Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения

Новини

изпрати новина
 • Института по български език на БАН: Нови правила за правописа

  Новина

  Нови правила за правописа са в сила от 28 август 2018 г., напомнят от Института по български език на БАН, които са оторизирани от държавата да следят и контролират развитието на родната реч. Промените са най-различни – от опростяване на стари правила до въвеждане на още по-сложни. Промените са описани в увода на правописния речник. Той ще излезе в близките дни, а самият речник ще се появи на книжния пазар догодина Какви са промените, които трябва да спазват всички и да се учат в училищата? – В официалната кореспонденция учтивото обръщение ”вие” ще се пише само с главно “В”, когато се отнася и до едно лице, и до много. Или ако се пише до началника на дадена институция, вече ще е “Пиша Ви, г-н Х”. И ако се пише до цяла група хора: “…Вие, уважаеми колеги…” Досега “вие” към много лица беше с малка буква. – Въвежда се цяла нова глава за малките букви. Тук е другата голяма промяна при изписването на институциите в различни видове изречения. Например Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно “С” и останалите букви малки. Във всяко следващо изречение “Съюз” обаче също трябва да е с главно “С”. Или друг пример – Българска академия на науките, спомената веднъж в текста, в следващите изречения тя вече е Академията. По този начин ще се изписват имената на министерства например, когато не са съществителни нарицателни. Например: Министерството на вътрешните работи съобщава… В следващото изречение се пише Министерство. Ако обаче служител на МВР напише “Отидох до министерството”, то вече се възприема като място, сграда и “м” е малко. Това правило не е ново, а е старо, винаги е било такова, но го припомняме, защото има много грешки в тази посока, припомня проф. Владко Мурдаров, шеф на Секцията по съвременен български език. – Изрично се уточнява писането на големи и малки букви в абревиатури, които са имена на институции като БНБ и БНТ. При пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна буква, а всички останали – с малки. Това важи и за всички подобни наименования. Причината – езиковедите се опитват да защитят речта от агресията на чуждата реч. В нея, а и не само, има правило – всичко с главни букви. В резултат у нас се появило и изписване на месеците с главни букви. – Опростени са максимално правилата за запетайките. Не е променено по същество къде се поставят, но са изчистени обяснителните текстове, които сега се разбират само специалистите, каза проф. Мурдаров. – Препоръчва се писането само с малки букви на вече наложени съчетания като питагорова теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н. – Въвежда се нова норма за писането на думи като е-правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар) и т. н.


  Изпратил: Института по български език на БАН

 • ПЪТНА АГЕНЦИЯ: АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА-тел. 0700 130 20

  Новина

  От пътната агенция напомнят, че всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ www.api.bg, lima.api.bg, както и на тел. 0700 130 20.


  Изпратил: ПЪТНА АГЕНЦИЯ

 • Европейската комисия: 00800 6 7 8 9 10 11-Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС в борбата за еднакво качество на продуктите

  Новина

  Европейската комисия публикува набор от насоки за прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите. Те ще подпомагат националните органи в преценката им дали някой нарушава законодателството на ЕС, когато продава продукти с различно качество в различни държави. В насоките се посочват и обясняват изискванията в областта на храните и защитата на потребителите при евентуален проблем с разлики в качеството на продуктите: Регламентът за предоставянето на информация за храните, съгласно който потребителите трябва да получават достоверна и достатъчна информация за всеки хранителен продукт. Например етикетите на храните трябва да съдържат списък на всички съставки на продукта. Директивата относно нелоялните търговски практики, която забранява нелоялните търговски практики, като например предлагането на пазара на продукти с идентична производствена марка по начин, който евентуално може да заблуди потребителите. В случай че при нарушение е налице трансграничен елемент, органите за защита на потребителите могат да действат чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите на европейско равнище. Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 Отговорност на националните органи за защита на потребителите и за храните е да гарантират, че дружествата спазват законодателството на ЕС. При все това Европейската комисия е поела ангажимент да подпомага органите чрез тези насоки и по различни работни направления. В допълнение към тези насоки Комисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитвания на хранителни продукти, така че държавите членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна споделена научна основа, която е една и съща за всички. Комисията предостави на своя Съвместен изследователски център (JRC) 1 милион евро за разработването на тази методика. Комисията финансира също допълнителна работа по събиране на доказателства и по правоприлагане, като предлага на държавите членки 1 милион евро за финансиране на проучвания или действия по правоприлагане.


  Изпратил: Европейската комисия

 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ за сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705;0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

  Новина

  ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705; 0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • Комисия за защита на потребителите: Съвет, че онова, което купувате, е качествено:

  Новина

  - Не се нахвърляйте веднага на стоката. Направете кратко проучване, посетете различни магазини или прегледайте сайтовете им, за да видите на каква цена се продава избраният от вас продукт в различните места. Така може да го откриете къде е най-евтин. - Не се предоверявайте на устните обещания на търговците за поемане на ангажименти, които не са техни задължения по закон. - Най-често срещаните нарушения са за намаляване на срока, в който клиентът може да направи рекламация, от 14 на 7 дни и промяна на ценовата оферта в последния момент. - Внимавайте особено, когато пазарувате за деца! Етикетът на стоките за деца задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба. Тази информация трябва да е разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок, потребителят може да я върне в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. - Ако пазарувате онлайн, избирайте внимателно сайта за покупки. Обърнете внимание преди всичко на това има ли информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни. Полезно би било да прочетете във форумите отзиви от други потребители, които вече са пазарували от въпросния електронен магазин, към който сте се насочили.


  Изпратил: Комисия за защита на потребителите

 • ул. ”Никола Петков” №6 Денонощен телефон за аварии: 0675 / 3-11-32 Телефон техници: 0675/ 3-11-26 Инкасо: 0675/ 3-11- 37 www.vik-gabrovo.com
 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • Прекъсване на водоподаването на 20 февруари в град Севлиево
  “В и К” ООД – гр.Габрово Район Севлиево

  Обява

  Прекъсване на водоподаването на 20 февруари в град Севлиево


  Поради аварийни дейности на 20 февруари 2019 г. от 8:00 до 12:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в ж.к. „Д-р Атанас Москов“ в град Севлиево.


  Обявил: “В и К” ООД – гр.Габрово Район Севлиево

  Адрес: “В и К” ООД – гр.Габрово Район Севлиево

  Телефон: 0675 / 3-11-32

  E-mail: bjala@abv.bg

 • Д-р Иво Станчев-специалистът по пулмология и фтизиатрияще преглежда на 1 март
  „Медицински център-1-Севлиево“

  Обява

  Д-р Иво Станчев-специалистът по пулмология и фтизиатрияще преглежда на 1 март


  На 1 март в „Медицински център-1-Севлиево“ специалистът по пулмология и фтизиатрия в Специализираната болница за активно лечение, гр. Габрово д-р Иво Станчев ще преглежда пациенти от Севлиево и района.

  Посещенията могат да бъдат с направление от личния лекар или срещу заплащане, след предварително записване на касата, на третия етаж в Центъра.

  Д-р Станчев ще приема в кабинет № 307, в часовете от 14:00 до 16:00 часа.

  Допълнителна информация може да бъде получена на тел.: 0675/ 3 42 15 или на място.


  Обявил: „Медицински център-1-Севлиево“

  Адрес: „Медицински център-1-Севлиево“

  Телефон: 0675/ 3 42 15

  E-mail: mc1@gmail.com

 • Специалистът по репродуктивна медицина д-р Малинов ще преглежда на 22 февруари
  “Медицински център-1-Севлиево”-0675/3 42 15

  Обява

  Специалистът по репродуктивна медицина д-р Малинов ще преглежда на 22 февруари


  Д-р Явор Малинов от Клиника „МАЛИНОВ“ ще преглежда на 22 февруари в “Медицински център-1-Севлиево”.

  Той ще работи с пациенти от 12:00 часа в кабинет 307 на третия етаж.

  Д-р Явор Малинов е специалист по репродуктивна медицина. Извършва съвременна диагностика и лечение на репродуктивни проблеми, репродуктивна хирургия, асистирана репродукция, ин витро процедури, гинекологични прегледи, консултации при стерилитет и заболявания на женски полови органи.


  Обявил: “Медицински център-1-Севлиево”-0675/3 42 15

  Адрес: “Медицински център-1-Севлиево”

  Телефон: 0675/3 42 15

  E-mail: mc1@gmail.com

 • Д-р Димитър Димитров – специалист УНГ ще преглежда на 26 февруари
  “Медицински център-1-Севлиево”-0675/ 3 42 15

  Обява

  Д-р Димитър Димитров – специалист УНГ ще преглежда на 26 февруари


  д-р Димитров ще приема от 14:30 до 17:00 часа, в кабинет 307, на третия етаж.

  Прегледите се извършват срещу заплащане, по договор със здравни и застрахователни дружества или с НЗОК.


  Обявил: “Медицински център-1-Севлиево”-0675/ 3 42 15

  Адрес: “Медицински център-1-Севлиево”

  Телефон: 0675/ 3 42 15

  E-mail: mc1@gmail.com

 • Д-р Бонка Попова – специалист по Медицинска онкология ще преглежда на 28 фе...
  “Медицински център-1-Севлиево”-0675/ 3 42 15

  Обява

  Д-р Бонка Попова – специалист по Медицинска онкология ще преглежда на 28 февруари


  Посещенията могат да бъдат срещу заплащане или с направление от личния лекар, след предварително записване на регистратурата на третия етаж в Болницата.

  Прегледите ще се извършват в кабинет 309, на третия етаж, от 15:00 часа.

  Д-р Бонка Попова е началник отделение в МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД, гр. Габрово и е специалист в съвременното онкологично лечение, диагностиката и проследяването на онкологичните заболявания.


  Обявил: “Медицински център-1-Севлиево”-0675/ 3 42 15

  Адрес: “Медицински център-1-Севлиево”

  Телефон: 0675/ 3 42 15

  E-mail: mc1@gmail.com

 • ЗАПЛАЩАНЕ СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА
  “В и К” ООД – гр.Габрово

  Обява

  ЗАПЛАЩАНЕ СМЕТКИТЕ ЗА ВОДА


  От 1 януари 2019 г. абонатите на „ВиК” ООД- гр.Габрово от Община Севлиево са с нови клиентски номера. Те могат да се получат срещу име и адрес в офиса на Район Севлиево на ул.”Никола Петков” №6 или на тел. 066/ 816 118.

  Касово плащане може да се извършва в офиса на Район Севлиево, на касите на Изипей и в клоновете на „Български пощи” срещу име, ЕГН и адрес. На фискалния бон, който се издава, е изписан новият клиентски номер.

  Проблемът в момента е единствено при електронното банкиране. За да ползват тази услуга, абонатите ни ще трябва да се информират за клиентския си номер чрез посочените по-горе адрес и/или телефон.


  Обявил: “В и К” ООД – гр.Габрово

  Адрес: 5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6

  Телефон: (066) 800-500

  E-mail: office@vik-gabrovo.com

 • Кабинет за неотложна медицинска помощ
  "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Обява

  Кабинет за неотложна медицинска помощ


  Кабинет за неотложна медицинска помощ функционира в стая 103, ет.1, всеки работен ден от 20.00-8.00 часа и денонощно в почивните и празнични дни.

  Достъпът до него е осигурен чрез централния вход на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД.

  В кабинета безплатно ще бъдат обслужвани лицата, избрали за свой общопрактикуващ лекар д-р Йовка Савова, д-р Марийка Германова, д-р Павлинка Спиридонова, д-р Наташа Денева, д-р Елена Апостолова, д-р Томичка Александрова, д-р Цветанка Цолова и д-р Анелия Камбурова.

  Пациентите, избрали за общопрактикуващ лекар Групова практика "Актамед", ще получават медицинска помощ безплатно всеки ден от 20.00 ч. до 8.00 ч.

  От 01.12.2018г. всеки ден от 20,00-8,00ч. в кабинета безплатно ще се обслужват и лицата, избрали за общопрактикуващ лекар ЕТ "Здраве - Д-р Юсеин Юсеинов - ИППМП"

  Телефон за връзка : 0889 822444.


  Обявил: "Медицински център-1-Севлиево" ЕООД

  Адрес: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 147

  Телефон: 0675/342-15

  E-mail: mc.sevlievo@gmail.com

 • Данъчна кампания 2019 започна на 15 февруари
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Събитие

  Данъчна кампания 2019 започна на 15 февруари

  Данъчната кампания за събиране на местни данъци и такси за текущата 2019 г. започна

  Всички лица, които до 30 април предплатят дължимите суми за цялата година, ще ползват 5% отстъпка.

  Задълженията за недвижими имоти и превозни средства могат да се платят по един от следните начини:

  в касата на дирекция „Приходи от местни данъци и такси” в административната сграда на Община Севлиево, етаж първи, стая 115, с работно време от 8:30 ч. до 16:30 ч. без прекъсване;

  с платежно нареждане по сметка на общината: IBAN: BG09IORT81278400000100, BIC: IORTBGSF, „ИНВЕСТБАНК” АД, финансов център Севлиево;

  чрез касите на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна;

  чрез касите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД в цялата страна.

   

  Място: Севлиево Дата: 15.02-30.10.2019 Час: 08-17


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • БАНЯ НА ГОДИНАТА
  ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА

  Събитие

  БАНЯ НА ГОДИНАТА

  11.10.2018 г.

  Начало на конкурса

  2

  12.10.2018 г. - 30.01.2019 г.

  Регистрация на проекти - удължен срок до 12ч на 30.01.2019

  3

  01.02 - 11.02. 2019 г.

  Гласуване на журито

  4

  12.02-24.02.2019 г.

  Онлайн гласуване на публиката

  5

  27.02.2019 г.

  Официална церемония за връчване на наградите

  НАГРАДИ

  Подарък за авторите на всеки финализиран проект до 6-ти януари 2019 г.!

  Участниците, подали своите проекти на thebathroom.bg до 06.01.2019, ще получат подарък - ръчен душ EvoJet, носители на наградата за продуктов дизайн Red Dot за 2018-та.

  Победителите от всяка категория ще посетят семинар в Милано през май 2019-та.

  Авторите на общо 7 проекта ще получат възможността да посетят офиса на Идеал Стандарт в Милано, както и да присъстват на лекция по интериорен дизайн.

  Приз на BIM-Журито

  Поради необходимостта от ползването на специфичен софтуер, за категорията "Санитарни помещения в офис сграда - BIM проект", проектът - победител ще бъде избран от специално жури, което ще оцени анонимно подадените проекти и ще определи най-добре BIM моделиран проект (получил максимален брой точки, сума от точките, получени за всеки от обявените критерии).

  Приз на Журито и Приз Партньорите

  За категориите "Идеалната училищна тоалетна – 3D проект", "Идеалната семейна баня - 3D проект" и "Реализирана баня в жилищна сграда" по традиция ще бъдат отличени фаворитите на:

  - Журито

  - Партньорите

  Победителите за всяка категория се определят след анонимно гласуване на професионалното жури и на партньорите по метода на набиране на максимален брой точки по обявените критерии.

  Награда на публиката: SPA – уикенд за двама в България.

  След като приключи оценяването на журито и партньорите, широката аудитория ще може да подкрепи участвалите проекти, като избран за победител на всяка категория ще е проектът, събрал най-много гласове на онлайн платформата ни thebathroom.bg.

  Вижте периода, в който публиката ще може да подкрепи своите фаворити.

  Награди за гласувалите online

  След приключване на конкурса, чрез томбола ще бъдат изтеглени 20 имена от гласувалите online и те ще получат предметни награди от Ideal Standard.

  Място: СОФИЯ Дата: 27.02.2019 Час: 18.00


  Обявил: ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА

 • „НЯКЪДЕ НЯКОГА“ -изложбата на Татяна Харизанова
  ГАЛЕРИЯ ''ВИДИМА''

  Събитие

  „НЯКЪДЕ НЯКОГА“ -изложбата на Татяна Харизанова

  атяна Харизанова изучава графика в ПГИИ (професионалната гимназия по изобразителни изкуства) „проф. Николай Райнов“ в София, като едновременно с това чиракува и при известен майстор-бижутер. През 2002 г. завършва специалност „Гемология“ и до 2009 г. активно се занимава с бижутерия, а след това основно с живопис.

  Татяна не се подчинява на установени стандарти и правила. Размерите на платната, обектите, сюжетите, композициите, гледните точки – всичко е плод на вдъхновение и настроение. Според нея всяка картина си има своя история, винаги я свързва със случка, събитие. В платната си авторката улавя мрачното, забързано ежедневие по един различен, романтичен начин. На сивия фон изпъкват топли цветове, жилищните блокове се гушат един в друг, хората са на групички, дърветата се кипрят с красиви есенни одежди, а горещата чаша чай и момичето до прозореца ни напомнят за уюта на дъждовните дни, когато мечтаем за хубаво време и разходки в парка.

  Художничката умело смесва цветовете, експериментира с техники от графиката и не пропуска да добавя свои хрумвания. Заглавията на картините загатват предисторията на тяхното създаване, подбуждат към размисъл за вечните екзистенциални проблеми и философията на човешкото общуване. Движенията на четката по платното носят със себе си емоцията на авторката. Дори в натюрмортите, в които се очаква пасивност, се усеща някакво действие – резултат от енергията на творческия процес.

  Татяна Харизанова е от онези хора, които обичат своята работа.

  Изложбата ще се състои от творби рисувани някога някъде през изминалата година, като ще има и такива, които не са показвани никога никъде преди!

  НЯКОГА НЯКЪДЕ едно момиче прочете една книга, НЯКОГА НЯКЪДЕ на една маса имаше няколко ябълки, НЯКОГА НЯКЪДЕ едни дървета се поклащаха от вятъра, НЯКОГА НЯКЪДЕ един човек бързаше по улицата, НЯКОГА НЯКЪДЕ едно от прозорчетата в квартала светеше. НЯКОГА НЯКЪДЕ и винаги в ателието си.

  Място: ГАЛЕРИЯ ''ВИДИМА'' Дата: 12.-2.2019 Час: 17.30


  Обявил: ГАЛЕРИЯ ''ВИДИМА''

 • Какво се променя от 1 януари 2019 г.
  РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

  Събитие

  Какво се променя от 1 януари 2019 г.

  През новата 2019 г. настъпват редица промени, свързани най-вече с влизането в сила на нормативни уредби.

  От 1 януари влизат в сила нови цени на водата и природния газ. Решението беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 28 декеври. Цената на природния газ поскъпва с 3.5 процента, а 26 ВиК дружества ще продават водата на по-високи цени.

  Водата на повечето места ще поскъпне с до 10%. Най-скъпа ще е в Шумен - 3 лева и 40 стотинки за кубик. Увеличението на водата в Бургас и София ще е с 10 %. Над 3 лева за кубик ще плащат още във Варна, Враца, Силистра и Добрич.

  За Видин поскъпването може да е до 22%, но само ако бъде въведена новата услуга „пречистване на вода“. Ако новата услуга не бъде въведена, увеличението ще е с 6%.

  Поевтиняване на водата от 1 януари ще има само в Кърджали.

  Синьото гориво поскъпва след подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цена за I-то тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

  От КЕВР обаче заявяват, че независимо от повишението на цената, реалното увеличение за битовите и за стопанските клиенти, ползващи природен газ, ще бъде под 2%, тъй като цените за достъп, пренос, разпределение и снабдяване, не се променят, уточняват от енергийния регулатор.

  В същото време минималната работна заплата ще стане 560 лв. Размерът ѝ ще се повиши с 9.8% в сравнение с настоящата година. Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

  От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв.

  Също от 1 януари минималната основна учителска заплата се увеличава от 760 на 920 лева. Размерът ѝ е валиден за следните длъжности в училищата и детските градини: учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител на

  направление "Информационни и комуникационни технологии".

  Минималната основна заплата на директорите става 1 140 лв. (от 950 лв), а на заместниците им - 1 065 лв. (от 887 лв.). За старши учителите и старши възпитателите сумата става 955 лв. (792 лв.), а за главните учители/възпитатели - 1 005 (от 836 лв.).

  Предвижда се до края на мандата заплатите на педагозите да бъдат удвоени, а целта - привличането и задържането на повече млади учители, се казва в мотивите на министъра на образованието Красимир Вълчев към проекта за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, чието гласуване от Министерския съвет предстои.

  От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г.

  Новата помощ ще замени досега изплащаните на хората добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.

  Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца, следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин - чрез пощенските клонове или по банков път. Очакванията са, че тя ще се получава от над 600 000 души - с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към момента получават добавки за социална интеграция.

  За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто месечната финансова подкрепа ще е 7 процента от линията на бедност, или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90 на сто нейният размер ще е 15 процента от линията на бедност, или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90 процента финансовата подкрепа ще е 25 на сто от линията на бедност, или 87 лв. За хората с над 90 процента степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30 на сто от линията на бедност, или 104,40 лв.

  Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57 процента от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

  Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хил. пенсионери. От 1 януари 2019 година този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща от АСП, като размерът й не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия.

  Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

  Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП).

  Хората, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в ДСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.

  Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и хората, които получават месечна добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.

  Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната компетентност.

  От 1 януари влиза в сила новият Национален и правилото камери да снимат пациенти и лекари на входа на инвазивните кардиологии. Идеята е да се следи дали в операционната влизат лекар и пациент за съответната процедура.

  Ще се следи и за броя на заетите легла в клиниките, с което се очаква да се подобри контрола, като няма да може за едно легло да са записани повече от един пациенти.

  От новата година личните лекари ще издават само талон за хоспитализация, а всички необходими изследвания на пациентите ще се извършват след приема му за сметка на лечебното заведение.

  От 1 януари влизат в сила новите винетки. Водачите на моторни превозни средства до 3.5 т вече ще могат да ползват и уикенд винетка. Тя ще струва 10 лв. и ще важи от 12.00 ч. в петък до 23.59 ч. в неделя. Останалите цени на винетни такси остават непроменени. Няма да се променят цените на винетните такси и за тежкотоварни превозни средства - те ще важат до 16 август 2019 г., когато влиза в сила тол системата и ще преминат на тол такса.

  Въвеждането на уикенд винетката се регламентира с правителствено постановление, с което се изменя Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“. Тази възможност ще облекчи водачите, които пътуват по републиканската пътна мрежа по-рядко.

  С промяната се дава възможност водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация да плащат определените в евро такси в левовата им равностойност.

  В Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, е определен и размерът за компенсаторната такса, която ще се заплаща от нарушителите, които ползват републиканската мрежа без платена пътна такса. За шофьорите на превозни средства над 12 тона тя ще бъде 175 лв., за пътните превозни средства между 3,5 и 12 тона - 125 лв., а за леките автомобили до 3,5 тона - 70 лв. За тежкотоварните автомобили компенсаторната такса ще се прилага за т.нар. преходен период преди въвеждането на тол таксата за изминато разстояние от 16 август 2019 г. От тази дата тя ще бъде актуализирана в зависимост от приетата тарифа за тол такси, които ще се плащат за територията на България.

  Компенсаторната такса е междинна санкция към лицата, които не са платили дължима винетна такса, а ползват пътната мрежа и са нарушители по смисъла на законовите разпоредби за пътно таксуване. Това е таксата, която се заплаща с цел избягване на административни санкции.

  В същото време в сила влизат и електронните винетки. Преобразуването на валидните през 2019 г. винетни стикери в електронни няма да е задължително. Закупените през 2018-а винетки ще могат да се ползват залепени върху стъклата на автомобилите до изтичане на техния срок.

  Всички шофьори, чиито винетки стикери все още са валидни и през 2019 г., не трябва да ги отлепят от стъклото. Водачите ще имат възможност да ги преобразуват в електронни. Конвертирането е препоръчително, защото ще улесни системата, но не е задължително, уточняват от АПИ.

  Очаква се от началото на годината таксите за банков превод в евро в ЕС да поевтинеят драстично.

  В момента българските банки събират 10 пъти по-високи такси за такива преводи в сравнение с тези в останалите държави от ЕС. Очакванията са, че от сегашните 30-60 лв. за превод, ще паднат на 3-6 лева. Очакванията са да бъдат спестени близо 4 млрд. лв. годишно. Европейски регламент въвежда и ясни правила за информиране на потребителите за обменните курсови при превалутиране, както и предлагане на най-благоприятната възможност за тях. Реглалемнтът не трябва да се въвежда в националното законодателство, а влиза в сила веднага

  Място: България Дата: 1-31-12-2019 Час: 0000


  Обявил: РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран