Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения

ПРИЗИВ

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Новини

изпрати новина
 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: КРИЗИСНИЯТ ЩАБ УМОЛЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА СИ ОСТАНАТ У ДОМА. В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН – ВСИЧКИ ДА БЪДАТ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН: 0675 396 112

  Новина

  КРИЗИСНИЯТ ЩАБ УМОЛЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА СИ ОСТАНАТ У ДОМА. В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН – ВСИЧКИ ДА БЪДАТ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ! ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН: 0675 396 112


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО: 02 807 87 57-СПЕЦИАЛЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

  Новина

  СПЕЦИАЛЕН ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО


  Изпратил: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО

 • СЗО/+41-22-7912111: Какво пише в специалния доклад на СЗО за коронавирус!

  Новина

  **** Доклада на Мисията на Световната здравна организация (СЗО), проучвала от 18 от до 24 февруари ситуацията в Китай е в ръцете ми. **** Симптомите, как протича заболяването, кои я прекарват тежко или умират, каква е смъртността, какво да се прави Преди 5 дни мисията на СЗО отпътува от пекинското летище. В ръцете ми са страниците на оригиналния доклад, които по никакъв начин не са редактирани или обработвани от др. експерти извън Мисията или ръководството на СЗО, както изрично е отбелязано. . Първо публикувам онова, което касае личните лекари и медиците у нас, за да могат по-точно да поставят необходимата диагноза и тя по-малко да се бърка с някой грип или друго заболяване. Правя го, понеже указанията на родното министерство и ведомствата до тях са хартия, която не става дори за някои специфични хигиенни нужди. (надолу следват откъси от Доклада, които подбрах) . ЗА СИМПТОМИТЕ . Симптомите на COVID-19 са неспецифични и представянето на заболяването може да варира от никакви симптоми (безсимптомно) до тежка пневмония и смърт. Към 12 и 20 февруари 2020 г., базирани на 55924 лабораторно потвърдени случая, типичните признаци и симптоми включват: 1. треска – 87,9%, 2. суха кашлица – 67,7%, 3. умора – 38,1%, 4. отделяне на храчки – 33,4%, 5. задух – 18,6%, 6. болки в гърлото – 13,9%, 7. главоболие – 13,6%, 8. миалгия или артралгия – което е болки в мускулите или ставите -14,8%, (моя бел:. не е посочено колко често е средно или силно изразена) 9. втрисане – 11,4%, 10. гадене или повръщане – 5,0%, 11. назална конгестия – 4,8%, (моя бел. – запушен нос) 12. диария – 3,7%) 13. хемоптиза – 0,9% (моя бел. – кървави храчки), 14. конюнктивална конгестия – 0,8%. (моя бел. – напълване на очите с кръв) **** Моя бел.: Комбинацията на някои от тези симптоми заедно с данните за техните % като характерни може много да помогне за правилната диагноза и затова ги давам в този вид. (моя бел. – в % е изразено количеството на заболелите пациенти, при които първоначално са проявени) . ЗА БОЛЕСТТА . Повечето хора имат леко заболяване и се възстановяват. Приблизително 80% от лабораторно потвърдените пациенти са имали леко до умерено заболяване, което включва случаи на пневмония. ***** Моя бел.: при всички случаи, независимо от тежестта им, има някаква степен на развитие на пневмония . 13,8% имат тежко заболяване (задух, респираторен честота ≥30 / минута, насищане на кръвта с кислород ≤93%, съотношение PaO2 / FiO2 <300 и / или белия дроб инфилтратите> 50% от белодробното поле в рамките на 24-48 часа) и 6,1% са критични (респираторни неуспех, септичен шок и / или многоорганна дисфункция / неуспех). . Лицата с най-висок риск за тежко заболяване и смърт включват хора на възраст над 60 години и тези с основни състояния като хипертония, диабет, сърдечно-съдови болест, хронично респираторно заболяване и рак. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Заболяванията при деца изглеждат относително редки и леки с приблизително 2,4% от общия брой съобщени случаи сред лица на възраст под 19 години. Много малка част от тези лица на възраст под 19 години имат развито тежко (2,5%) или критично заболяване (0,2%). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ На 14 февруари Китай описа клиничните характеристики, резултати, лабораторни и радиологични находки на 44 672 лабораторно потвърдени случая. Само 965 (2,2%) са били под 20-годишна възраст и има само една записана смърт (0,1%) в тази възрастова група. Медианното разпределение на заболелите е 51 години. ***** Моя бел.: статистически подход и величина. Дефинира се като стойността, която се намира в средата на статистическия ред. Популярно казано, тя е онова число, за което половината от измерванията (сумата от болни, умножени по години на тяхната възраст) са по-малки от него, а другата половина от болни (брой по години тяхна възраст) са по-големи от нея. На практика боледуват всички между 30 и 69 години Сред съобщените случаи 51,1% са мъже, ***** Моя бел.: стига вече с мита, че жените ги хващало по-малко! Но слава богу, децата са малко засегнати, макар че са преносители на заболяването, както е отбелязъл Доклада. . Въз основа на наличната информация, средното време от появата на симптомите до лабораторното потвърждение на национално ниво намалява от 12 дни (диапазон 8-18 дни) в началото на януари до 3 дни (1-7) до началото на февруари 2020 г., а в Ухан – от 15 дни (диапазон 10-21) до 5 дни (3-9), съответно. Това даде възможност за по-ранно откриване и идентификация, изолиране и лечение. . СМЪРТНОСТТА . Към 20 февруари 2114 г. от 55 924 лабораторно потвърдени случаи са загинали (смъртно съотношение [CFR2] 3,8%. Общият CFR варира в зависимост от местоположението и интензитета на предаване (т.е. 5,8% в Ухан срещу 0,7% в други райони на Китай). В Китай общият CFR е по-висок в ранните стадии на огнището (17,3% за случаи с поява на симптомите от 1-10 януари) и намаля с времето до 7% за пациенти с поява на симптомите след 1 Февруари (фиг. 4). . Смъртността нараства с възрастта, като най-високата смъртност е сред хората над 80 години (CFR 21,9%). CFR е по-висок сред мъжете в сравнение с жените (4,7% срещу 2,8%). Според занятието, пациентите, които съобщават, че са пенсионери, имат най-висок CFR от 8,9%. Докато пациенти, които съобщават, че няма коморбидни състояния, имат CFR 1,4%, пациенти с коморбидност състоянията имаха много по-високи проценти: 13,2% за тези със сърдечно-съдови заболявания, 9,2% за диабет, 8,4% за хипертония, 8,0% за хронично респираторно заболяване и 7,6% за рак . Повечето пациенти (77,8%) са били на възраст от 30 до 69 години години. Пациентите на възраст над 80 години имат CFR 14,8%. CFR е най-висок при тези с съпътстващи заболявания, включително сърдечносъдови, диабет, хронични респираторни заболявания, хипертония и рак. **** МОЯ БЕЛЕЖКА заболяват пълнолетни от всякакви възрасти, като смъртността е най-висока при по-възрастните. . За разлика от грип A (H1N1) pdm09, бременните жени не изглеждат по-високорискова група за тежко заболяване. При проучване на 147 бременни жени (64 потвърдени случаи, 82 – непотвърдени и 1 безсимптомен), 8% са с развили тежко заболяване, а 1% са в критично състояние. Тежките случаи са определени като тахипнея (≧ 30 вдишвания / мин) или насищане с кислород ≤93% при почивка или PaO2 / FIO2 <300 mmHg. Критичните случаи се определят като дихателна недостатъчност, която изисква механична вентилация, шок или друга органна недостатъчност, която изисква интензивни грижи. За четвърт от тежките и критични случаи се изисква механична вентилация, докато останалите 75% изискват само добавки с кислород. . ИЗЛЕКУВАНЕТО . Използвайки налични предварителни данни, средното време от началото на клиничното възстановяване на леките случаи е приблизително 2 седмици и са 3-6 седмици за пациенти с тежко или критично заболяване. Предварителните данни сочат, че периодът от началото до развитието на тежък заболяване, включително хипоксия, е 1 седмица. Сред пациентите, които са починали, времето от появата на симптомите до резултата варира от 2-8 седмици. . Пациентите се изписват след клинично възстановяване (афебрилно> 3 дни), отпадане на симптомите и рентгенологично подобрение и 2 отрицателни PCR тестове, взети за 24 часа. След изписването им от тях се изисква да сведат до минимум семейните и социалните контакти и да носят маска. Очакват резултатите от клиничните изпитвания в рамките на няколко седмици. . ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ДОКЛАДА . 3. Напълно запознайте широката общественост със сериозността на COVID-19 и нейната роля в предотвратяване на разпространението му; 4. Незабавно разширете наблюдението, за да откриете предавателни вериги COVID-19, от тестване на всички пациенти с атипични пневмонии, провеждане на скрининг при някои пациенти с заболявания на горните дихателни пътища и/или скорошна експозиция на COVID-19, и добавяне на тестване за вируса COVID-19 към съществуващите системи за наблюдение (напр. системи за грипоподобни заболявания и SARI); 5. Провеждане на многосекторно планиране на сценарии и симулации за въвеждане на още по-строги мерки за прекъсване на предавателните вериги при необходимост (напр. спирането на мащабни събирания и закриването на училищата и работните места). . Раздел „За обществеността”: 1. ПРИЗНАЙТЕ, че COVID-19 е ново и отнасящо се до заболяване, но това е огнище, може да се справим с него с правилни мерки и че по-голямата част от заразените хора ще се възстановят; . 4. Бъдете готови да подкрепите активно отговора на COVID-19 по различни начини, включително приемането на по-строги практики за „социално дистанциране“ (моя бел.: карантини, изолаци, блокиране) и подпомагането на високорисковото възрастно население. . ЗА ЕПИДЕМИЯТА . Вирусът COVID-19 е нов патоген, който е силно заразен, може да се разпространи бързо, и трябва да се счита за способен да причини огромни здравни, икономически и социални въпроси въздействия във всяка обстановка. Не е ТОРС и не е грип. Изграждане на сценарии и стратегии само въз основа на добре известни патогени рискува да не се приложат всички възможни мерки за забавяне на предаването на вируса COVID-19, намаляване на болестите и спасяване на живота. COVID-19 не е ТОРС и не е грип. Това е нов вирус със собствени характеристики. Вирусът COVID-19 е уникален сред човешки коронавируси в комбинация от висока пропускливост и съществени фатални резултати. Резултати в някои групи с висок риск са способни да предизвикат огромни обществени и икономически проблеми. За целите на планирането трябва да се приеме, че глобалното население е податливо на този вирус. . Тъй като животинският произход на вируса COVID-19 не е доказан, понастоящем рискът от повторна негово проява в заразени преди това райони трябва да бъде постоянно разглеждан. ***** МОЯ БЕЛ. а какво стана с прилепите, змиите и т.н. нелепости на експерти, учени, доктори и медии, които се уморих да опровергавам?! Същественото в тези бележки на Доклада – не се изгражда имунитет, епидемията може да ни спохожда всяка година. . Новата природа и нашето непрекъснато развиващо се разбиране на този коронавирус изисква огромна гъвкавост в способността ни за бързо адаптиране и промяна на нашата готовност и планиране на реакции, както се прави непрекъснато в Китай. Това е изключително подвиг за страна от 1,4 милиарда души. . COVID-19 се разпространява с удивителна скорост; COVID-19 огнища във всяка обстановка има много сериозни последици; и сега има сериозни доказателства, че нефармацевтичните интервенции (моя бел. – карантини, изобации, блокиране на дадени територии-огнища) могат да намалят и дори да прекъснат предаването. По отношение на глобалното и националното планиране на готовност за тях често се изразява двусмислие по отношение на подобни интервенции. Въпреки това, за да се намали заболяването и смърттността от COVID-19, планирането за краткосрочна готовност трябва да обхване широкомащабно прилагане на висококачествени, нефармацевтични мерки за обществено здраве. Тези мерки трябва да включват изцяло незабавно откриване и изолиране на случаите, строги тясно проследяване и наблюдение на контактите /карантина, изолиране на общонсти и обществена ангажираност.


  Изпратил: СЗО/+41-22-7912111

 • ПЪТНА АГЕНЦИЯ: АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА-тел. 0700 130 20

  Новина

  От пътната агенция напомнят, че всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ www.api.bg, lima.api.bg, както и на тел. 0700 130 20.


  Изпратил: ПЪТНА АГЕНЦИЯ

 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ за сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705;0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

  Новина

  ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705; 0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • “В и К” ООД – гр. Габрово-Район Севлиево, ул. ”Никола Петков” №6, Началник район Севлиево 0675 335 56, Аварии район Севлиево - техници - до 17ч. 0675 338 57, Аварии район Севлиево - портал - след 17ч. и в почивните дни 0675 335 57, Инкасо 0675 335 54.
 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • ВЪЗОБНОВЕН ПРИЕМ НА ЛЕКАРИ В МЦ1
  МЦ1-0675/ 3-42-15

  Обява

  ВЪЗОБНОВЕН ПРИЕМ НА ЛЕКАРИ В МЦ1


  От понеделник /30 март/, в "Медицински ценктър-1-Севлиево" се

  възобновява приемът на д-р Сиромахова /очни болести, всяка сряда, от

  14.00 ч/, д-р Смилов /кардиолог, всяка сряда, от 14.30 ч/, д-р Димитров

  /УНГ - ще работи на 7 и 21 април/ и д-р Атанасов /уролог, всяка сряда,

  от 14 ч/.

   

  Допълнителна информация и записване – на тел. 0675/ 3-42-15


  Обявил: МЦ1-0675/ 3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-42-15

  E-mail: mc.sevlievo.simp@gmail.com

 • ВЪВЕЖДА СЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
  ОБЛАСТЕН КРИЗИСЕН ЩАБ

  Обява

  ВЪВЕЖДА СЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО


  Той важи за малолетните и непълнолетните лица и обхваща часовете от 19,00 до 06,00. Кметовете на общините Дряново, Трявна и Севлиево издадоха заповеди за ограничението, което е свързано с решение на Областния кризисен щаб към Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

  По време на вечерния час младежите няма да могат да излизат, освен ако са придружени от родител, настойник или попечител.

  Всички търговски обекти в областта ще получат предписания от РЗИ да извършват неколкократна дезинфекция през деня на пазарските колички и кошници.

  Инспекцията ще връчи предписания и на собствениците на фирми, извършващи таксиметрови услуги на пътници, да осигурят на шофьорите лични предпазни средства - маски и дезинфектанти за ръце, които да бъдат използвани по време на обслужването на пътници.


  Обявил: ОБЛАСТЕН КРИЗИСЕН ЩАБ

  Адрес: Габрово

  Телефон: 066/840 604

  E-mail: Gabrovo@rzi-gbr.org

 • НОВИ ЗАБРАНИ ОТ 00:00 ч. НА 21 март 2020 г.
  НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

  Обява

  НОВИ ЗАБРАНИ ОТ 00:00 ч. НА 21 март 2020 г.


  "Органите на Министерството на вътрешните работи ще организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и ще извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През контролно-пропускателните пунктове ще се пропуска преминаването на лица в случаи на неотложно пътуване, обосновано от доказана потребност от трудово естество, здравословни причини, завръщане в собствения настоящ адрес, дом или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя, медицински документ или документ за самоличност, допълни, уточни Ананиев. "Забранява се на лицата до 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки всеки ден в периода от 8:30 до 10:30", каза Ананиев. "Излизайки или влизайки от/в града, хората трябва да имат декларация и когато бъдат спрени от униформените на пункта да дадат декларацията на къде пътуват и с каква цел. Така те вече носят своята отговорност", заяви Ананиев. По думите му всеки човек, който работи в друг град, трябва да вземе от работодателя си служебна бележка, че отива на работа и в какъв диапазон от време. "Тези, които отиват до болниците, трябва да покажат документ, за да го удостоверят", каза той. "Хората, които работят извън областните градове, препоръчвам да поискат от работодателите си такава декларация. Мярката се въвежда, за да се ограничи безцелното пътуване. Идеята е да се намали бързината на разпространение на вируса. Призивът е всички граждани да спазват разпоредбите. Подготвяйте си документите, за да може да бъдете по-бързо проверени на специалните пунктове", заяви вътрешният министър Младен Маринов. "Тези мерки засега са в рамките на извънредното положение. Могат да бъдат удължени, ако се наложи", добави Мутафчийски. "Важно е да се разбере от българите, че правим това заради здравето им. Не искаме да пречим на бизнеса. Икономиката трябва да работи, защото тя е носител на целия финансов ресурс, който отново се връща при българските граждани", заяви Ананиев. Мутафчийски отново заговори за едно от писмата от възрастни хора, които е получил: "То завършваше с "Оставете ни да живеем", а аз бих казал - дайте ни шанс да съхраним живота ви. Заради това цял ден имаше дебат и в щаба, и в МЗ, и в МВР, както и с премиера, че би трябвало да вземем по сериозно отношение", каза той. "Транспортът е кръвта по артериите на България. Не може да се ограничава. Дори и в държавите, които затвориха границите, започнаха да се оформят транспортни коридори. Всеки обаче трябва да има основателна причина да пътува", каза шефът на ВМА.

   

   


  Обявил: НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

  Адрес: София

  Телефон: 02/ 807 87 57

  E-mail: goreshtalinia@mh.government.bg

 • 0876 608489-ОБЩИНА СЕВЛИЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  0876 608489-ОБЩИНА СЕВЛИЕВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ


  Уважаеми севлиевци,

  Изправени сме пред заплаха за здравето, каквато световната историята от десетилетия не помни. Вече почти седмица всички живеем в условия на извънредни мерки, които ежедневно се допълват и имат все по-широк обхват. Въпреки всички препоръки, които обществото спазва, за съжаление, според прогнозите на здравните власти, пикът на епидемията от коронавурс тепърва предстои.

  За да излезем възможно най-бързо и с най-малко щети от тази криза, трябва всеки да впрегне личната си отговорност, за да опазим живота и здравето си, както и тези на най-уязвимите хора около нас – нашите родители, близки, приятели и съседи.

  В тази връзка се обръщам към всеки един жител на Община Севлиево, който иска и може да помогне, да се включи като доброволец за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора в общината ни.

  Доброволците, при необходимост, ще разнасят храна по домовете на тези хора, ще ги снабдяват с продукти от първа необходимост и ще извършват други полезни за обществото дейности, в зависимост от ситуацията.

  Освен възрастните хора, от доброволци имат нужда и лекарите, както и целият медицински персонал, служителите от Регионалната здравна инспекция – хората, които поемат най-тежките случаи с риск за своя живот и здраве, поставяйки в риск и семействата си. Не по-малко важно е ключовото за ограничаване на епидемията осигуряване на дезинфекция на всички населени места в общината, на болницата и здравните пунктове, както и навсякъде, където има струпване на хора – дейност, която тече на пълни обороти през последните дни.

  Ако искате да бъдете полезни и да използвате ползотворно времето си, ако искате да помогнете на възрастен съсед, близък или дори непознат, включете се като доброволци, като ни пишете на следния електронен адрес: m_kralev@sevlievo.bg, Мирослав Кралев – главен експерт „Здравеопазване и социални дейности" в община Севлиево или позвънете на телефон: 0876 608489. Не забравяйте да посочите своите три имена, ЕГН, както професионалните си умения и телефон за връзка.

  За всеки един от доброволците, които ще бъдат ангажирани само при възникнала необходимост, са осигурени необходимите предпазни средства.

  Силно вярвам, че предприетите ограничителни мерки ще помогнат и няма да се наложи да ангажираме доброволчески групи, но искам да бъдем подготвени за реакция във всеки един момент.

  Сигурен съм, че ситуацията ще бъде овладяна с общите ни усилия и личната отговорност на всеки един от нас. Онези, които няма да се присъединят към доброволците, още веднъж призовавам да ограничат до минимум социалните си контакти и при възможност да се изолират вкъщи, а когато се налага да излизат навън - да го правят с всички налични предпазни средства.

  Д-р Иван Иванов

  Кмет на Община Севлиево


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0876 608489

  E-mail: m_kralev@sevlievo.bg

 • Ново разписание за автобусите от общинската, областната и репубилканската т...
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  Ново разписание за автобусите от общинската, областната и репубилканската транспортна схема в община Севлиево


  Часове на тръгване от град Севлиево до населеното място:

  с. Енев рът – 07:40 ч. и 16:00 ч. – вторник, петък и неделя, като курса в 07:40ч. не се изпълнява в неделя ;

  с. Буря – 06:30 ч. и 17:30 ч. – без събота и неделя;

  с. Богатово – 06:30 ч. и 15:20 ч. – без събота и неделя;

  с. Дамяново – 06:50ч. и 11:30ч. – ежедневно, като курса в 06:50ч. не се изпълнява в неделя;

  с. Ловнидол – 07:40ч. и 17:30 ч. – без събота и неделя;

  с. Крушево – 06:50 ч., 12:30ч. и 17:30ч. – без събота и неделя;

  с. Крушево – 08:00 ч. и 17:30ч. – събота и неделя;

  с. Младен – 06:50 ч., 12:30ч. и 17:30ч. – без събота и неделя;

  с. Младен – 08:00 ч. и 17:30ч. – събота и неделя;

  с. Добромирка – 06:30ч. и 17:30ч. – през с. Буря без събота и неделя;

  с. Добромирка – 12:30ч. – през с. Крушево – без събота и неделя;

  с. Кормянско – 06:50ч, 14:20ч. и 17:10ч. – ежедневно без събота и неделя;

  с. Кръвеник – 06:50ч., 12:00ч. и 15:30ч. – ежедневно;

  с. Млечево – 08:00ч., 13:00ч. и 17:30ч. – ежедневно без събота и неделя;

  с. Млечево –13:00ч. и 17:30ч. – събота и неделя;

  с. Столът – 06:15 ч., 08:00 ч., 13:00 ч. и 17:30 ч. – ежедневно без събота и неделя;

  с. Столът –13:00 ч. и 17:30 ч. – събота и неделя;

  с. Бериево – 10:00ч., 14:00ч. и 17:40ч. – ежедневно;

  с. Крамолин – 08:00ч. и 12:00ч. – ежедневно без събота и неделя;

  с. Крамолин – 08:00ч. и 15:30ч. – събота и неделя;

  с. Ряховците – с. Петко Славейков – с. Кормянско – 05:30ч., 09:50ч., 12:30ч., 14:30ч., и 22:30ч. – ежедневно без събота и неделя;

  с. Ряховците – с. Петко Славейков – с. Кормянско – 05:30ч., 07:00ч., 12:45ч. и 17:30ч. – събота и неделя;

  с. Ряховците – 06:30ч. и 17:30ч. – ежедневно без събота и неделя;

  с. Петко Славейков – 06:30ч. и 17:30ч. – ежедневно без събота и неделя;;

  Лозята – 08:00ч. и 16:40ч. – ежедневно;

  Функата – 08:00ч. и 16:40ч – сряда, събота и неделя;

  Функата – 11:30 ч. – петък

  Функата – 12:00 ч. – събота и неделя

  Областна транспортна схема:

  Автобусна линия Севлиево – Габрово (директен) няма да се изпълнява

  Часове на тръгване от гр. Севлиево до гр. Габрово (обиколен):

  06:00; 08:00ч.; 10:00ч.; 12:00ч.; 14:00ч.; 16:00ч. и 18:00ч. – ежедневно;

  Републиканска транспортна схема

  Автобусна линия Севлиево – Априлци няма да се изпълнява

  Автобусна линия Севлиево – Велико Търново няма да се изпълнява.

  КРИЗИСНИЯТ ЩАБ УМОЛЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА СИ ОСТАНАТ У ДОМА!

  В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН – ВСИЧКИ ДА БЪДАТ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

  ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0675 396 112


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675 396 112

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов издаде заповед с ограничаващи мерки срещ...
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов издаде заповед с ограничаващи мерки срещу коронавируса


  Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов издаде заповед, с която се въвеждат допълнителни мерки на територията на общината, целящи ограничаване на разпространението на коронавируса.

  Преустановява се достъпът на гражданите до детските и спортните площадки, разположени в паркове и междублокови пространства, в това число и дворните пространства на детските и учебни заведения на територията на общината. Забранява се също допускането и събирането на повече от две възрастни лица, както в обекти на закрито, така и на открити обществени места.

  Вече няма да се допуска посещението и събирането на граждани на открити обществени места (паркове, градинки, междублокови пространства и др.). Въвежда се и временно редуциране на курсовете на автобусните линии в общината, както и има нови разписания на междуградските автобусни линии.

  Всички водачи на автобуси, извършващи транспортни услуги по общинска, областна или републиканска транспортна схема, таксиметрови превози, извършващи транспортни услуги за граждани, както и ведомствен транспорт за работници и служители във фирмите са длъжни да прилагат стриктно изискванията за дезинфекция и използването на лични предпазни средства.

  Контролът по заповедта е отговорност на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов, заместник-кметове на общината, Общинския инспекторат, Районно управление – Севлиево, кметове, кметски наместници.

  КРИЗИСНИЯТ ЩАБ УМОЛЯВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА СИ ОСТАНАТ У ДОМА!

  В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ НАВЪН – ВСИЧКИ ДА БЪДАТ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТРИКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

  ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ: 0675 396 112

   


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675 396 112-ЗА СИГНАЛИ

  E-mail: radiosevlievo@gmail.com

 • Месец МАРТ потреблението на вода ще се начислява служебно
  „ВиК” ООД – Габрово

  Обява

  Месец МАРТ потреблението на вода ще се начислява служебно


  „В и К“ ООД – Габрово временно преустановява прекия контакт между потребителите на ВиК услуги и служителите на дружеството. Достъпът на външни лица в сградата на ВиК на бул.”Трети март” №6 и в офисите в районите Севлиево, Дряново и Трявна е ограничен. Срокът за разсрочено плащане на битови сметки се увеличава двойно.

  Клиентите да ползват онлайн възможностите за дистанционно обслужване. На първа страница на сайта на дружеството са посочени денонощният телефон за съобщаване на аварии /066 816 130/ и мейл адресът office@vik-gabrovo.com . На същата страница по-долу има възможност за проверка на сметките.

  Услугите, извършвани от отдел „Производствено технически”, които не търпят отлагане, също ще се извършват онлайн. Заявленията за съответните услуги могат да се изтеглят от раздел КЛИЕНТИ на интернет страницата на дружеството. Попълват се и към тях се прилагат сканираните документ за собственост и скица/виза. Цялата документация се приема на адрес office@vik-gabrovo.com . За справки с отдел ПТО – тел. 0882 123 618.

  С цел ограничаване контактите на инкасатори и клиенти на ВиК, през този месец отчитането на водомерите ще се извърши служебно.

  „ВиК” ООД – Габрово гарантира, че вземането на някои ограничителни мерки няма по никакъв начин да се отрази на основната дейност на дружеството – водоснабдяване, канализация, пречистване на води.

   


  Обявил: „ВиК” ООД – Габрово

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 066 816 101

  E-mail: office@vik-gabrovo.com

 • МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ В СЕВЛИЕВО СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ЗАКУПУ...
  МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД

  Събитие

  МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ В СЕВЛИЕВО СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА РЕСПИРАТОРИ

  Апаратите ще бъдат от жизнена важност при евентуални случаи на коронавирус в лечебното заведениеВсички, които имат възможност да помогнат, могат да направят дарение по сметката на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“:

  МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД – град Севлиево

  IBAN: BG29UNCR70001523516080

  BIC: UNCRBGSF

  Основание за плащане: Дарение

  Адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ №147

  ЗА КОНТАКТ:

  Д-р Пламен Цеков

  Управител на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД – гр. Севлиево

  тел.: +359 89 8508939

  Място: Севлиево Дата: 30-04-2020 Час: 0000


  Обявил: МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД

 • Как се променят сроковете за деклариране и плащане на данъци
  НАП

  Събитие

  Как се променят сроковете за деклариране и плащане на данъци

  Националната агенция за приходите публикува подробности със сроковете, които се променят или остават същите заради кампанията по декларирането на доходите от предходната година.

  Важно е да се отбележи, че се удължават сроковете за деклариране и внасяне на дължимите корпоративни данъци, както и за подаване на финансовите отчети. Променя се и начинът, по който авансово се плаща корпоративният данък.

  Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен - 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

  От тази година НАП попълва автоматично данните в тези декларации, като хората само трябва да проверят дали данните са верни и не се налага да прилагат служебни бележки от работодателите си. Остава възможността да се подават и на хартия.

  Услугите за бизнеса отдавна вече са почти 100% електронни.

  Всички подробности за декларирането и плащането на данъците можете да видите на сайта на приходната администрация.

  https://www.nap.bg/news?id=4207&fbclid=IwAR2qPgBd9bWq1EqQ3C-1zap5X1zOtbargwoZ6OwX09mPp_rlkQ9chsV2bz4

  Място: България Дата: 30.-6.2020 Час: 0000


  Обявил: НАП

 • МВР пусна правила до всички граждани
  МВР

  Събитие

  МВР пусна правила до всички граждани

  Ето как да се предпазите в условията на извънредното положение

  Поставени в условията на извънредно положение, хората са склонни да действат прибързано, под влияние на силни емоции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за развиване на престъпни намерения.

  МВР извежда основни насоки към гражданите, с цел да се предпазят от нежелани престъпни посегателства.

  ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверността на информацията, която може да се окаже заблуждаваща и използвана с цел извършване на престъпление. Сигнализирайте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по никакъв повод!

  ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

  ИЗМАМИ

  Измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, други ще се възползват от страха и несигурността около разпространението на коронавируса. не им позволявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни!

  Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по повод разпространението на коронавируса!

  Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се случат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!

  Матрицата при телефонните измами е една - по телефона искат пари, схемите са различни.

  Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите за телефонни измами да бъдат свързани с коронавируса

  ПРИМЕРИ:

  Полицията търси съдействие от вас при провеждане на операция за задържане на телефонни измамници;

  Обаждане от непознат, който се представя за лекар, твърди, че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус и е необходимо да заплатите определена сума за неговото лечение;

  Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка, съдържаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на коронавирус инфекция или медицински предпазни средства като маски, ръкавици и др.;

  Даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини срещу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на по-изгодни цени.

  Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива, представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или роднини, особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупуване на ваксина, лекарство и др.! Опитайте се да запазите самообладание! Подчертаваме - към момента няма ваксини, таблетки, отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта, за „излекуване“ от covid-19 – онлайн или в магазин.

  Ако имате съмнения, че ваш близък или роднина е заразен с коронавирус потърсете информация от здравните власти или се свържете с тел. 112!

  - игнорирайте онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.!

  - в случай на посещение на домашния Ви адрес от непознати, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла, изисквайте задължителна легитимация за удостоверяване на принадлежността им към органите на МВР или здравните власти.

  При съмнение за опит за неправомерни действия, позвънете на тел.112!

  КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ

  - Използвайте предимно електронни начини на плащане(банкови карти);

  - Не носете в себе си големи парични суми;

  - Не съхранявайте големи парични средства в домовете си;

  КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

  - Не съхранявайте в офиси и търговски обекти големи парични суми - по възможност ги депозирайте в банкови институции;

  Вземете мерки за охраната на стоките, които остават в наличност в търговските обекти;

  - Юридически лица, които ще продължат да работят (в частност хранителни магазини и аптеки), и към момента генерират значителен оборот – да създадат организация за ежедневно инкасиране на паричните средства, а при необходимост и по няколко пъти на ден, с оглед недопускане на събиране и пренасяне на големи парични суми;

  - В работещи търговски обекти, при необходимост да бъдат наети допълнително лица за осъществяване на охрана, с цел контрол и създаване на организация при пазаруване на гражданите.

  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

  - Обръщайте внимание на обявените цени на хранителните продукти и стоки от първа необходимост по стелажите на търговските обекти и стойността им при заплащането на каса;

  - Не се предоверявайте на обяви в интернет сайтове, предлагащи хранителни продукти и стоки от първа необходимост от неизвестни източници, както и не пазарувайте от импровизирани пазари.

  - Бъдете бдителни при теглене и разплащане с електронни платежни инструменти, с оглед неправомерно придобиване на данни от тях

  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

  - Закупувайте лекарствени продукти и медикаменти единствено от лицензираните аптеки и дрогерии, които имат съответното разрешение;

  - Дрогериите и сайтовете за продажба на лекарствени продукти по интернет могат да предлагат само лекарства, които не се отпускат по лекарско предписание. уверете се, че тези сайтове имат разрешение за търговия на дребно по интернет, както и регистриран стационарен обект.

  - Имайте предвид, че не всички предпазни маски, облекла и антибактериални гелове са медицински изделия. такива са само тези, закупени от лицензираните аптеки и дрогерии;

  - В случаи на установени завишени цени на предлагани лекарствени продукти и медикаменти, сезирайте компетентните органи – Изпълнителната агенция по лекарствата – /ИАЛ/, Комисията за защита на потребителите – /КЗП/, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти – /НСЦРЛП/, или подайте сигнал на тел.112.

  Място: България Дата: 0000 Час: 000


  Обявил: МВР

 • Информация и ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА заради коронавируса
  МЗ

  Събитие

  Информация и ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА заради коронавируса

  Телефон за спешни случаи, валиден за целия Европейски съюз: 112.

  Министерството на здравеопазването откри телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси: 02 807 87 57. Работи денонощно.

  Може да се информирате и на сайта на Министерство на здравеопазването, както и тук, в рубриките "За граждани" и "За медицински специалисти".

  От МТСП подготвиха и информация на жестомимичен език.

  "Ситуационният център" на Министерството на външните работи също отговаря денонощно: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56. От министерството предупредиха, че сигналът свободно означава, че линията е заета. Ситуационният център предоставя и имейл за връзка: crisis@mfa.bg.

  Столична община откри телефонна линия за възрастни и самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки за доставка на храна и лекарства по домовете: 02 8188522 и 02 8188523. Доставката ще се извършва от общински служители и при нужда от доброволците на Столична община и БЧК.

  Същата услуга се предоставя и в Бургас: 0884469130 и 0885985693.

  Община Стара Загора също организира доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост: 0885 382 233. Приемат се поръчки всеки ден от 9 до 17 часа.

  В Пловдив съвместно с БЧК откриха гореща линия: 0700 147 44.

  Община Варна също откри дежурен телефон за информация: 052/ 820 239.

  Обявените телефони за Пазарджик са на РЗИ: 034/437-228, 0882080051.

  News.bg пропимня и основните препоръки на Министерството на здравеопазването:

  Мерки за лична защита

  - Добра хигиена на ръцете.

  - Кихайте и кашляйте в салфетка или в лакътя си. След това изхвърлете салфетката и измийте ръцете си.

  - Здравите хора няма нужда от маски.

  Мерки за средата

  - Чистете редовно най-често използваните повърхности и предмети.

  - Не споделяйте предмети.

  - Осигурете добра вентилация на помещенията.

  Мерки в социална среда

  - Стойте на поне 1 м. разстояние от хора със симптоми.

  - Изолация на хора със симптоми.

  При признаци на заболяването се свържете първо по телефона с личния си лекар.

  Място: БЪЛГАРИЯ Дата: 000000 Час: 000000


  Обявил: МЗ

Историята на Севлиево - 30 март

 • На 30 март 2000 година – Прекратиха съдебното дело между Областната управа и Общината заради сп...

  Историята на Севлиево - 30 март

  На 30 март 2000 година – Прекратиха съдебното дело между Областната управа и Общината заради спрените решения на Съвета през ноември 1999 година.

 • На 30 март 2000 година – Взрив в бензиностанцията на „Петрол“ в западния комплекс уби двама мъж...

  Историята на Севлиево - 30 март

  На 30 март 2000 година – Взрив в бензиностанцията на „Петрол“ в западния комплекс уби двама мъже на място. Трудова немърливост бе причина за инцидента. Същия ден бе убит и таксиметров шофьор край Градница.

 • 30.03.1944 г. - околийският полицейски началник нарежда да се установи полицейски час от 18 час...

  Историята на Севлиево - 30 март

  30.03.1944 г. - околийският полицейски началник нарежда да се установи полицейски час от 18 часа за селата. Съобщава, че групата на нелегалните в околията е разбита и по-голямата част от тях унищожена.

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран