРС, за да достигнете до правилния орган за решаване на спора; - да използвате мрежата FIN-NET във Вашата държава или в държавата на доставчика, за да подадете жалба срещу доставчик в друга държава от ЕС/ЕИП; - свържете се с: Комисия за защита на потребителите – www.kzp.bg Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg Обмислете дали да предявите иск пред национален съд. Ако сте решили да подадете сигнал или жалба до банка, може да използвате следните имейл адреси и/или телефони: UniCredit Bulbank AD - ccm@unicreditgroup.bg, 02 923 20 23 DSK Bank EAD - call_center@dskbank.bg, 0700 10 375, *2375 First Investment Bank AD - complaints@offices.fibank.bg, 2265, 0800 11 011, +359 2 818 0006, +359 2 818 0007 United Bulgarian Bank AD - 0 700 117 17, +3592 483 1717 (отдел "Маркетинг") Eurobank Bulgaria AD (Postbank AD) - complaints@postbank.bg, 0700 18 555 Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD - complaints@raiffeisen.bg, 0700 10 000, 1721 Expressbank AD - sgeb.contact@socgen.com, 00 359 (0) 800 18 888 Central Cooperative Bank AD - front@ccbank, 02 92 66 100 (банкови операции и обслужване); cards@ccbank.bg, 02 92 66 500, 0800 11 400 (картови операции); ccb_credit@ccbank.bg, 02 92 66 692, 02 92 66 670 (банкиране на дребно) Piraeus Bank Bulgaria AD - customercare@piraeusbank.bg, 0700 12002 Allianz Bank Bulgaria AD - cm@bank.allianz.bg, 0800 13 014 Bulgarian Development Bank AD - complaints@bdbank.bg, 02 930 63 33 Investbank AD - bn@ibank.bg, 0700 12 555, 17 555 ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - contact@procreditbank.bg, 02 81 35 100, *7000, 0 700 1 70 70 Municipal Bank AD - VOPS@municipalbank.bg, 029356515, 029300293, 029300109 International Asset Bank AD - iabank@iabank.bg, 02 8120280, 02 8120269 Bulgarian-American Credit Bank AD - complaints@bacb.bg, 02 9658 310, 02 9658 337, 0700 144 88 D Commerce Bank AD - dbank@dbank.bg, 02 46 41 171 TBI Bank EAD - complaints@tbibank.bg, 0700 17 571 Tokuda Bank AD - Complaints@tcebank.com, 02 403 79 00, 02 403 79 85 Texim Bank AD, complaints@teximbank.bg - "1060, 91060 BNP Paribas S.A. - Sofia Branch - bnpp_complaints@bnpparibas.com, (+359 2) 92 18 689 Citibank Europe Plc., Bulgaria Branch - bozhidara.borisova@citi.com; borislava.jereva@citi.com; mariya.komsiyska@citi.com - 02 9175 182, 02 9175 180, 02 9175 181 ING Bank N.V - Sofia Branch - ing.infobg@ingbank.com, 02 9176644 "T.C.Ziraat Bankasi-Sofia Branch" - m.kosturska@ziraatbank.bg, k.ledlova@ziraatbank.bg - 02 9809904, 02 9051389 BNP Paribas Personal Finance S.A. - Bulgaria Branch - bnpparibas-pf.bg, 0700 11 811 Varengold Bank AG, Sofia Branch - sofiabranch@varengold.de, 359 (0)2 4144 994


  Изпратил: БНБ

 • ПЪТНА АГЕНЦИЯ: АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА-тел. 0700 130 20

  Новина

  От пътната агенция напомнят, че всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ www.api.bg, lima.api.bg, както и на тел. 0700 130 20.


  Изпратил: ПЪТНА АГЕНЦИЯ

 • Европейската комисия: 00800 6 7 8 9 10 11-Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС в борбата за еднакво качество на продуктите

  Новина

  Европейската комисия публикува набор от насоки за прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите. Те ще подпомагат националните органи в преценката им дали някой нарушава законодателството на ЕС, когато продава продукти с различно качество в различни държави. В насоките се посочват и обясняват изискванията в областта на храните и защитата на потребителите при евентуален проблем с разлики в качеството на продуктите: Регламентът за предоставянето на информация за храните, съгласно който потребителите трябва да получават достоверна и достатъчна информация за всеки хранителен продукт. Например етикетите на храните трябва да съдържат списък на всички съставки на продукта. Директивата относно нелоялните търговски практики, която забранява нелоялните търговски практики, като например предлагането на пазара на продукти с идентична производствена марка по начин, който евентуално може да заблуди потребителите. В случай че при нарушение е налице трансграничен елемент, органите за защита на потребителите могат да действат чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите на европейско равнище. Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 Отговорност на националните органи за защита на потребителите и за храните е да гарантират, че дружествата спазват законодателството на ЕС. При все това Европейската комисия е поела ангажимент да подпомага органите чрез тези насоки и по различни работни направления. В допълнение към тези насоки Комисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитвания на хранителни продукти, така че държавите членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна споделена научна основа, която е една и съща за всички. Комисията предостави на своя Съвместен изследователски център (JRC) 1 милион евро за разработването на тази методика. Комисията финансира също допълнителна работа по събиране на доказателства и по правоприлагане, като предлага на държавите членки 1 милион евро за финансиране на проучвания или действия по правоприлагане.


  Изпратил: Европейската комисия

 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ за сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705;0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

  Новина

  ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705; 0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • Комисия за защита на потребителите: Съвет, че онова, което купувате, е качествено:

  Новина

  - Не се нахвърляйте веднага на стоката. Направете кратко проучване, посетете различни магазини или прегледайте сайтовете им, за да видите на каква цена се продава избраният от вас продукт в различните места. Така може да го откриете къде е най-евтин. - Не се предоверявайте на устните обещания на търговците за поемане на ангажименти, които не са техни задължения по закон. - Най-често срещаните нарушения са за намаляване на срока, в който клиентът може да направи рекламация, от 14 на 7 дни и промяна на ценовата оферта в последния момент. - Внимавайте особено, когато пазарувате за деца! Етикетът на стоките за деца задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба. Тази информация трябва да е разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок, потребителят може да я върне в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. - Ако пазарувате онлайн, избирайте внимателно сайта за покупки. Обърнете внимание преди всичко на това има ли информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни. Полезно би било да прочетете във форумите отзиви от други потребители, които вече са пазарували от въпросния електронен магазин, към който сте се насочили.


  Изпратил: Комисия за защита на потребителите

 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • ПРЕГЛЕДИ НА СПЕЦИАЛИСТИ В МЦ 1
  МЦ 1-0675/ 3-42-15

  Обява

  ПРЕГЛЕДИ НА СПЕЦИАЛИСТИ В МЦ 1


  Д-р Виктор Точков

   

  специалист ортопед-травматолог

   

  ще преглежда на 9 декември 2022 г,

  каб. 308, от 15.30 ч, с предварително записване на регистратура на 1 ет.

  Извършва диагностика, лечение и операции на опорно-двигателния апарат. Специалист в областта на артроскопската хирургия, в частност хирургия на колянната става (увреди на менискусите, коленните връзки, ставния хрущял и др.) и спортната травматология.

   

  Прегледите се извършват срещу заплащане и с карти на застрахователни дружества.

  Информация и записване: тел. 0675/3-42-15

   

  Д-р БОНКА ПОПОВА

   

  началник отделение

  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, Габрово

   

  Съвременно онкологично лечение, диагностика и проследяване на онкологични заболявания.

   

  Ще преглежда на 8 декември 2022 г.

   

  Прегледите се извършват след предварително записване на касата на I ет.:

  - с направление от личен лекар

  - срещу заплащане

   

   

  ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ ДА БЪДАТ С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!

   

   

  Допълнителна информация и записване – на тел. 0675/ 3-42-15

   

  Д-Р БАБУ ФРАНЦИС

   

   

  СПЕЦИАЛИСТ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ

   

   

  Преглежда в сряда и петък, от 9.00 до 11.00 ч, каб. 205, ет.2

   

  Прегледите се извършват:

  -по договор с НЗОК

  -по договор със здравни и застрахователни дружества

  -срещу заплащане

   

   

   

  Допълнителна информация – на тел. 0675/ 3-42-15, 9-66-93

   

  Д-р АНЕЛИЯ

  ЙОСИФОВА

   

  УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

  И ОТОНЕВРОЛОГИЯ

   

  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“-Плевен

   

  ИЗВЪРШВА ТАМПАНОМЕТРИЯ И АУДИОМЕТРИЯ

   

  Прегледи се извършват всяка сряда,

  каб. 307, ет. 3, от 13:00 ч

   

  Прегледите се извършват след предварително записване на касата на III ет.: по договор с НЗОК, срещу заплащане, по договор със здравни и застрахователни дружества

  Допълнителна информация – на тел. 0675/ 3-42-15, 9-66-93

   

  Д-р Димитър Димитров

   

  УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

   

  ще преглежда на 8 и 22 ноември 2022г

  каб. 307, ет. 3, от 14:00 ч

  Прегледите се извършват след предварително записване на касата на III ет.:

  -срещу заплащане

  -по договор със здравни и застрахователни дружества

   

   

   

   

  Допълнителна информация – на тел. 0675/ 3-42-15

   

  Д-р Виктор Точков

   

  специалист ортопед-травматолог

   

  ще преглежда на 11 ноември 2022 г,

  каб. 205, от 15.00 ч, с предварително записване на регистратура на 1 ет.

  Извършва диагностика, лечение и операции на опорно-двигателния апарат. Специалист в областта на артроскопската хирургия, в частност хирургия на колянната става (увреди на менискусите, коленните връзки, ставния хрущял и др.) и спортната травматология.

   

  Прегледите се извършват срещу заплащане и с карти на застрахователни дружества.

  Информация и записване: тел. 0675/3-42-15

  Д-р ПЕЙО МИШЕВ

   

  СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ

  СЪДОВА ХИРУРГИЯ

  ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

  Клиника по сърдечно-съдова хирургия към УБ „Лозенец”-София

  /бивша Правителствена болница/

   

  ще преглежда на 15 декември 2022 г, от 12.00 ч

   

  Прегледите се извършват САМО СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ и с карти от застрахователно дружество. Консултацията включва медицински преглед и доплерова сонография

   

  Съвременно лечение на венозни, артериални и лимфни заболявания на крайниците, ултразвуково доплерово изследване.

   

  Всички пациенти посещават кабинет с предпазни средства!

   

  Допълнителна информация и записване – на тел. 0675/ 3-42-15, 9-66-93

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Д-Р АЛДИН АЛИ

   

  КАРДИОЛОГИЯ

  ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

   

  Клиника по кардиология в Аджибадем Сити Клиник, Сърдечно-съдов център

   

  Ще преглежда на 17 дек. 2022, от 9 ч, каб. 301, ет. 3

   

  Прегледите се провеждат след предварително записване на регистратура и след предварителни резултати от клинични изследвания.

  В медицинския преглед са включени още електрокардиограма и ехокардиография

  Прегледите се извършват срещу заплащане!

  Допълнителна информация на тел. 0675/ 3-42-15, 9-66-93

   

  Д-р КРАСИМИРА

  ЙОРДЖЕВА

  СПЕЦИАЛИСТ КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕЕСКИ БОЛЕСТИ

  ПРЕГЛЕЖДА В КАБ. 205

  ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 13.30 ДО 17 Ч

  БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

  Прегледите се извършват:

  -по НЗОК

  -срещу заплащане

  -по договор със здравноосигурителни дружества

   

   

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – 0675/3-42-15

  0675/9-66-93

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Д-Р ПЕПА

  МАЗНИКОВА

  НЕВРОЛОГ

  ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

  ПРЕГЛЕЖДА В КАБ. 302

   

  РАБОТНО ВРЕМЕ – ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК И СРЯДА

  ОТ 13.30 ДО 15.30 Ч, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

   

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – 0675/9-66-93

   

   

  Д-р СТЕЛИЯН АНДРЕЕВ

  ЕНДОКРИНОЛОГ

   

   

   

  ПРЕГЛЕЖДА:

  ПОНЕДЕЛНИК - ОТ 14 ДО 17 Ч /КАБ. 301

  СРЯДА - ОТ 8 ДО 12 Ч /КАБ. 307

  „Медицински център-1-Севлиево” съобщава на своите пациенти, че д-р Никола Русинов /специалност кардиология и ревматология/ и д-р Тодорка Маркова /специалност кардиология/ възобновиха медицинските си прегледи.

  Д-р Русинов приема в каб. 305, ет.3, след предварително записан час, от 8.30 до 13.30 ч. Д-р Маркова приема пациенти в каб. 301, ет. 3, от 8.00 до 13.00 ч.

  За повече информация – тел. 0675/3-42-15

   

   

   

   

  Д-Р НИКОЛАЙ ЦАНОВ

   

  КАРДИОЛОГИЯ

  ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

   

  ПРЕГЛЕЖДА ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 14.30 ДО 18.00 Ч

   

  Прегледите се провеждат след предварително записване на регистратура на III ет:

  - с направление от личен лекар

  - с карти на здравноосигурителни дружества

  - срещу заплащане

   

  Допълнителна информация на тел. 0675/ 3-42-15

   


  Обявил: МЦ 1-0675/ 3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-42-15

  E-mail: mc1@abv.bg

 • Кабинет за неотложна медицинска помощ
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  Кабинет за неотложна медицинска помощ


  Кабинет за неотложна медицинска помощ функционира в стая 103, ет.1, всеки работен ден от 20.00-8.00 часа и денонощно в почивните и празнични дни.

   

  Достъпът до него е осигурен чрез централния вход на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД.

   

  В кабинета безплатно ще бъдат обслужвани лицата, избрали за свой общопрактикуващ лекар д-р Йовка Савова, д-р Марийка Германова, д-р Павлинка Спиридонова, д-р Наташа Денева, д-р Елена Апостолова, д-р Томичка Александрова, д-р Цветанка Цолова и д-р Анелия Камбурова.

   

  Пациентите, избрали за общопрактикуващ лекар Групова практика "Актамед", ще получават медицинска помощ безплатно всеки ден от 20.00 ч. до 8.00 ч.

   

  От 20,00-8,00ч. в кабинета безплатно се обслужват и лицата, избрали за общопрактикуващ лекар ЕТ "Здраве - Д-р Юсеин Юсеинов - ИППМП"

   

  Телефон за връзка : 0889 822444.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ
  ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Обява

  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ


  ПК ''СОЛИДАРНОСТ 1918'' търси да назначи търговски работници за хранителни обекти в гр.Севлиево, с.Ловнидол, с.Младен, с.Столът.

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  - приятелска атмосфера в екип;

  - трудов договор и осигуровки;

  - работа на смени;

  - въвеждащо обучение;

  - КОНКУРЕТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, мотивиращо заплащане обвързано с резултатите;

  - социални придобивки.

  ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ ДА СТЕ:

  - усмихнати и учтиви;

  - бързи и организирани;

  - трудолюбиви и коректни;

  - с чувство за отговорност и колегиалност;

  - с приличен външен вид и с висока лична хигиена;

  - стриктно спазващи хигиенни норми и вътрешен ред.

  ОТГОВОРНОСТИ:

  - продажба и предлагане на асортимента в магазина, на клиентите;

  - бързо и качествено облужване;

  - приемане и подреждане на стоките;

  - изготвяне на документите, свързани с доставката на стоките;

  - изготвяне на заявки за доставка и работа с дистрибутори на фирми.

  Ако проявявате интерес, кандидатствайте с АВТОБИОГРАФИЯ И АКТУАЛНА СНИМКА.

  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  ЗА ВРЪЗКА:

  0675/ 3-27-42 и 3-27-44


  Обявил: ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-27-42

  E-mail: solidarnost@abv.bg

 • Десет дневен Коледен базар за най-светлите християнски празници
  Община Севлиево

  Събитие

  Десет дневен Коледен базар за най-светлите християнски празници

  Община Севлиево и Ритейл парк – Севлиево ви канят на най-големия Коледен базар, който ще се проведе от 15 до 24 декември на територията на града. Севлиево ще има своята незабравима Коледа, наситена с много изненади, подаръци, награди, ваучери за пазаруване на различна стойност, спортни състезания, игри, томболи, безброй концерти и кулинарни приключения.

   

  Всички жители и гости на града ще могат да се потопят в уютната атмосфера, благодарение на красиво декорираните коледни щандове, на които местни търговци производители ще предлагат своите хендмейд подаръци.

   

  На сцената пред Ритейл парк ще посрещнем Дара, Боро Първи, Фики, Ансамбъл „Българе“, съставите от детски комплекс „Йовко Йовков“, Фолклорен ансамбъл „Развитие“, Оркестър „Севлиево“, Севлиевски рок групи и Дядо Коледа.

   

  Специално на събитието ще гостува Ути Бъчваров, който в своята кухня на открито, ще приготви коледни кулинарни изкушения, които гостите ще могат да опитат.

  Всеки посетител пазарувал от 15 до 24 декември, в магазините от Ритейл парк, чрез своята касова бележка, ще има възможност да участва в голямата Коледна томбола, където ще се раздават награди.

   

  Подаръци ще има и за онези, които посетят събитието и си направят „Най-забавното селфи“, което ще качат на фейсбук страницата на Ритейл Парк.

   

  За малките и големи творци ще има още една изненада – участие в коледна изложба-конкурс „КОЛЕДЕН ШОПИНГ- Моето коледно пазаруване“, като задължително условие е рисунките да съдържат логото на магазините от Ритейл парка.Творбите за конкурса ще се приемат от 1 до 12 декември в Градска художествена галерия «Асен и Илия Пейкови».Компетентно жури ще определи победителите във всяка категория, като творбите ще бъдат изложени в магазините на територията на Ритейл парка.

  Греяно вино, коледни курабийки, лакомства за деца, коктейли, бургери, наденички на скара и здравословни вкусотии ще се раздават от сцената на най-смелите участници в различните надпревари и състезания.

   

  Дядо Коледа ще зарадва децата в деня на Бъдни вечер.Той ще си направи снимка за спомен с малки и големи пред красивата коледна елха, а за онези които са подготвили стихче или песничка ще има и подаръци.

   

  Идеята на Коледния базар е да направи най-уютните празници от годината още по значими и да предаде у хората коледния дух. Базарът и откритата сцена имат за цел да усмихват, провокират и да носят добро настроение и всичко това е гарнирано с намирането на най-хубавия подарък за любим човек. Тук на помощ идват всички онези магазини, които са част от РИТЕЙЛ ПАРК СЕВЛИЕВО.

  Място: Ритейл парк-Севлиево Дата: 15-24-12-2022 Час: 0000


  Обявил: Община Севлиево

 • Традиционен конкурс за коледна картичка
  Община Севлиево

  Събитие

  Традиционен конкурс за коледна картичка

  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, подпомагана от Младежка зона – Севлиево обявиха традиционния конкурс за коледна картичка, в който могат да се включат всички деца и младежи на територията на общината.

  Целта е подрастващите да бъдат провокирани и мотивирани да изработят коледна картичка, която ще бъде изпратена на самотен човек от община Севлиево. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия, като целта е превенция на асоциалното поведение сред малолетните и непълнолетните.

   

  Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди. Те ще бъдат връчване в няколко възрастови групи: деца до 6 години; от 7 до 10 години; от 11 до 15 години; от 16 до 19 години и др.

   

  Всяка картичка трябва да е придружена с коледно пожелание; да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес. При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи и телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител).

   

  При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка. Картичка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

   

  КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ: 18:00 ч. на 12.12.2022 г. на адрес - Община Севлиево, пл. „Свобода” No1, за г-жа С. Начева, гл. експерт „Младежки дейности и личностно развитие“.

  Тричленно жури ще оцени постъпилите картички. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награди във всяка възрастова група, награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди. Ще бъдат присъдени и две специални награди - от името на Младежки зона - Севлиево и от името на МКБППМН – Община Севлиево, която по традиция ще бъде отпечатана и ще е празничен поздрав за членовете и партньорите.

   

  Всички картички ще зарадват възрастни самотни хора за Коледа.

  Награждаването ще се състои на специална церемония на 19.12.2022г. (понеделник) от 17:30 ч. във фоайето на Община Севлиево, където всички картички ще бъдат изложени в своеобразна експозиция.

  Нека заедно им подарим топлина в навечерието на коледните празници!

   

  Място: Фоаето на Община Севлиево Дата: 19.12.2022 Час: 17,30


  Обявил: Община Севлиево

 • Съвети на КАТ към пешеходци и водачи при застудяване
  РАДИО ''СЕВЛИЕВО

  Събитие

  Съвети на КАТ към пешеходци и водачи при застудяване

  Най-добре да се поема на път със зареден резервоар гориво. Водачите трябва да заредят незамръзващи течности в охладителната система на автомобила и за чистачките. Желателно е да носят със себе си вода, топли дрехи, одеяло. Нека телефоните им са заредени и да носят зарядни, които да ползват по време на път.

  Препоръки за движение по пътищата при ниски температури:

  Пешеходци:

  ∙ Излизайте навън само ако това е абсолютно наложително

  ∙ Движете се само по тротоарите, използвайте подлезите и надлезите за пешеходци

  ∙ Извън населените места се движете срещу автомобилния поток по банкета

  ∙ Обличайте се с топли дрехи

  ∙ Обуйте здрави зимни обувки, при възможност с дълбок грайфер

  ∙ Ако сте с шапка, при пресичане се огледайте няколко пъти, преди да стъпите на улицата. Шапката помага против студа, но в известна степен пречи на слуховото възприятие

  ∙ Дори да сте на пешеходна пътека, огледайте се и само ако автомобилът е далече, преминете

  ∙ Слушалките в ушите и силната музика пречат на възприятията

  ∙ Ако има поледица или сняг, върнете се и изчакайте, докато снегът бъде почистен и бъде опесъчено

  Водачи:

  ∙ Ако не се налага непременно да пътувате, отложи заминаването до нормализиране на обстановката

  ∙ Преценете дали се налага на път да тръгне цялото семейство. Особено важна е преценката, ако имате малко дете

  ∙Ако все още не сте сменили гумите, не губете време – незабавно ги подменете с гуми за зимни условия

  ∙ Всички течности в системите на автомобила трябва да са подменени с незамръзващи

  ∙ Проверете: налягането на гумите, работят ли чистачките, в изправност ли са всички светлинни източници – фарове, мигачи, аварийни светлини, габарити, работи ли отоплителната система на автомобила

  ∙ Заредете достатъчно гориво

  ∙ Преди път извън населено място се осведомете:за прогнозата за времето, за временни или постоянни ограничения по набелязания маршрут

  ∙ Поставете в колата: вериги за сняг, буксирно въже, лопата, зарядно за акумулатор, мобилно зарядно за телефон, дебело одеяло, вода и суха храна, проверете и обновете съдържанието на автоаптечката, вземете достатъчно лекарства, ако сте на лечение

  ∙ При попадане в рискова ситуация сигнализирайте първо на телефона за спешни случаи 112, след това потърсете за съдействие близки и приятели.

  Място: България Дата: 11-03-18-19 Час: 00;00


  Обявил: РАДИО ''СЕВЛИЕВО

Историята на Севлиево - 6 декември

 • Свети Никола чудотворец - Никулден: Никулден се празнува на 6 декември и е третия де...

  Историята на Севлиево - 6 декември

  Свети Никола чудотворец - Никулден

  Никулден се празнува на 6 декември и е третия ден след Варвара и Сава, за които народът смята, че са сестри на Никола. Сава е по – добрата, понеже подтичва след Варвара и я моли да не пуска от ръкава си зърна по нивите, че ще замръзнат. Двете подготвят празника на брат си и затова се казва: „Варвара вари, Сава пече, Никола яде“. Според народната вяра светецът следи да няма морски стихии и човешки жертви, затова моряците са го избрали за свой покровител.

  На Никулден посрещат Коле, Колчак, Кольо, Кула, Никола, Николай, Николина, Никул, Никула, Нина, Нино.

 • Колю Стойнов Колев – роден на 6 декември 1926 година в Кръвеник. Журналист. Завършва СУ, специа...

  Историята на Севлиево - 6 декември

  Колю Стойнов Колев – роден на 6 декември 1926 година в Кръвеник. Журналист. Завършва СУ, специалност „Право“. Работи в БТА (1948-51 година) и в Дирекция по печата: редактор, зав. отд. „Специален кореспондент“, редактор във в. „Народна Младеж“ (1953-61), зав.отд. И зам.гл.редактор на „Работническо дело“ (1961-87), коментатор и водещ в БНР и БНТ, декан на факултета по журналистика при СУ (1987-89). Автор на публицистични и научно-изследователски трудове. Награди: І и ІІ награда на СБЖ за публицистика, орден „НРБ“, два ордена І и ІІ степен „Св.св. Кирил и Методий“, заслужил деятел на културата.

 • Иван Иванов Николов – роден на 6 декември 1926 година в Горна Росица. Завършил гимназия в Севли...

  Историята на Севлиево - 6 декември

  Иван Иванов Николов – роден на 6 декември 1926 година в Горна Росица. Завършил гимназия в Севлиево и славянска филология и философия в СУ. Бил е дипломат, работил в МВР и Комитета по култура. През 1959 е отговорен редактор на в. „Народна младеж“. Издава художествена енциклопедия с образи на велики хора от древността до наши дни със заглавие „Имена от вековете“ в 13 тома. По – известни от тях са: „Пламъци в историята“ том І и ІІ; „Отразени светове“ - за велики художници; „Нежните имена на огъня“ - велики жени, „Мълчаливият подвиг“ - откриватели, „Стоте маски на времето“ - артисти, „Покриви на живота“ - архитекти и строители. В тях печата свои очерци и есета с името си и с псевдонима си Николай Радионов. Бил е главен редактор на в. „Жар“ и зам.главен редактор на издателство „Български художник“. Автор е на стихосбирката „Разговор с птиците“ (1966) и романа „Лулата на Ерин“ (1974). починал на 5 октомври 1987 година в София.

 • 6 декември 2002 година – Концерт на ВГ „Децата на Севлиево“, посветен на кръгли годишнини на ви...

  Историята на Севлиево - 6 декември

  6 декември 2002 година – Концерт на ВГ „Децата на Севлиево“, посветен на кръгли годишнини на видни севлиевци – Дан Колов – 110 г., Фани Попова – Мутафова – 100 г., Марин Софрониев 160 г., д-р Атанас Москов – 100 г., ген. Иван Бъчваров – 90 г. Присъстват ген. Михо Михов, кмета на Община Севлиево – Йовко Йовков, ген. Студенков и др. с участието на ЕДО и Бекинг формация – гр. София, НДК – зала 2.

 • Николай Митев Колев – роден на 6 декември 1962 година в Севлиево. През 2000 година е дипломиран...

  Историята на Севлиево - 6 декември

  Николай Митев Колев – роден на 6 декември 1962 година в Севлиево. През 2000 година е дипломиран като магистър по инженерните науки в ТУ Габрово. От 10-годишна възраст се занимава с музика. През 1976 година е завършил ДМШ в Севлиево със специалност акордеон в курса на Цочев. В период 1974 – 1975 година участва в музикална формация към Обредния дом под ръководството на Руска Медарева. Участвал е във фанфарната музика на ІІ ОУ. За тази дейност е награден с посещение в ГДР и СССР. Свирил е в естрадния оркестър и духовата музика, когато е учил в ПМЕТ „Д-р Н. Василиади“ в Габрово. По време на военната служба е ръководител на естрадния оркестър към Дома на народната армия в Ямбол. През 1987 година е защитил правото на професионален музикант, след което започва да работи към Концертна дирекция в Пловдив. Работил е почти във всички вариететни заведения на територията на България. Изнасял е концерти заедно с група „Дъга“ по време на дипломатическите корпуси в Ловеч и Благоевград. Като музикант е работил и работи в Норвегия, Финландия, Германия, Турция, Англия, Кипър и др.

Ideal Standart - Vidima

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран