Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения
 • РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 27 май 2020
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  Обява

  РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 27 май 2020


  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В СЕВЛИЕВО ПРИЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  На редовно заседание на Общинския съвет в Севлиево бе приета Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево. Тя отменя Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево, приета през 2012 г. и изменяна последно през 2014 г.

  В предложението на кмета д-р Иван Иванов за приемане на новата Наредба е посочено, че голяма част от текстовете й са неприложими, поради противоречието им с действащите нормативни актове, регулиращи управлението на горските територии. „През годините беше актуализирано съществено законодателството в тази област не само по отношение на Закона за горите, но се приеха и множество подзаконови нормативни актове, уреждащи различните видове дейности в горските територии. Спрямо тях нашата наредба е остаряла и не отговаря на реалната обществена необходимост“, аргументира предложението си градоначалникът.

  В новата наредба, поради множество несъответствия, почти всички разпоредби са променени.

  Проектът на Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево, който Общинският съвет одобри, е публикуван на сайта на общината на 6 април, като в срок до 8 май е предоставена възможност всички заинтересовани лица да предоставят своите становища и предложения.

  Припомняме, че Община Севлиево води последователна политика за съхнанение на горите, като забрани сечта във вододайните зони, а в края на април с решение на Общинския съвет постави под закрила и близо 700 декара вековни гори в района на водохващанията чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“.

  Веднага след приемането й, Наредбата ще бъде публикувана в сайта на общината в окончателен вариант.

  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РАЗШИРЯВА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ЧЕТИРИ СЕЛА

  Eдинодушно бе решението за разширяване на газопреносната мрежа до още четири села в Община Севлиево. Това стана факт, след като местният парламент гласува „ЗА“ одобряването на специализирани план-схеми за техническа инфраструктура към действащия подробен устройствен план с трасета за газоразпределителна мрежа и сградни отклонения в строителните граници на селата Градница, Кормянско, Петко Славейков и Ряховците.

  Общата дължина на трасетата е 40 395 м, разпределени, както следва: 9 939 м в село Градница, 8 462 м в Кормянско, 10 445 м – Петко Славейков и 11 549 м в Ряховците.

  ПЕТ ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ В СЕВЛИЕВО ПОЛУЧАВАТ ПО 2 500 ЛВ. ЗА АСИСТИРАНА РЕПОРДУКЦИЯ

  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В СЕВЛИЕВО ПРИЕ ОТЧЕТА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2019 Г.

  ЗАКРИХА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО РЯХОВЦИТЕ ЗАРАДИ ЛИПСА НА УЧЕНИЦИ

  Учителите запазват работните си места, а приходите от наеми и аренда отиват за селото

  По време на редовното заседание на Общинския съвет, местният парламент имаше нелеката задача да гласува закриването на Основно училище „Емилиян Станев“ в село Ряховците. Това ще стане факт от 1 септември 2020 г.

  До тази крайна мярка се стига, заради драстично намалелия брой ученици и невъзможността на училището да функционира по този начин. За учебната 2019/2020 г. са записани едва 19 ученици, разделени в 3 паралелки. Един е първокласникът, един във втори клас, петима ученици в 3 клас, двама в 4-ти, девет в 5 клас и един в шести клас. Обучаването им в слети паралелки е проблем при организирането на качествен образователно-възпитателен процес, се казва в мотивите към предложението.

  Общинските съветници гласуваха за закриването на училището, като учениците ще се пренасочат към ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ в село Петко Славейков, което е най-близкото средищно училище и може да отговори на нуждите, има училищен автобус и свободни работни места за осигуряване на заетост на педагогическия персонал на ОУ „Емилиян Станев“. Учителите ще запазят работните си места, а приходите от наеми и аренда отиват за селото.

  Очаква се постигане на ефективна и оптимална училищна мрежа за Община Севлиево, намаляване броя на маломерните и слети паралелки, по-ефективно използване на финансовия ресурс за горива, електроенергия и вода.

  По избор на родителите, децата имат възможност да се насочат и към други училища в общината и го правят, защото никой не иска детето му да е единственият първокласник и да учи с 9-класници в слята паралелка, аргументираха се съветниците. В решението на Общинския съвет се посочва още, че задължителната учебна документация и фондът учебници ще се приемат и съхраняват в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, а приходите от наеми и аренда на преминалите в собственост на Общината земеделски земи в размер на 5 706 лв. ще се използват за нуждите на кметство село Ряховците.


  Обявил: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 33333

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • СПОРТНА ЗАЛА „ДАН КОЛОВ“ ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ НА ЗАКРИТО
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  СПОРТНА ЗАЛА „ДАН КОЛОВ“ ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ НА ЗАКРИТО


  Общинския кризисен щаб в Севлиево разгледа Заповед №РД-01-272 на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, с която се разрешава спортът на закрито и реши от утре (22 май) колективните спортни занимания на закрито в спортна зала "Дан Колов" да бъдат разрешени по график, без състезателен характер и без публика, а от вторник (26 май) се разрешават по график и индивидуалните, и колективни спортни занимания в спортна зала "Дан Колов" за деца до 18-годишна възраст, без състезателен характер и без публика.

  От Заповедта на министъра става ясно още, че остават затворени игрални зали, дискотеки и барове, както и закритите части на заведенията за хранене и развлечение. Всички учебни занятия и извънкласни дейности остават преустановени като изключение се прави за провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред, както и обученията в някои учебни центрове, изброени в Заповедта. До 21 май остават затворени детските градини и яслите.

  Съгласно заповедта не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и закрити места, като изключение се прави за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер и без публика на открито, а във фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м площ. От 22 май се разрешават колективните спортни занимания на закрито – без състезателен характер и без публика, а от 26 май се разрешават и същите за деца до 18-годишна възраст.

  Забранява се провеждането на масови научни мероприятия, както и на културно-развлекателни мероприятия на закрито, с изключение на музеи, галерии, библиотеки и кина. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, както и посещенията на външни лица в лечебните заведения.

  От 8:30 до 10:30 часа хранителните магазини остават отворени само за хора над 60 години, а посещенията на спортни и детски площадки на закрито остават забранени.

  Дейностите, които остават разрешени, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Заповедта е в сила до 14 юни.


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675/3 2971

  E-mail: pr@sevlievo.bg

 • ВЪВЕЖДА СЕ ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – МЕРКИТЕ ОСТАВАТ В СИЛА, ЗАСИЛ...
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  ВЪВЕЖДА СЕ ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – МЕРКИТЕ ОСТАВАТ В СИЛА, ЗАСИЛВАТ ПРОВЕРКИТЕ


  В последните часове преди да изтече извънредното положение, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обяви, че от днес до 14 юни страната ни е в извънредна епидемична обстановка. Той разписа четири заповеди, с които се регламентират мерки и ограниченията, които ще бъдат в сила в рамките на следващия месец.

  От заповедите става ясно, че се запазва същият режим на работа на търговските обекти, какъвто е и до момента. Остава в сила и задължителната 14-дневна карантина при влизане в България.

  Две са съществените разлики между извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. От днес са разрешени трансплантациите, а ходенето в парковете и градските градини може да се извършва от всички възрастови групи без използването на пейките и при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания.

  Заповед № РД-01-262 регламентира противоепидемичните мерки, които остават непроменени. Продължава да бъде задължение на работодателите да организират работата така, че да е максимално безопасно за служителите при строги правила за дезинфекция, недопускане на лица с прояви на остри респираторни заболявания, осигуряване и спазване на дистанция между хората от не по-малко 1,5 м и др.

  В Заповед № РД-01-263 е описано кои обекти продължават да работят и кои остават затворени. От тази заповед става ясно, че правилата остават, каквито са до момента.

  Друга Заповед № РД-01-264 разписва правилата за налагане на карантина и изолация при контакт с болни, които остават непроменени.

  В последната Заповед № РД-01-265 на министър Ананиев са разписани ограниченията при влизане и излизане от страната - остава задължителна 14-дневната карантина. Условията за пътуване остават, както до момента, като право да влизат и излизат от страната имат определени групи хора или налагащи го обстоятелства.

  Мерките са в сила до 14 юни.


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675/3 27 91

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' ПРИЕМА ГОСТИ. ПОСЕТЕТЕ ЛЯТНАТА ТЕРАСА И ВИЕНСКАТА ...
  ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' - 0675/30777

  Обява

  ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' ПРИЕМА ГОСТИ. ПОСЕТЕТЕ ЛЯТНАТА ТЕРАСА И ВИЕНСКАТА СКАДКАРНИЦА!


  Хотел “Севлиево Плаза” е носител на приза на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация “Хотел на 2001 година”.

  Хотелът е разположен на централния градски площад “Свобода”. Откъдето и да подходите - Велико Търново, Габрово, София, веднага ще откроите съвременните черти на сградата, която е част от архитектурния ансамбъл, обграждащ символа на града Паметника на Свободата.

  Модерният хотелски комплекс е предпочитано място както от гостите на града и региона, така и от бизнес средите, които търсят удобството му за провеждането на работни срещи и конференции. Свързано с това, чести гости на хотела са представители на различни държавни институции и неправителствени организации.

  Хотелът е предпочитан и заради това, че Севлиево е разположен в централната част на България и до него достигат удобни транспортни връзки от всички краища на страната.

  Хотел “СЕВЛИЕВО ПЛАЗА” Ви предлага:

  2 апартамента

  17 стаи “лукс”

  19 единични стаи

  11 двойни стаи

  ресторант със 80 места в две зали

  лоби бар

  Виенска сладкарница

  бирария

  бар конгресен център

  фитнес комплекс

  три конферентни зали

  трансфери

  обслужване на кредитни карти VISA,

  Master Card, Dinners Club, American Express


  Обявил: ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' - 0675/30777

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/30777

  E-mail: office@sevlievo-plaza.com

 • PCR тестове в „Медицински център-1-Севлиево”
  МЦ-1 - 0675/3-42-15

  Обява

  PCR тестове в „Медицински център-1-Севлиево”


  Севлиевци вече могат да се тестват за Covid-19. Изследването вече се прави в „Медицински център-1-Севлиево”. За целта е оборудван специален кабинет, набавени са и необходимите документи и разрешителни.

  Пробите се взимат само в интервала от 11.00 до 12.00 ч, на 3 ет, каб. 307, след предварително записване на тел. 0675/3-42-15. Резултатите се получават след 48 часа.

  В „Медицински-център-1-Севлиево” се правят и бързи тестове за коронавирус, припомнят оттам. Бързите тестове се изработват в клиничната лаборатория на здравното заведение, докато пробите за PCR се изпращат в лицензирана лаборатория в София. Транспортират се по всички необходими правила, увериха от „Медицински център-1”.


  Обявил: МЦ-1 - 0675/3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/3-42-15

  E-mail: mc.sevlievo.simp@gmail.com

 • При общопрактикуващ лекар –САМО СЛЕД ЗАПИСАН ЧАС!
  МЦ1-0675/3-42-15 и 0889 822 444

  Обява

  При общопрактикуващ лекар –САМО СЛЕД ЗАПИСАН ЧАС!


  За спазване на мерките в ситуация на пандемия и ограничаване на разпространението на коронавируса, пациентите на общопрактикуващите лекари в „Медицински център-1-Севлиево” вече могат да посещават амбулаторните кабинети само след записан предварително час.

  По предварителен график вече ще работят д-р Денева, д-р Александрова, д-р Савова и д-р Спиридонова. За записване – тел. 0675/3-42-15 и 0889 822 444. Мярката е съгласувана с Общинския кризисен щаб.

  Д-р Цолова и д-р Апостолова изготвят графиците си за прегледи, а записването става на личните им мобилни телефони.

  Всички пациенти задължително трябва да са с предпазни маски и да спазват дистанция пред кабинетите от 2 м!


  Обявил: МЦ1-0675/3-42-15 и 0889 822 444

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675/3-42-15 и 0889 822 444

  E-mail: mc1@abv.bg

 • БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА КОРОНАВИРУС
  МЦ 1-0675/3-42-15

  Обява

  БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА КОРОНАВИРУС


  „Медицински център-1-Севлиево”

  извършва тестове за коронавирус. Пробите за Covid-19 ще се извършват в клиничната лаборатория на здравното заведение, в определен график.

  Тестовете са за коронавирус антитела /SARS-COV-2/. Те са имунологични и откриват имуноглобулини от тип „G” /IgG/ и „M /IgM/. Резултатът се отчита до 15 минути.

  Бързите тестове ще се правят след предварително записване на тел. 0675/3-42-15. Времето за прием на пациенти е определено да бъде от 12.30 до 14.00 ч. Пациентите трябва да носят предпазна маска и да удостоверят самоличност с лична карта.

  За обслужването на един пациент са предвидени около 10 минути. Резултатите ще бъдат получавани в същия ден, без да е необходимо повторно явяване.


  Обявил: МЦ 1-0675/3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/3-42-15

  E-mail: mc.sevlievo.simp@gmail.com

 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО АПЕЛИРА ДИСТАНЦИОННО ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО АПЕЛИРА ДИСТАНЦИОННО ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ


  Припомняме, че с решение на правителството, срокът за плащане на местни данъци с 5% отстъпка се удължава до 30 юни. Предстои местният парламент в Севлиево да гласува и удължаването на срокът за плащане с отстъпка на такса битови отпадъци. Апелираме за дистанционно плащане на данъците.

  За проверка на задълженията е необходим ПИН-код, с който да се направи справка в сайта - раздел "Онлайн услуги", "Справка", "Дължими данъци". ПИН-кодът се получава еднократно в стая 114, Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в Община Севлиево, a в съобщенията за плащане на данъци, които получавате по пощата, можете да откриете банковата сметка.

  Плащанията могат да се извършат по следните начини: чрез ИЗИПЕЙ; БЪЛГАРСКИ ПОЩИ; по банков път, включително чрез онлайн банкиране. Само в краен случай - в касата на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” в сградата на Община Севлиево, етаж първи, стая 115, която работи от 8:00 до 16:30 ч. без прекъсване.

  Тази година е предоставен достъп до програмния продукт за местните данъци на общината, до всички кметства и кметски наместничества на територията на Община Севлиево, което значително улеснява жителите на населените места в общината.

  В изпратените съобщения за дължими данъци за 2020 г. следва да бъде изписана банковата сметка на Общината, която е следната:

  Уникредит Булбанк - АД - клон Севлиево:

  IBAN: BG12UNCR70008423556969

  BIC: UNCRBGSF

  Код за ДНИ: 44 21 00

  Код за ТБО: 44 24 00

  Код за МПС: 44 23 00.


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675 , тел.: 3 27 91

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • ВЪЗОБНОВЕН ПРИЕМ НА ЛЕКАРИ В МЦ1
  МЦ1-0675/ 3-42-15

  Обява

  ВЪЗОБНОВЕН ПРИЕМ НА ЛЕКАРИ В МЦ1


  Д-р Вилдан Хасан

   

  специализант кожно-венерически заболявания

   

  ще преглежда от 01.06.20 г, в „Медицински център-1-Севлиево”, по предварително изготвен график.

  Работно време – от понеделник до четвъртък, от 13.30 до 15.30 ч.

   

   

   

   

   

  За повече информация и записване – тел. 0675/3-42-15

  Д-р ПЕЙО МИШЕВ

   

  СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ

  СЪДОВА ХИРУРГИЯ

  ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

  Клиника по сърдечно-съдова хирургия към УБ „Лозенец”-София

  /бивша Правителствена болница/

  ще работи на 19 юни 2020 г., кабинет 309

   

  Прегледите се извършват задължително след предварително записване - с направление от личен лекар или срещу заплащане!

  Съвременно лечение на венозни, артериални и лимфни заболявания на крайниците, ултразвуково доплерово изследване.

  Минимални инванзивни, ендоваскуларни и хибридни методи за лечение на съдовите заболявания.

  Всички пациенти посещават кабинет с предпазни средства!

   

  Допълнителна информация и записване – на тел. 0675/ 3-42-15

   

  Д-р ДИМИТЪР

  ДИМИТРОВ

   

  УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

   

  ще преглежда на 26 май 2020 г,

  ет. 3, каб. 307

   

  Прегледите се извършват след предварително записване на касата на III ет.:

  -по договор с НЗОК

  -срещу заплащане

  -по договор със здравни и застрахователни дружества

   

  Д-р Никола Русинов

   

  Специалност РЕВМАТОЛОГия

  КАРДИОЛОГия

   

  От понеделник, 18.05.20 г, д-р Никола Русинов възобновява приема на пациенти с ревматологични и кардиологични плоблеми.

  Работно време – всеки ден, от 8.30 до 13.30 ч, ет. 3, каб. 305.

  Прегледите се извършват след предварително записване на тел. 0675/3-42-15.

  Всички пациенти трябва да са с предпазни маски.

  Д-р Ценка Иванова

  Акушер-гинеколог

   

  От понеделник, 18.05.20 г, д-р Ценка Иванова възобновява приема на пациенти.

  Работно време – от понеделник до четвъртък, от 10.30 до 14.30 ч, ет. 3, каб. 304.

   

  Всички пациенти трябва да са с предпазни маски.

   

  Допълнителна информация – на тел. 0675/ 3-42-15


  Обявил: МЦ1-0675/ 3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-42-15

  E-mail: mc.sevlievo.simp@gmail.com

 • Наръчник на пациента: какво се прави при симптоми на коронавирус
  МЗ

  Обява

  Наръчник на пациента: какво се прави при симптоми на коронавирус


  Първоначално усилията на властите бяха насочени към контрола по границите. Реалността от последните дни показа, че само един от заразените с коронавирус в страната е пътувал в чужбина, и то не до рискови дестинации. Симптомите на COVID-19 са същите като на грип, което прави личната преценка още по-голямо предизвикателство.

  Кой може да се съмнява за коронавирус?

  Според информация, обобщена от Министерството на здравеопазването, за COVID-19 трябва да се изследват хората с остра респираторна инфекция (кашлица, температура или затруднено дишане), както и тези, които са пътували до Китай и Италия, имали са контакт с вероятен или потвърден случай на коронавирус и проявят симптоми до 14 дни.

  Какво да прави човек със съмнение за коронавирус?

  От националния щаб за коронавируса настояват хората да се свързват с личните си лекари по телефона, за да получат съвет от тях как да действат. Не трябва да ходят в кабинетите им, за да не разпространяват (евентуалната) зараза. Общопрактикуващият лекар може да препоръча на пациента да се свърже със Спешна помощ. Те имат оборудвани със защитни облекла екипи и трябва да го закарат до: Военномедицинска академия (ВМА), ако е над 18 годишен; до Инфекциозна болница в София, ако е под 18 годишен; до Белодробната болница в столицата, ако е имал контакт със заразен с COVID-19, няма симптоми. "Пирогов" и "Александровска" също могат да приемат пациенти за диагностициране и лечение на коронавирус.Хората, които нямат личен лекар, трябва да се свържат с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на своето населено място.

  Къде се правят изследвания?

  Пробите за коронавирус се изследват в четири лаборатории: във Военномедицинска академия (ВМА), Националната референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести, в "Света Марина" - Варна и в УМБАЛ "проф. д-р Ст. Киркович" - Стара Загора. Четирите лаборатории могат да изследват до сто проби дневно. От националния щаб за коронавируса настояват, че COVID-19 не може да бъде установен, ако изследваният няма симптоми.

  Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате денонощно на телефон 02/ 807 87 57. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COVID-19/За граждани и За медицински специалисти“.

   


  Обявил: МЗ

  Адрес: София

  Телефон: 02/ 9301 152, 02/ 9301 253, 02/ 9301 259

  E-mail: goreshtalinia@mh.government.bg

 • Как да караме в аквапланинг и при силен дъжд
  РАДИО ''СЕВЛИЕВО

  Обява

  Как да караме в аквапланинг и при силен дъжд


  Рискът от аквапланинг е най-висок в коловозите и кривите, където между гумата и пътя може да има няколко сантиметра вода. Въпреки това, можете да карате безопасно при дъждовно време, стига да имате предвид няколко основни неща.

  Когато вали, две неща са от първостепенно значение: скоростта на движение и състоянието на гумите. Когато по пътя има много вода и вашите гуми са износени, първо трябва задължително да намалите скоростта.

  "Дъждът и лошите гуми са неприятна комбинация. Също така, ако карате твърде бързо, колата ви е застрашена от аквапланинг, дори ако имате добри гуми. При силен дъжд може да се наложи да намалите скоростта си с 15-20 км / ч, за да позволите на шарките на протектора да изпомпват цялата вода между гумата и пътя," обяснява Мати Мори, мениджър Техническо обслужване на клиенти в Nokian Tyres.

  Дори и с добри гуми опасността от аквапланинг е реална; износените гуми правят аквапланирането почти неизбежно. В теста на финландското списание за гуми Tekniikan Maailma висококачествена лятна гума в добро състояние започва аквапланинг по права линия при движение с 80 км/ч, когато на асфалта има 6 мм вода. Износена лятна гума започва аквапланинг още при скорост от 70 км / ч. Зимните гуми се представят дори по-лошо при такива условия.

  Големите изисквания към гумите през есента

  Хората често доизносват летните си гуми през есента и купуват нови през пролетта, въпреки че предимствата на комплект нови гуми са най-осезаеми през есента.

  "Колкото по-нова е гумата, толкова по-добре работи при всякакви условия. Съответно, колкото по-износена е гумата, толкова по-малка е дълбочината на протектора, толкова по-вероятно е да попаднете в ситуация на аквапланинг. Това е така, защото обемът на каналите на гумата е твърде малък, за да се съхранява водата между гумата и пътя", обяснява Мори.

  Дълбочината на протектора на нова лятна гума е около 8 мм. Законът позволява шофиране на гуми с дълбочина на протектора от 1.6 милиметра, но всъщност такива гуми вече не са безопасни. Гумите трябва да се сменят, когато дълбочината на протектора е близо до четири милиметра. Когато има по-малко протектор, поведението на мокро се влошава драстично. Също така, налягането на гумите оказва огромно влияние върху поведението на автомобила при дъждовно време. Проверката на налягането редовно е силно препоръчително, тъй като прекомерно ниското налягане увеличава риска от аквапланинг и влияе негативно на поведението на гумите.

  Превенцията е ключът

  Аквапланирането се случва, когато между гумата и пътя има слой вода. Усеща се точно като плъзгане върху вода. Колата вече не реагира на волана, тягата се губи, а водачът усеща, че няма контрол върху автомобила. Неуправляем автомобил означава животозастрашаваща опасност за пътуващите и околните.

  Водачите трябва да предвиждат опасни ситуации и да избягват шофиране в наводнените коловози. "Не разбирам защо толкова много хора карат в коловози дори когато вали - точно там рискът от аквапланинг е най-висок. Шофирането в коловозите също износва гумите, тъй като асфалтът там е грапав. Това е още една причина, поради която трябва да карате извън коловозите," отбелязва Мори.

  Ако аквапланирането се случи въпреки всички предпазни мерки, важно е да останете спокойни и да реагирате правилно. Натиснете съединителя, освободете педала на газта и дръжте стабилно волана. Не въртете волана панически наляво и надясно, тъй като при аквапланинг колата няма да реагира, а когато гумите намерят сцепление с пътя колата ще потегли в неизвестна посока.

  Съвети за безопасно шофиране при силен дъжд

  1. Намалете скоростта на движение

  2. Не шофирайте в коловозите с вода, където рискът от аквапланинг е най-висок

  3. Карайте с гуми, които са в добро състояние и имат дълбочина на протектора най-малко 4 мм

  4. Проверете налягането на гумите

  5. Ако се появи аквапланинг, останете спокойни, натиснете съединителя и дръжте волана стабилен

  Как да реагираме на аквапланинг

  • Останете спокойни!

  • Натиснете съединителя докрай и махнете крака си от педала на газта, за да намалите скоростта.

  • Не завъртайте волана от една страна на друга; вместо това, насочете го в посоката на пътя или кривата на завоя, докато се възстанови сцеплението.

  • Не спирайте и не ускорявайте по време на аквапланинг, тъй като това ще намали допълнително сцеплението.


  Обявил: РАДИО ''СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0885515051

  E-mail: radiosevlievo@gmail.com

 • Кабинет за неотложна медицинска помощ
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  Кабинет за неотложна медицинска помощ


  Кабинет за неотложна медицинска помощ функционира в стая 103, ет.1, всеки работен ден от 20.00-8.00 часа и денонощно в почивните и празнични дни.

  Достъпът до него е осигурен чрез централния вход на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД.

  В кабинета безплатно ще бъдат обслужвани лицата, избрали за свой общопрактикуващ лекар д-р Йовка Савова, д-р Марийка Германова, д-р Павлинка Спиридонова, д-р Наташа Денева, д-р Елена Апостолова, д-р Томичка Александрова, д-р Цветанка Цолова и д-р Анелия Камбурова.

  Пациентите, избрали за общопрактикуващ лекар Групова практика "Актамед", ще получават медицинска помощ безплатно всеки ден от 20.00 ч. до 8.00 ч.

  От 01.12.2018г. всеки ден от 20,00-8,00ч. в кабинета безплатно ще се обслужват и лицата, избрали за общопрактикуващ лекар ЕТ "Здраве - Д-р Юсеин Юсеинов - ИППМП"

  Телефон за връзка : 0889 822444.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • Специализиран медицински транспорт за цялата страна
  „Медицински център -1- Севлиево”-0675/34215

  Обява

  Специализиран медицински транспорт за цялата страна


  Структура: Home → Ново → Специализиран медицински транспорт за цялата страна предлага „Медицински център -1- Севлиево”

  Специализиран медицински транспорт за цялата страна предлага „Медицински център -1- Севлиево”

  Новини Севлиево февруари 9, 2018 0 Comment БЪЛГАРИЯ, МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 СЕВЛИЕВО, Севлиево

  Посещения: 411

  „Медицински център -1- Севлиево” ЕООД

  Предлага НОВА медицинска дейност

  СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ на територията на Севлиево и цялата страна

  Специализиран Медицински Транспорт

  Извозване на болни и трудно подвижни хора.

  Транспортиранена пациенти до лечебно заведение, с възможност за придружаване от близки или транспортиране от болница до посочен адрес.

  Осигуряване на Медицински екип, при транспортиране на пациента – допълнителна услуга, която Ви предлагаме като възможност. Решението дали да се възползвате от нея вземате сами. При някои състояния медицинският ескорт е въпрос на избор, но при други е въпрос на необходимост. Вашият лекар може да Ви помогне да вземете правилното решение.

  Транспортиране на болни пациенти за консултативни и контролни медицински прегледи, изследвания, рентген, скенер и ЯМР.

  Осигуряванена медицински екип за масови мероприятия

  Линейката е подходящо оборудвана с медицинска апаратура – дефибрилатор, пациентски монитор, аспиратор, кислородна система, климатик.

  Справки и заявки на тел: 0675/34215

  Всеки работен ден от: 08:00 часа до 18:00 часа


  Обявил: „Медицински център -1- Севлиево”-0675/34215

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/34215

  E-mail: mc1@abv.bg

Ideal Standart - Vidima

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран