Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения
 • НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ
  ЕТ"НИКИ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ"

  Обява

  НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ


  НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ НА ГОНДОЛИ С КАТ. С+Е , ЗАПЛАТА 2000 ЛВ. ТЕЛ. 0887818462


  Обявил: ЕТ"НИКИ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ"

  Адрес: Кв.Чолаковци

  Телефон: 0887755292

  E-mail: niki_nikolaikolev@abv.bg

 • ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
  „БЯЛА“ ЕООД

  Обява

  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ


  ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство, упражнява контрол на обектите или авариите.

  ИЗИСКВАНИЯ: Образование – Висше или средно техническо,

  ТРУДОВ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – 3 години;

  ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ – Компютърна грамотност.

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление, автобиография, диплома за завършено образование.

  Документи се приемат в деловодството на фирмата до 15.09.2017 г.

  За допълнителна информация телефон: 0675/ 3-35-57


  Обявил: „БЯЛА“ ЕООД

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-35-57

  E-mail: bjala@abv.bg

 • ВАЖНО: ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЕЙНИ ВОДИ ПСПВ-СТОКИТЕ НАПОМНЯ НА ПОТРЕБ...
  ПСПВ-СТОКИТЕ

  Обява

  ВАЖНО: ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЕЙНИ ВОДИ ПСПВ-СТОКИТЕ НАПОМНЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


  ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЕЙНИ ВОДИ ПСПВ-СТОКИТЕ ПРИ „БЯЛА”ЕООД, ПРИТЕЖАВАЩА СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ №195/ЛИ ОТ 24.02.2017г. ВАЛИДЕН ДО 10.07.2019г.

  НАПОМНЯ НА СВОИТЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ :

  *ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ СПОРЕД НАРЕДБА №1 /10.10.2007 ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ Е НЕОБХОДИМ СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ В АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ, ПО ПОКАЗАТЕЛИ, ПОСОЧЕНИ В РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ, ИЗДАДЕНО ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН, ГРАД ПЛЕВЕН.

  *ВСИЧКИ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НАССР /АНАЛИЗ НА ОПАСНИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ/, ИЛПВ ИЗВЪРШВА АНАЛИЗ НА ПЪРВИ И ПОСЛЕДЕН КРАН НА ВОДАТА, ИЗПОЛЗВАНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ.


  Обявил: ПСПВ-СТОКИТЕ

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 333333

  E-mail: bjala@abv.bg

 • НЕИЗРЯДНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК „БЯЛА“ ЕООД ЩЕ БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ПРАВОТО ДА ПО...
  „БЯЛА“ ЕООД

  Обява

  НЕИЗРЯДНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК „БЯЛА“ ЕООД ЩЕ БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ПРАВОТО ДА ПОЛЗВАТ ВОДА


  ВиК „БЯЛА“ ЕООД уведомява гражданите, че започва акция срещу неизрядните потребители. Всички физически и юридически лица, които имат задължения за предходните 2014, 2015, 2016 и първото тримесечие на 2017 години, ще бъдат лишени от правото да ползват вода, ако не изплатят всички дължими суми до 31 август 2017 г.

  Само за последните два месеца 3254 потребители, от които 1629 в град Севлиево и 1625 в селата не са платили сметките си, чиято обща сума е 163 000 лв. За същия период юридическите лица – длъжници са 106, а дължимата обща сума е 85 500 лв.

  ВиК „БЯЛА“ ЕООД предварително е уведомила в писмен вид всички задължени лица и е приканила същите към доброволно плащане на задълженията. До момента заведените дела са 89.

  Напомняме, че таксата за повторно включване за град Севлиево е 25 лв., за селата от общината – 50 лв.


  Обявил: „БЯЛА“ ЕООД

  Адрес: ул.”Н.Петков” № 6

  Телефон: СЕВЛИЕВО

  E-mail: bjala@abv.bg

 • ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ
  ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Обява

  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ


  ПК ''СОЛИДАРНОСТ 1918'' търси да назначи търговски работници за хранителни обекти в гр.Севлиево, с.Ловнидол, с.Младен, с.Столът.

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  - приятелска атмосфера в екип;

  - трудов договор и осигуровки;

  - работа на смени;

  - въвеждащо обучение;

  - КОНКУРЕТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, мотивиращо заплащане обвързано с резултатите;

  - социални придобивки.

  ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ ДА СТЕ:

  - усмихнати и учтиви;

  - бързи и организирани;

  - трудолюбиви и коректни;

  - с чувство за отговорност и колегиалност;

  - с приличен външен вид и с висока лична хигиена;

  - стриктно спазващи хигиенни норми и вътрешен ред.

  ОТГОВОРНОСТИ:

  - продажба и предлагане на асортимента в магазина, на клиентите;

  - бързо и качествено облужване;

  - приемане и подреждане на стоките;

  - изготвяне на документите, свързани с доставката на стоките;

  - изготвяне на заявки за доставка и работа с дистрибутори на фирми.

  Ако проявявате интерес, кандидатствайте с АВТОБИОГРАФИЯ И АКТУАЛНА СНИМКА.

  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  ЗА ВРЪЗКА:

  0675/ 3-27-42 и 3-27-44


  Обявил: ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-27-42

  E-mail: solidarnost@abv.bg

 • РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО-МЪЖЕ
  ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Обява

  РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО-МЪЖЕ


  "Хамбергер България" ЕООД гр. Севлиево, водеща производствена немска компания, търси да назначи следните работници в производство:

   

  - шлайфисти

  - полирчици

  - автоматчици

  - шлосери

   

  Ние предлагаме:

  • работа в динамична среда на трисменен режим;

  • дългосрочна ангажираност;

  • допълнително материално стимулиране в съответствие с показаните лични производствени резултати;

  • ОРГАНИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН СЛУЖЕБЕН ТРАНСПОРТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ГР. ГАБРОВО И ГР. ЛОВЕЧ.

   

  Документите, които кандидатите трябва да представят са:

  1. Молба

  2. Автобиография

  4. Актуална снимка

   

  Документите се подават на адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево, обл. Габрово.

  Месторабота: Севлиево

   


  Обявил: ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Адрес: адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево

  Телефон: 0675/067 531 010

  E-mail: radiosevlievo@gmail.com

 • НОВИТЕ ГЛОБИ НА КАТ В СИЛА ОТ 21 януари 2017 г.
  МВР

  Обява

  НОВИТЕ ГЛОБИ НА КАТ В СИЛА ОТ 21 януари 2017 г.


  Превишена скорост

  В населени места за превишаване с:

  10 км/ч - глоба 20 лв.;

  от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.;

  от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв и отнемане на 2 контролни точки;

  от 31 до 40 км/ч - глоба 400 лв и 6 точки;

  над 40 км/ч - глоба 600 лв и 12 точки;

  над 50 км/ч - глоба 700 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и три месеца без книжка и 16 точки.

  Извън населено място за превишаване с:

  10 км/ч - глоба 20 лв.;

  от 11 до 20 км/ч - глоба 50 лв.;

  от 21 до 30 км/ч - глоба 100 лв, и отнемане на 2 контролни точки;

  от 31 до 40 км/ч - глоба 300 лв и 6 точки;

  от 41 до 50 км/ч - глоба 400 лв и 12 точки;

  над 50 км/ч - глоба 600 лв, за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв и 16 точки.

  Паркиране

  Паркиране на място за инвалиди, без водачът да има това право - глоба 200 лв.

  Паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари - глоба от 50 до 200 лв.

  Паркиране в зоната на пешеходна пътека - глоба 50 лева и 3 контролни точки.

  Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение - глоба 50 лева и 4 точки.

  Паркиране на спирка - глоба от 20 до 150 лева и 3 контролни точки.

  Неправилно паркиране - 20 лева.

  Без винетка

  Лек автомобил - 300 лева.

  Превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача - 600 лв.

  Превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, камиони с допустима максимална маса 12 или повече тона - 1500 лв.

  Камион с две и повече оси с технически допустима максимална маса 12 или повече тона - 3000 лв.

  Маневри и разположение на пътното платно

  Неправилно престояване - глоба 20 лева.

  Нарушение на правилата за разположение на превозно средство върху платното за движение - глоба 20 лева.

  Нарушава правилата за движение назад - глоба 20 лева.

  Неправилно престояване - глоба 50 лева.

  Движение в BUS лента - глоба 50 лева.

  Каране по релси и нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез - глоба от 20 до 150 лв и 4 контролни точки.

  Необозначено спряло на платното превозно средство - глоба 150 лв и 6 точки.

  Неосигуряване на преминаване на превозно средство със специален режим на движение - глоба 150 лева и 6 контролни точки.

  Каране в насрещното по автомагистрала и скоростен път - без книжка за срок от три месеца и глоба 1000 лв. При повторно нарушение половин години без книжка и глоба 4000 лв.

  Неспазване на знаци

  Не спира на знак STOP - глоба 20 лева и глоба 7 точки.

  Неправилно включване в движението, неправилно престрояване, неправилно изпреварване, не спазване на предимството - глоба 20 лева.

  Навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път - глоба 30 лева.

  Неправилно изпреварване без опасност за движението - глоба 30 лева и 4 точки.

  Не спазване светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика - глоба 50 лева и 4 точки.

  Неспазване на пътни знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението - глоба 150 лева и 6 контролни точки.

  Преминаване на червен сигнал на светофара - 100 лева и 10 контролни точки. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.

  Не осигурява предимство, когато преминава през пешеходна пътека - глоба 100 лева. При повторно нарушение глобата е 200 лева и книжката се взима за месец.

  Катастрофа

  Катастрофа заради движение с несъобразена скорост и неспазване на дистанция - глоба до 200 лв и 3 точки.

  Гуми

  Глоба 50 лева се налага за управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми и 6 контролни точки.В периода от 15 ноември до 1 март колите трябва да са с предназначени за зимни условия гуми, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

  Документи и проверка

  Не носи свидетелство за управление, контролен талон и талон на превозното средство - глоба 10 лева.

  Не носи документ за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" - глоба 10 лева.

  При отказ да се предадат документите за проверка - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

  Управление на моторно превозно средство при отнета книжка - глоба от 100 до 300 лв.

  Управление на моторно превозно средство без книжка - глоба от 100 до 300 лева.

  Осуетяване на извършването на проверка от органите за контрол - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

  Отказ да се изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

  Алкохол

  При концентрация над 0.5 до 0.8 промила включително - 6 месеца без книжка и глоба 500 лв, отнемат се и 10 контролни точки.

  При концентрация над 0.8 до 1.2 промила включително - година без книжка и глоба 1000 лв.

  При повторно нарушение книжката се отнема за една до три години и се налага глоба от 1000 до 2000 лв.

  При отказ за проверка за алкохол и/или наркотици - отнемане на книжката за до две години, глоба 2000 лв и отнемане на 12 точки.

  Предоставяне на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози - глоба от 100 до 300 лева.

  Участие в гонки

  Водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв.

  За повторно нарушение санкцията е без книжка за срок от три години и глоба 5000 лв.

  Други

  Неправилно използване на звуков сигнал в населено място - глоба 10 лева.

  Изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя - глоба 30 лева и 5 контролни точки.

  Закъснение за технически преглед - глоба до 50 лв.

  Управление на моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над нормите или с неизправно шумозаглушително устройство - глоба до 50 лева

  Използване на антирадар - глоба до 50 лева

  Поставен на неправилно място номер - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

  Управление на превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е без номера - без книжка от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв.

  Използване на сигнали, предвидени за автомобил със специален режим на движение - отнемане на книжката за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.

  Използване на мобилен телефон по време на управление на превозно средство - глоба 50 лева и 6 контролни точки

  Непоставен предпазен колан - глоба 50 лева и 10 контролни точки.

  Превоз на деца в нарушение на изискванията - глоба 50 лева

  Управление на превозно средство с нечетлив или закрит регистрационен номер - глоба 50 лева.

  Глоби за велосипедисти, пешеходци и пътници

  Управление на велосипед без светлоотразителна жилетка - глоба 10 лева.

  Преминаване от пешеходец през огражденията от парапети или вериги - глоба 50 лева. Всички други нарушения на пешеходците се санкционират с глоба от 20 лева

  Пътуване без колан или каска - глоба 50 лв.


  Обявил: МВР

  Адрес: СОФИЯ

  Телефон: 02/9825000

  E-mail: gdnp@mvr.bg

Времето