Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения

Новини

изпрати новина
 • www.sevlievci.com: НОВИНИ ОТ СЕВЛИЕВО !

  Новина

  Уважаеми читатели, Порталът sevlievci.com е електронна медия, собственост на „СЕЛВИ“ ЕООД. Медията не е обвързана с политически партии. Sevlievci.com се ангажира безпристрастно да отразява и показва новини от Севлиево и региона, през призмата на гражданите. Издателят, разбира се, има правото в авторските си материали да заявява личната си позиция по темата. Това се отнася и за всички останали автори, участващи със свои материали в списването на sevlievci.com, при спазването на правилата на етичния медиен кодекс. Очакваме вашата гледна точка на имейла ни info@sevlievci.com или във фейсбук страницата ни sevlievci.com. Търсете добрите новини, разкажете ни за малките или големите неща, които Ви вълнуват, споделете проблем от обществена значимост. Запознайте ни с Вашия герой, а ние ще го представим пред света. Поставете Вашите въпроси пред екипа на sevlievci.com, а ние ще потърсим отговорите. Медията се противопоставя категорично на всякакви опити за разрешаване на лични проблеми или създаване на изкуствени конфликти! Отразяването на политически събития и публикуването на информации от политически партии става само след предварително договаряне и заплащане. По преценка на издателя може да се публикуват материали от политически събития, когато те са от особено значим за местната общност интерес. По преценка ще бъдат публикувани и прессъобщения от институции, с които sevlievci.com няма сключен договор за абонаментно информационно обслужване. След предварителна договорка и заплащане в сайта на медията може да бъдат публикувана и информация за и от представители на бизнеса. Важно – издателят има право да откаже публикуването на информация, която цели да създаде конфронтация по етнически или религиозен признак, провокира към насилие или политическо влияние. Sevlievci.com поддържа новини и актуална информация на сайта, спазвайки правилата и журналистическата отговорност, разписани в ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ и не носи отговорност за обема, прецизността и интерпретацията на информацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е отговорен за възприятието и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Sevlievci.com се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. За нас е чест да бъдем заедно!


  Изпратил: www.sevlievci.com

 • НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ: http://www.hope-faith-love.com/

  Новина

  НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ - http://www.hope-faith-love.com/


  Изпратил: НОВ БЛОГ ЗА ПОЕЗИЯ

 • Комисия за защита на потребителите: Съвет, че онова, което купувате, е качествено:

  Новина

  - Не се нахвърляйте веднага на стоката. Направете кратко проучване, посетете различни магазини или прегледайте сайтовете им, за да видите на каква цена се продава избраният от вас продукт в различните места. Така може да го откриете къде е най-евтин. - Не се предоверявайте на устните обещания на търговците за поемане на ангажименти, които не са техни задължения по закон. - Най-често срещаните нарушения са за намаляване на срока, в който клиентът може да направи рекламация, от 14 на 7 дни и промяна на ценовата оферта в последния момент. - Внимавайте особено, когато пазарувате за деца! Етикетът на стоките за деца задължително трябва да съдържа информация за производителя и вносителя, ако е необходимо указания за употреба. Тази информация трябва да е разбираема, достъпна, ясна, на български език, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. При несъответствие или повреда на стоката в гаранционния срок, потребителят може да я върне в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. - Ако пазарувате онлайн, избирайте внимателно сайта за покупки. Обърнете внимание преди всичко на това има ли информация за името, адреса и телефона на търговеца. Не пропускайте да проверите и дали доставчикът е посочил изрично правото ви по закон да се откажете от договора в рамките на 14 дни. Полезно би било да прочетете във форумите отзиви от други потребители, които вече са пазарували от въпросния електронен магазин, към който сте се насочили.


  Изпратил: Комисия за защита на потребителите

 • ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ПОВРЕДИ И НЕРЕДНОСТИ С УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ И РАДИОТОЧКИТЕ-24 часа: 0675/396 112 и 0675/ 3 27 89
 • "БЯЛА" ЕООД - АВАРИИ И ПОВРЕДИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА: 3 35 57 и 3 11 32
 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • ЗАРАДИ АВАРИИ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СЕЛАТА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ БЕЗ ВОДА
  ''БЯЛА''ЕООД

  Обява

  ЗАРАДИ АВАРИИ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СЕЛАТА В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ОСТАВАТ БЕЗ ВОДА


  Днес, 22 август 2017 г., от 12:00 часа, заради отстраняването на авария по главен водопровод ще бъде спряно водоподаването към селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник, Батошево, Горна Росица, Хирево и Шумата. Поради технически проблеми без вода са също и селата Търхово, Ловнидол, Идилево, Буря, както и високата зона на Крушево.

  След отстраняването на авариите, водоподаването ще бъде възстановено.

  Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство.

  С уважение,

  Никола Бончева


  Обявил: ''БЯЛА''ЕООД

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: (0675) 3-35-57

  E-mail: bjala@abv.bg

 • НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ
  ЕТ"НИКИ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ"

  Обява

  НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ


  НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ НА ГОНДОЛИ С КАТ. С+Е , ЗАПЛАТА 2000 ЛВ. ТЕЛ. 0887818462


  Обявил: ЕТ"НИКИ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ"

  Адрес: Кв.Чолаковци

  Телефон: 0887755292

  E-mail: niki_nikolaikolev@abv.bg

 • ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
  „БЯЛА“ ЕООД

  Обява

  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ


  ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство, упражнява контрол на обектите или авариите.

  ИЗИСКВАНИЯ: Образование – Висше или средно техническо,

  ТРУДОВ СТАЖ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА – 3 години;

  ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ – Компютърна грамотност.

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление, автобиография, диплома за завършено образование.

  Документи се приемат в деловодството на фирмата до 15.09.2017 г.

  За допълнителна информация телефон: 0675/ 3-35-57


  Обявил: „БЯЛА“ ЕООД

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-35-57

  E-mail: bjala@abv.bg

 • ВАЖНО: ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЕЙНИ ВОДИ ПСПВ-СТОКИТЕ НАПОМНЯ НА ПОТРЕБ...
  ПСПВ-СТОКИТЕ

  Обява

  ВАЖНО: ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЕЙНИ ВОДИ ПСПВ-СТОКИТЕ НАПОМНЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


  ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПИТЕЙНИ ВОДИ ПСПВ-СТОКИТЕ ПРИ „БЯЛА”ЕООД, ПРИТЕЖАВАЩА СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ №195/ЛИ ОТ 24.02.2017г. ВАЛИДЕН ДО 10.07.2019г.

  НАПОМНЯ НА СВОИТЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, ЧЕ :

  *ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ СПОРЕД НАРЕДБА №1 /10.10.2007 ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ Е НЕОБХОДИМ СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ В АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ, ПО ПОКАЗАТЕЛИ, ПОСОЧЕНИ В РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ, ИЗДАДЕНО ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН, ГРАД ПЛЕВЕН.

  *ВСИЧКИ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ НАССР /АНАЛИЗ НА ОПАСНИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ/, ИЛПВ ИЗВЪРШВА АНАЛИЗ НА ПЪРВИ И ПОСЛЕДЕН КРАН НА ВОДАТА, ИЗПОЛЗВАНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ.


  Обявил: ПСПВ-СТОКИТЕ

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 333333

  E-mail: bjala@abv.bg

 • НЕИЗРЯДНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК „БЯЛА“ ЕООД ЩЕ БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ПРАВОТО ДА ПО...
  „БЯЛА“ ЕООД

  Обява

  НЕИЗРЯДНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК „БЯЛА“ ЕООД ЩЕ БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ПРАВОТО ДА ПОЛЗВАТ ВОДА


  ВиК „БЯЛА“ ЕООД уведомява гражданите, че започва акция срещу неизрядните потребители. Всички физически и юридически лица, които имат задължения за предходните 2014, 2015, 2016 и първото тримесечие на 2017 години, ще бъдат лишени от правото да ползват вода, ако не изплатят всички дължими суми до 31 август 2017 г.

  Само за последните два месеца 3254 потребители, от които 1629 в град Севлиево и 1625 в селата не са платили сметките си, чиято обща сума е 163 000 лв. За същия период юридическите лица – длъжници са 106, а дължимата обща сума е 85 500 лв.

  ВиК „БЯЛА“ ЕООД предварително е уведомила в писмен вид всички задължени лица и е приканила същите към доброволно плащане на задълженията. До момента заведените дела са 89.

  Напомняме, че таксата за повторно включване за град Севлиево е 25 лв., за селата от общината – 50 лв.


  Обявил: „БЯЛА“ ЕООД

  Адрес: ул.”Н.Петков” № 6

  Телефон: СЕВЛИЕВО

  E-mail: bjala@abv.bg

 • ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ
  ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Обява

  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ТЪРГОВСКИ РАБОТНИЦИ


  ПК ''СОЛИДАРНОСТ 1918'' търси да назначи търговски работници за хранителни обекти в гр.Севлиево, с.Ловнидол, с.Младен, с.Столът.

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  - приятелска атмосфера в екип;

  - трудов договор и осигуровки;

  - работа на смени;

  - въвеждащо обучение;

  - КОНКУРЕТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, мотивиращо заплащане обвързано с резултатите;

  - социални придобивки.

  ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ ДА СТЕ:

  - усмихнати и учтиви;

  - бързи и организирани;

  - трудолюбиви и коректни;

  - с чувство за отговорност и колегиалност;

  - с приличен външен вид и с висока лична хигиена;

  - стриктно спазващи хигиенни норми и вътрешен ред.

  ОТГОВОРНОСТИ:

  - продажба и предлагане на асортимента в магазина, на клиентите;

  - бързо и качествено облужване;

  - приемане и подреждане на стоките;

  - изготвяне на документите, свързани с доставката на стоките;

  - изготвяне на заявки за доставка и работа с дистрибутори на фирми.

  Ако проявявате интерес, кандидатствайте с АВТОБИОГРАФИЯ И АКТУАЛНА СНИМКА.

  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  ЗА ВРЪЗКА:

  0675/ 3-27-42 и 3-27-44


  Обявил: ПК''СОЛИДАРНОСТ 1918''

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/ 3-27-42

  E-mail: solidarnost@abv.bg

 • РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО-МЪЖЕ
  ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Обява

  РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО-МЪЖЕ


  "Хамбергер България" ЕООД гр. Севлиево, водеща производствена немска компания, търси да назначи следните работници в производство:

   

  - шлайфисти

  - полирчици

  - автоматчици

  - шлосери

   

  Ние предлагаме:

  • работа в динамична среда на трисменен режим;

  • дългосрочна ангажираност;

  • допълнително материално стимулиране в съответствие с показаните лични производствени резултати;

  • ОРГАНИЗИРАН БЕЗПЛАТЕН СЛУЖЕБЕН ТРАНСПОРТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ГР. ГАБРОВО И ГР. ЛОВЕЧ.

   

  Документите, които кандидатите трябва да представят са:

  1. Молба

  2. Автобиография

  4. Актуална снимка

   

  Документите се подават на адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево, обл. Габрово.

  Месторабота: Севлиево

   


  Обявил: ''ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ'' ЕООД

  Адрес: адрес ул. Магистрална № 1, гр. Севлиево

  Телефон: 0675/067 531 010

  E-mail: radiosevlievo@gmail.com

 • ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ-125 г.ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДАН КОЛОВ
  Н.Ч. „Св.Климент Охридски 1899” с.Сенник

  Събитие

  ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ-125 г.ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДАН КОЛОВ

  Тази година се навършват 125 години от рождението на един велик българин, прославил България по цял свят, непобедимият майстор на борбата”Кеч ес Кеч” Дан Колов.

  За отбелязване на тази годишнина община Севлиево и Народно читалище „Св.Кл.Охридски 1899”с.Сенник организират редица мероприятия.

  За целта организираме дарителска кампания, средствата от която ще се разходваме:

  - за рекламно- образователна кампания в медиите.

  - за издаване на книги,брошури,диплянки,сувенири и др.

  - за разширяване на музейната сбирка в дом-музей Дан Колов.

  - за тържествено чествуване годишнината на 28.10.2017г. и други съпътстващи мероприятия.

  · В кампанията може да участвате, като внесете парични средства в откритата дарителска сметка при PIRAEUS BANK BULGARIA AD SWIFT: PIRB BG SF

  · гр.Севлиево BGN BG64PIRB91701605980128

  Тел. за контакти: 0877 851 850

  Място: с.Сенник Дата: 28.10.2017 Час: 10.00


  Обявил: Н.Ч. „Св.Климент Охридски 1899” с.Сенник

 • Измерване на кръвното налягане
  Общинска организация на инвалидите

  Събитие

  Измерване на кръвното налягане

  Ръководството на Общинска организация на инвалидите съобщава на своите членове, че на 23 август (сряда) от 10 до 12 часа в Клуба на хората с увреждания ще се извършва измерване на кръвното налягане. Желаещите могат да посетят Клуба в обявения часови интервал.

  Място: Клуба на хората с увреждания Дата: 23-08-2017 Час: 10-12


  Обявил: Общинска организация на инвалидите

 • Основни правила при гръмотевична буря
  РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

  Събитие

  Основни правила при гръмотевична буря

  При гръмотевични бури особено опасни са високите места – планински върхове, хълмове, покриви на високи сгради и т.н.

  Опасно е, когато се явявате най-високият предмет в околността.

  Избягвайте самотно растящи високи и полу-сухи дървета.

  Избягвайте самотно стърчащи скали и морени.

  Избягвайте близост до вода и речни брегове. Мълнията особено „обича“ мокрите чакълести брегове на езерата и реките.

  Ако сте в езеро, река, или дори басейн – бързо се насочете към брега, или излезте от водата и се отдалечете.

  Потърсете ниски места – ровове, ями и др. Ако сте по билото на планината – възможно най-бързо слезте в ниското и горският пояс.

  Гъстата гора от високи дървета може да се приеме за безопасна, но не заставайте точно под определено дърво, а на достатъчно разстояние между няколко.

  Ако сте на открито – не бягайте! Мълнията може да последва образуваното от вас въздушно течение.

  Изолирайте се от повърхността на земята: ако имате под ръка някакъв сух материал, то той може да ви изолира от земята, като застанете върху него. Сухите обувки с гумена подметка могат да помогнат, но не са гаранция. Ако имате дълго и дебело въже, можете да го навиете в кръг и да седнете върху него. Не сядайте върху мокра повърхност. Наведете главата надолу, приберете коленете към гърдите и повдигнете стъпалата във въздуха. Не се подпирайте с ръце на земята, за да не ги превърнете в проводник. Ако все пак нямате суха изолация – легнете плътно на земята.

  Снижете се максимално. Наближаващият удар на мълнията може да се усети по изтръпването на кожата и по усещането, че косата ви се изправя (стига да е суха, разбира се). В такъв случай паднете бързо на земята, като най-напред го направите на колене и длани. Светкавицата минава по най-краткият път към земята, така че ако ви удари в този момент, вероятността да спре сърдечната дейност или дишането, се намалява. След това легнете плътно на земята.

  Не дръжте метални предмети. Мобилните телефони, широките ланци, чадърите, риболовните пръчки и т.н. са често удряни от мълния. Добре да са на повече от 20-30 метра от вас. Различните инструменти обаче, като например брадвичка, мотика и т.н., които са с дървени и сухи дръжки, са практически изолирани, макар че могат да заискрят по ръбовете си.

  Стойте далеч от големи метални конструкции и огради. Дори мълнията да не удари вас, то ударната вълна от бързо разширяващият се въздух може да нарани дробовете ви.

  Отдалечете се от електропроводите с високо напрежение.

  Стойте далеч от едри домашни животни – коне, крави, волове и т.н. Вероятността да ги удари мълния е по-голяма отколкото при хората, поради възникващото по-голямо напрежение между предните и задните крака.

  Намерете подслон: Ако сте вкъщи изключете от мрежата всички електроуреди и стойте далеч от прозорците и водопроводите. В никакъв случай не се къпете и не си мийте ръцете по време на гръмотевична буря – водопроводите се използват за заземяване. Ако сте сред природата – има ли възможност, влезте в някоя пещера, но на повече от 3 метра навътре от входа и на поне метър от стените. Не стойте на входа й, както и под скални навеси, защото често се случва мълнията да удари именно такова място. Малките пукнатини в скалите често са отводнителни канали и може да станат проводник на мълнията. За достатъчно безопасни се смятат леките коли и затворените каросерии на камионите, заради ефекта на „Фарадеевата клетка“. Просто трябва да свалите радио антената.

  Ако сте голяма група хора, не е добре да се криете на едно и също място. Разпръснете се. Така вероятността да пострадате всички е по-малка.

  Тъй като гръмотевицата се разпространява във въздуха със скоростта на звука (около 330 метра в секунда), то можете да прецените дали падащите мълнии са на относително опасно разстояние от вас. Когато светкавицата блесне, започнете да отброявате секундите, докато чуете гръма. Приблизително 3 секунди са нужни той да измине 1 км, така че ако чуете гръм преди да преброите до 10, то мълниите падат опасно близо до вас. Ако пък преброите повече от десет, това не означава, че със сигурност сте извън опасност. Понякога мълнията може да измине хоризонтално десетки километри (15-20 км) и да удари точка, над която дори има ясно слънчево небе! Поговорката „Гръм от ясно небе“ не е небивалица.

  Ако мълния удари директно човек или животно, то резултатът е смърт. Има случаи на оцелели от директно попадение, но те са редки. Дори индиректният удар на мълния може да нанесе големи изгаряния (които са под формата на фигури и линии, сочещи посоката на преминаването на електричеството), човека да получи гърчове, или да изпадне във временно безсъзнание. Наблюдават се и повръщане, диария, сърцебиене, белодробен оток, парализа на дихателните мускули и т.н. Трябва незабавно да се започне изкуствено дишане, а при нужда – и сърдечен масаж.

  Място: Севлиево Дата: 30-06-30-08-17 Час: 0000


  Обявил: РАДИО ''СЕВЛИЕВО''

 • Фотоси, картини и информация събират за 240-годишнина на Часовниковата кула
  Инициативна група „Кулата Севлиево”

  Събитие

  Фотоси, картини и информация събират за 240-годишнина на Часовниковата кула

  През 2019 година Часовниковата кула в Севлиево ще навърши 240 години. Тя е най-старата обществена сграда в нашия град и е построена през 1779 г. В тази връзка инициативна група „Кулата Севлиево” в партньорство с Община Севлиево и Исторически музей Севлиево подготвят постоянна изложба със снимки и информация, която ще бъде разположена около самата кула.

  За целта се събират стари фотоси, картини и интересна информация за Часовниковата кула и района около нея. Нека всеки, който разполага с нещо интересно по този въпрос и иска да го предостави, да позвъни на тел.: 0889 506 265 или да изпрати материалите на имейл: kulata-sevlievo@abv.bg. Всички предоставени материали ще бъдат върнати на притежателите им, след като бъдат копирани или снимани, а имената на собствениците им ще бъдат упоменати в изложбата.

  Място: Севлиево Дата: 30-08-2017 Час: 17.00


  Обявил: Инициативна група „Кулата Севлиево”

Историята на Севлиево - 22 август

 • Драган Кирияков Цанков – политичски и държавен деец, активен участник в просветно-църковните бо...

  Историята на Севлиево - 22 август

  Драган Кирияков Цанков – политичски и държавен деец, активен участник в просветно-църковните борби през Възраждането. След Априловското въстание 1876 година заедно с Марко Балабанов обикаля Европа, за да търси подкрепа за пострадалото население. По време на Руско-турската война 1877-1878 година се поставя в услуга на руското командване. Вицегубернатор в освободен Свищов до 22 август (3 септември) 1877 година, след което заема същата длъжност в Търновска губерния. Кото вицегобернатор през септември същата година дараява три денка дрехи за комитета „Единство“. Депутат в Учредителното събрание, министър и министър-председател, лидер на партия.

Времето