Слушай на своето мобилно устройство:

Меню приложения

Новини

изпрати новина
 • ''ЕВРОПОЛ'': ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ''ЕВРОПОЛ''

  Новина

  За да не станете жертва Огледайте внимателно как оставяте дома, който рядко сте напускали досега: - съберете парите, често оставяни на различни места, приберете ценните вещи и бижута, изрично проверете при излизане затворени ли са прозорците, заключихте ли вратата, включена ли е алармата - не споделяйте по социални мрежи къде се намирате в момента - пазете се от измами "на прага", свързани COVID-19: за тестове, ваксини, маски, защитни препарати и др. Продължавайте да следите децата за напрежение и стрес: - разговаряйте с тях, питайте какво ги тревожи, обсъждайте и обяснявайте с какво положението навън е по-различно от преди - напомняйте им за сигурността онлайн и офлайн - окуражавайте ги да използват устройствата във всекидневната/кухнята, за да виждате какво правят Продължавате да работите дистанционно: - използвайте само устройства на фирмата с инсталирана защита - продължавайте да бъдете бдителни и спазвайте протоколите за сигурност; следете да фишинг или вирусни атаки в пощата си - за видеоконферентни връзки избягвайте съмнителни платформи - архивирайте на външен носител резултата от работата си и обновявайте софтуера - използвайте силни пароли и ако трябва ги сменяйте по-често - не разпространявайте дезинформация и фалшиви новини Пазете финансите си: - макар да зачестят изгодни предложения в битката на фирмите да оцеляват, не вярвайте на предложения, които изглеждат "твърде добри, за да са истина": примамливи оферти за нова работа, много евтини стоки и услуги, инвестициони схеми и заеми - остава и вероятно ще се разшири правилото "сбогом на парите в брой, здравейте онлайн плащания" и затова бъдете по-внимателни от преди - не плащайте през публични мрежи и безплатен интернет на обществени места, използвайте само сигурни комуникационни връзки - плащайте само през сайтове с доказана добра репутация - консултирайте се какъв вид карта (дебитна, кредитна или друга) е по-сигурно да използвате. Оглеждайте се за новите фактори за престъпност "Европол" изброява и няколко ключови фактора в дейността на организираната престъпност, оформили дейността ѝ по време на пандемията и след това. Организацията препоръчва да не ги забравяте, за да следите за сигнали за появата им около вас - онлайн измамите и кибер атаките ще зачестят, особено срещу редовно ползващите интернет - търсенето и дефицитът (особно на здравни продукти и оборудване) увеличават производството и предлагането на стоки, които са фалшиви или не отговарят на стандартите - увеличеният обем, честота и обхват на онлайн плащанията привлича особено силно интереса на престъпните среди - икономическата криза ще остави много хора без работа и доходи и ще тласне мнозина от тях към престъпна дейност, а този процес има потенциал да предизвика фундаментални промени във формите на сериозната и организираната престъпност - криминални и корумпирани лидери може да станат обществено по-приемливи докато се възползват от затрудненията на хората и публичните институции и навлизат в закъсали общности, представяйки се за спасители, предлагащи помощ, работа, услуги срещу лоялност - компромисът с фалшиви стоки и експлоатация на хора срещу жълти стотинки не само налива пари в ръцете на организираната престъпност, но и съсипва бизнеса на легитимни фирми и увеличава дела на престъпния сектор в БВП на страната. ЕВРОПОЛ - 00 800 6 7 8 9 10 11/ +32 22 81 56 50


  Изпратил: ''ЕВРОПОЛ''

 • БНБ: Как да се защитим при онлайн и мобилно банкиране

  Новина

  Българската народна банка публикува днес съвети как да се защитим при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране. Преди да изберете услуга: определете финансовите си нужди; съберете информация за услугите и я прочетете внимателно; проверете дали услугите отговарят на вашите финансови възможности; сравнете предложенията на различни доставчици на банкови услуги - съветват от Централната банка. При сключването на договор за конкретна услуга: 1. Прочетете и разберете условията, преди да подпишете. - поискайте от доставчика да Ви предостави преддоговорна информация относно Вашите права и задължения, както е длъжен да направи; - свалете/разпечатайте документите и ги съхранете, за да можете да направите справка в бъдеще; - разгледайте характеристиките на услугата, срока на договора, общите разходи и всякакви допълнителни такси, както и, ако е приложимо, условията за правото Ви на отказ; - уверете се, че разбирате последиците от финансовия Ви ангажимент (възможна негативна промяна спрямо първоначално договорените условия); - поискайте допълнителни пояснения от доставчика, ако не сте сигурни за конкретна информация. 2. Обърнете специално внимание на всички такси и разходи. - отделете достатъчно време да прегледате финансовите условия на договора и всички такси и разходи; - обърнете внимание не само на таксите, приложими към основната услуга/пакет, но и на разходите, включително стандартните такси и разходите за допълнителни услуги; - при възможност, използвайте „показател за общия размер на разходите“ (например годишен процент на разходите), за да сравните различните варианти. 3. Помислете за сигурността - осведомете се по какъв начин ще се обработват и защитават личните Ви данни съгласно договора; - проверете наименованието, данните за връзка и правния статут на доставчика, както и дали е упълномощен да предоставя тези услуги, с цел предотвратяване на възможна измама; - защитете личните си данни или пароли за регистрация, така че други лица да не могат да осъществяват достъп до сметката Ви от Ваше име. Можете да направите това, като изберете доставчик, който използва надеждни методи за удостоверяване на самоличността, чрез закриване на сесията, използване на сигурна безжична връзка, надеждни пароли и PIN кодове и редовни актуализации на операционната Ви система и антивирусния софтуер; - наблюдавайте и съобщавайте възможно най-скоро за подозрителни действия по Вашата сметка или за неупълномощен достъп до нея, за да може доставчикът да предприеме незабавно необходимите стъпки; 4. Подайте жалба, ако считате, че правата Ви са нарушени. - опитайте да решите проблема сами, като се свържете директно с доставчика. Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) също може да се използва за изпращане на жалбата Ви директно до доставчика по отношение на услуги, закупени онлайн; - ако доставчикът не отговори или ако не сте доволни от отговора му: - да прибегнете до алтернативна схема за решаване на спорове, например финансов омбудсман, като използвате европейската платформа за ОРС, за да достигнете до правилния орган за решаване на спора; - да използвате мрежата FIN-NET във Вашата държава или в държавата на доставчика, за да подадете жалба срещу доставчик в друга държава от ЕС/ЕИП; - свържете се с: Комисия за защита на потребителите – www.kzp.bg Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg Обмислете дали да предявите иск пред национален съд. Ако сте решили да подадете сигнал или жалба до банка, може да използвате следните имейл адреси и/или телефони: UniCredit Bulbank AD - ccm@unicreditgroup.bg, 02 923 20 23 DSK Bank EAD - call_center@dskbank.bg, 0700 10 375, *2375 First Investment Bank AD - complaints@offices.fibank.bg, 2265, 0800 11 011, +359 2 818 0006, +359 2 818 0007 United Bulgarian Bank AD - 0 700 117 17, +3592 483 1717 (отдел "Маркетинг") Eurobank Bulgaria AD (Postbank AD) - complaints@postbank.bg, 0700 18 555 Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD - complaints@raiffeisen.bg, 0700 10 000, 1721 Expressbank AD - sgeb.contact@socgen.com, 00 359 (0) 800 18 888 Central Cooperative Bank AD - front@ccbank, 02 92 66 100 (банкови операции и обслужване); cards@ccbank.bg, 02 92 66 500, 0800 11 400 (картови операции); ccb_credit@ccbank.bg, 02 92 66 692, 02 92 66 670 (банкиране на дребно) Piraeus Bank Bulgaria AD - customercare@piraeusbank.bg, 0700 12002 Allianz Bank Bulgaria AD - cm@bank.allianz.bg, 0800 13 014 Bulgarian Development Bank AD - complaints@bdbank.bg, 02 930 63 33 Investbank AD - bn@ibank.bg, 0700 12 555, 17 555 ProCredit Bank (Bulgaria) EAD - contact@procreditbank.bg, 02 81 35 100, *7000, 0 700 1 70 70 Municipal Bank AD - VOPS@municipalbank.bg, 029356515, 029300293, 029300109 International Asset Bank AD - iabank@iabank.bg, 02 8120280, 02 8120269 Bulgarian-American Credit Bank AD - complaints@bacb.bg, 02 9658 310, 02 9658 337, 0700 144 88 D Commerce Bank AD - dbank@dbank.bg, 02 46 41 171 TBI Bank EAD - complaints@tbibank.bg, 0700 17 571 Tokuda Bank AD - Complaints@tcebank.com, 02 403 79 00, 02 403 79 85 Texim Bank AD, complaints@teximbank.bg - "1060, 91060 BNP Paribas S.A. - Sofia Branch - bnpp_complaints@bnpparibas.com, (+359 2) 92 18 689 Citibank Europe Plc., Bulgaria Branch - bozhidara.borisova@citi.com; borislava.jereva@citi.com; mariya.komsiyska@citi.com - 02 9175 182, 02 9175 180, 02 9175 181 ING Bank N.V - Sofia Branch - ing.infobg@ingbank.com, 02 9176644 "T.C.Ziraat Bankasi-Sofia Branch" - m.kosturska@ziraatbank.bg, k.ledlova@ziraatbank.bg - 02 9809904, 02 9051389 BNP Paribas Personal Finance S.A. - Bulgaria Branch - bnpparibas-pf.bg, 0700 11 811 Varengold Bank AG, Sofia Branch - sofiabranch@varengold.de, 359 (0)2 4144 994


  Изпратил: БНБ

 • ПЪТНА АГЕНЦИЯ: АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА-тел. 0700 130 20

  Новина

  От пътната агенция напомнят, че всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от безплатното мобилно приложение LIMA, от интернет страницата на АПИ www.api.bg, lima.api.bg, както и на тел. 0700 130 20.


  Изпратил: ПЪТНА АГЕНЦИЯ

 • ОБЩИНА СЕВЛИЕВО: ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ за сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705;0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

  Новина

  ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА сигнали и нарушения: 0675/ 396 112; 0675/ 3 39 68; 0884 888 705; 0675 396 183, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg


  Изпратил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • “В и К” ООД – гр. Габрово-Район Севлиево, ул. ”Никола Петков” №6, Началник район Севлиево 0675 335 56, Аварии район Севлиево - техници - до 17ч. 0675 338 57, Аварии район Севлиево - портал - след 17ч. и в почивните дни 0675 335 57, Инкасо 0675 335 54.
 • РЕКЛАМНИТЕ БЛОКОВЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ВСЯКА 10, 20, 40 МИНУТА В ЧАСОВЕТЕ ОТ 07.00 Д0 19.00 Ч.
 • ВАШИТЕ ОФЕРТИ: ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, КУПУВАМ, ПРОДАВАМ, КУЛТУРНО ИЛИ СПОРТНО МЕРОПРИЯТИЕ И ДР. СЕ ИЗЛЪЧВАТ В ЧАСОВЕТЕ: 08.30 ч.; 09.30 ч.; 11.30 ч.; 12.30 ч.; 14.30 ч.; 16.30 ч.; 17.30 ч. !
 • Радио "Севлиево": Уважаеми слушатели, изпращайте ни Вашите новини от Севлиево и региона! Изпратете новина тук
 • РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 27 май 2020
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  Обява

  РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 27 май 2020


  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В СЕВЛИЕВО ПРИЕ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  На редовно заседание на Общинския съвет в Севлиево бе приета Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево. Тя отменя Наредбата за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево, приета през 2012 г. и изменяна последно през 2014 г.

  В предложението на кмета д-р Иван Иванов за приемане на новата Наредба е посочено, че голяма част от текстовете й са неприложими, поради противоречието им с действащите нормативни актове, регулиращи управлението на горските територии. „През годините беше актуализирано съществено законодателството в тази област не само по отношение на Закона за горите, но се приеха и множество подзаконови нормативни актове, уреждащи различните видове дейности в горските територии. Спрямо тях нашата наредба е остаряла и не отговаря на реалната обществена необходимост“, аргументира предложението си градоначалникът.

  В новата наредба, поради множество несъответствия, почти всички разпоредби са променени.

  Проектът на Наредбата за реда за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево, който Общинският съвет одобри, е публикуван на сайта на общината на 6 април, като в срок до 8 май е предоставена възможност всички заинтересовани лица да предоставят своите становища и предложения.

  Припомняме, че Община Севлиево води последователна политика за съхнанение на горите, като забрани сечта във вододайните зони, а в края на април с решение на Общинския съвет постави под закрила и близо 700 декара вековни гори в района на водохващанията чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“.

  Веднага след приемането й, Наредбата ще бъде публикувана в сайта на общината в окончателен вариант.

  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО РАЗШИРЯВА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ЧЕТИРИ СЕЛА

  Eдинодушно бе решението за разширяване на газопреносната мрежа до още четири села в Община Севлиево. Това стана факт, след като местният парламент гласува „ЗА“ одобряването на специализирани план-схеми за техническа инфраструктура към действащия подробен устройствен план с трасета за газоразпределителна мрежа и сградни отклонения в строителните граници на селата Градница, Кормянско, Петко Славейков и Ряховците.

  Общата дължина на трасетата е 40 395 м, разпределени, както следва: 9 939 м в село Градница, 8 462 м в Кормянско, 10 445 м – Петко Славейков и 11 549 м в Ряховците.

  ПЕТ ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ В СЕВЛИЕВО ПОЛУЧАВАТ ПО 2 500 ЛВ. ЗА АСИСТИРАНА РЕПОРДУКЦИЯ

  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В СЕВЛИЕВО ПРИЕ ОТЧЕТА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2019 Г.

  ЗАКРИХА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО РЯХОВЦИТЕ ЗАРАДИ ЛИПСА НА УЧЕНИЦИ

  Учителите запазват работните си места, а приходите от наеми и аренда отиват за селото

  По време на редовното заседание на Общинския съвет, местният парламент имаше нелеката задача да гласува закриването на Основно училище „Емилиян Станев“ в село Ряховците. Това ще стане факт от 1 септември 2020 г.

  До тази крайна мярка се стига, заради драстично намалелия брой ученици и невъзможността на училището да функционира по този начин. За учебната 2019/2020 г. са записани едва 19 ученици, разделени в 3 паралелки. Един е първокласникът, един във втори клас, петима ученици в 3 клас, двама в 4-ти, девет в 5 клас и един в шести клас. Обучаването им в слети паралелки е проблем при организирането на качествен образователно-възпитателен процес, се казва в мотивите към предложението.

  Общинските съветници гласуваха за закриването на училището, като учениците ще се пренасочат към ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ в село Петко Славейков, което е най-близкото средищно училище и може да отговори на нуждите, има училищен автобус и свободни работни места за осигуряване на заетост на педагогическия персонал на ОУ „Емилиян Станев“. Учителите ще запазят работните си места, а приходите от наеми и аренда отиват за селото.

  Очаква се постигане на ефективна и оптимална училищна мрежа за Община Севлиево, намаляване броя на маломерните и слети паралелки, по-ефективно използване на финансовия ресурс за горива, електроенергия и вода.

  По избор на родителите, децата имат възможност да се насочат и към други училища в общината и го правят, защото никой не иска детето му да е единственият първокласник и да учи с 9-класници в слята паралелка, аргументираха се съветниците. В решението на Общинския съвет се посочва още, че задължителната учебна документация и фондът учебници ще се приемат и съхраняват в ОУ „Свети свети Кирил и Методий“, а приходите от наеми и аренда на преминалите в собственост на Общината земеделски земи в размер на 5 706 лв. ще се използват за нуждите на кметство село Ряховците.


  Обявил: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 33333

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • СПОРТНА ЗАЛА „ДАН КОЛОВ“ ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ НА ЗАКРИТО
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  СПОРТНА ЗАЛА „ДАН КОЛОВ“ ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ НА ЗАКРИТО


  Общинския кризисен щаб в Севлиево разгледа Заповед №РД-01-272 на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, с която се разрешава спортът на закрито и реши от утре (22 май) колективните спортни занимания на закрито в спортна зала "Дан Колов" да бъдат разрешени по график, без състезателен характер и без публика, а от вторник (26 май) се разрешават по график и индивидуалните, и колективни спортни занимания в спортна зала "Дан Колов" за деца до 18-годишна възраст, без състезателен характер и без публика.

  От Заповедта на министъра става ясно още, че остават затворени игрални зали, дискотеки и барове, както и закритите части на заведенията за хранене и развлечение. Всички учебни занятия и извънкласни дейности остават преустановени като изключение се прави за провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред, както и обученията в някои учебни центрове, изброени в Заповедта. До 21 май остават затворени детските градини и яслите.

  Съгласно заповедта не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и закрити места, като изключение се прави за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер и без публика на открито, а във фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м площ. От 22 май се разрешават колективните спортни занимания на закрито – без състезателен характер и без публика, а от 26 май се разрешават и същите за деца до 18-годишна възраст.

  Забранява се провеждането на масови научни мероприятия, както и на културно-развлекателни мероприятия на закрито, с изключение на музеи, галерии, библиотеки и кина. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, както и посещенията на външни лица в лечебните заведения.

  От 8:30 до 10:30 часа хранителните магазини остават отворени само за хора над 60 години, а посещенията на спортни и детски площадки на закрито остават забранени.

  Дейностите, които остават разрешени, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Заповедта е в сила до 14 юни.


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675/3 2971

  E-mail: pr@sevlievo.bg

 • ВЪВЕЖДА СЕ ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – МЕРКИТЕ ОСТАВАТ В СИЛА, ЗАСИЛ...
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Обява

  ВЪВЕЖДА СЕ ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – МЕРКИТЕ ОСТАВАТ В СИЛА, ЗАСИЛВАТ ПРОВЕРКИТЕ


  В последните часове преди да изтече извънредното положение, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обяви, че от днес до 14 юни страната ни е в извънредна епидемична обстановка. Той разписа четири заповеди, с които се регламентират мерки и ограниченията, които ще бъдат в сила в рамките на следващия месец.

  От заповедите става ясно, че се запазва същият режим на работа на търговските обекти, какъвто е и до момента. Остава в сила и задължителната 14-дневна карантина при влизане в България.

  Две са съществените разлики между извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. От днес са разрешени трансплантациите, а ходенето в парковете и градските градини може да се извършва от всички възрастови групи без използването на пейките и при стриктно спазване на противоепидемичните изисквания.

  Заповед № РД-01-262 регламентира противоепидемичните мерки, които остават непроменени. Продължава да бъде задължение на работодателите да организират работата така, че да е максимално безопасно за служителите при строги правила за дезинфекция, недопускане на лица с прояви на остри респираторни заболявания, осигуряване и спазване на дистанция между хората от не по-малко 1,5 м и др.

  В Заповед № РД-01-263 е описано кои обекти продължават да работят и кои остават затворени. От тази заповед става ясно, че правилата остават, каквито са до момента.

  Друга Заповед № РД-01-264 разписва правилата за налагане на карантина и изолация при контакт с болни, които остават непроменени.

  В последната Заповед № РД-01-265 на министър Ананиев са разписани ограниченията при влизане и излизане от страната - остава задължителна 14-дневната карантина. Условията за пътуване остават, както до момента, като право да влизат и излизат от страната имат определени групи хора или налагащи го обстоятелства.

  Мерките са в сила до 14 юни.


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675/3 27 91

  E-mail: sevlievo@sevlievo.bg

 • ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' ПРИЕМА ГОСТИ. ПОСЕТЕТЕ ЛЯТНАТА ТЕРАСА И ВИЕНСКАТА ...
  ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' - 0675/30777

  Обява

  ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' ПРИЕМА ГОСТИ. ПОСЕТЕТЕ ЛЯТНАТА ТЕРАСА И ВИЕНСКАТА СКАДКАРНИЦА!


  Хотел “Севлиево Плаза” е носител на приза на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация “Хотел на 2001 година”.

  Хотелът е разположен на централния градски площад “Свобода”. Откъдето и да подходите - Велико Търново, Габрово, София, веднага ще откроите съвременните черти на сградата, която е част от архитектурния ансамбъл, обграждащ символа на града Паметника на Свободата.

  Модерният хотелски комплекс е предпочитано място както от гостите на града и региона, така и от бизнес средите, които търсят удобството му за провеждането на работни срещи и конференции. Свързано с това, чести гости на хотела са представители на различни държавни институции и неправителствени организации.

  Хотелът е предпочитан и заради това, че Севлиево е разположен в централната част на България и до него достигат удобни транспортни връзки от всички краища на страната.

  Хотел “СЕВЛИЕВО ПЛАЗА” Ви предлага:

  2 апартамента

  17 стаи “лукс”

  19 единични стаи

  11 двойни стаи

  ресторант със 80 места в две зали

  лоби бар

  Виенска сладкарница

  бирария

  бар конгресен център

  фитнес комплекс

  три конферентни зали

  трансфери

  обслужване на кредитни карти VISA,

  Master Card, Dinners Club, American Express


  Обявил: ХОТЕЛ ''СЕВЛИЕВО ПЛАЗА'' - 0675/30777

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/30777

  E-mail: office@sevlievo-plaza.com

 • PCR тестове в „Медицински център-1-Севлиево”
  МЦ-1 - 0675/3-42-15

  Обява

  PCR тестове в „Медицински център-1-Севлиево”


  Севлиевци вече могат да се тестват за Covid-19. Изследването вече се прави в „Медицински център-1-Севлиево”. За целта е оборудван специален кабинет, набавени са и необходимите документи и разрешителни.

  Пробите се взимат само в интервала от 11.00 до 12.00 ч, на 3 ет, каб. 307, след предварително записване на тел. 0675/3-42-15. Резултатите се получават след 48 часа.

  В „Медицински-център-1-Севлиево” се правят и бързи тестове за коронавирус, припомнят оттам. Бързите тестове се изработват в клиничната лаборатория на здравното заведение, докато пробите за PCR се изпращат в лицензирана лаборатория в София. Транспортират се по всички необходими правила, увериха от „Медицински център-1”.


  Обявил: МЦ-1 - 0675/3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/3-42-15

  E-mail: mc.sevlievo.simp@gmail.com

 • При общопрактикуващ лекар –САМО СЛЕД ЗАПИСАН ЧАС!
  МЦ1-0675/3-42-15 и 0889 822 444

  Обява

  При общопрактикуващ лекар –САМО СЛЕД ЗАПИСАН ЧАС!


  За спазване на мерките в ситуация на пандемия и ограничаване на разпространението на коронавируса, пациентите на общопрактикуващите лекари в „Медицински център-1-Севлиево” вече могат да посещават амбулаторните кабинети само след записан предварително час.

  По предварителен график вече ще работят д-р Денева, д-р Александрова, д-р Савова и д-р Спиридонова. За записване – тел. 0675/3-42-15 и 0889 822 444. Мярката е съгласувана с Общинския кризисен щаб.

  Д-р Цолова и д-р Апостолова изготвят графиците си за прегледи, а записването става на личните им мобилни телефони.

  Всички пациенти задължително трябва да са с предпазни маски и да спазват дистанция пред кабинетите от 2 м!


  Обявил: МЦ1-0675/3-42-15 и 0889 822 444

  Адрес: СЕВЛИЕВО

  Телефон: 0675/3-42-15 и 0889 822 444

  E-mail: mc1@abv.bg

 • БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА КОРОНАВИРУС
  МЦ 1-0675/3-42-15

  Обява

  БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА КОРОНАВИРУС


  „Медицински център-1-Севлиево”

  извършва тестове за коронавирус. Пробите за Covid-19 ще се извършват в клиничната лаборатория на здравното заведение, в определен график.

  Тестовете са за коронавирус антитела /SARS-COV-2/. Те са имунологични и откриват имуноглобулини от тип „G” /IgG/ и „M /IgM/. Резултатът се отчита до 15 минути.

  Бързите тестове ще се правят след предварително записване на тел. 0675/3-42-15. Времето за прием на пациенти е определено да бъде от 12.30 до 14.00 ч. Пациентите трябва да носят предпазна маска и да удостоверят самоличност с лична карта.

  За обслужването на един пациент са предвидени около 10 минути. Резултатите ще бъдат получавани в същия ден, без да е необходимо повторно явяване.


  Обявил: МЦ 1-0675/3-42-15

  Адрес: Севлиево

  Телефон: 0675/3-42-15

  E-mail: mc.sevlievo.simp@gmail.com

 • „Изкуството е заразно” - изложба
  Галерия „Видима”

  Събитие

  „Изкуството е заразно” - изложба

  От галерия Видима имаме удоволствието да обявим, че възстановяваме официално изложбената си дейност! Със закачливото заглавие „Изкуството е заразно” ще стартираме с една от най-важните изложби в нашия културен календар, които организираме всяка година, а именно ежегодната изложба на „Детски Арт Център Видима” с преподавател Снежана Велчева. По случай празника на детето 1-ви Юни, както повелява традицията, в галерия „Видима” ще бъдат изложени творбите на малките художници, рисувани през последната учебна година!

  Изкуството е заразно! Заразни са ентусиазма и усмивките с които неуморно творят нашите талантливи деца! Заразна е неподправената доброта и алтруизъм с които ни посрещат всеки ден! Заразна е светлината и ангелска чистота струяща от техните „платна”!

  Създалите се за всички нас неудобни обстоятелства, попречиха на плановете на школата да представи своите постоянно обновяващи се колекции от детски рисунки в други градове от страната и чужбина. Сигурни сме, че тези пропуски ще бъдат наваксани във времето и отново ще имаме възможността да покоряваме сърцата на публиката по цялото земно кълбо.

  Въпреки ограниченията, които епидемичната обстановка ни беше наложила, нашите таланти развиваха своята дейност от вкъщи и имат много нови неща за показване!

  Заповядайте на 3-ти Юни, за да споделите с нас радостта от тази изложба!

  Откриването на изложбата ще се случи под формата на вернисаж, за да избегнем струпването на големи групи от хора, което означава, че ще можете да разглеждате в периода от 14:00 ч. до 18:30 ч. в деня на откриването и всеки следващ работен ден в нормалното за галерията работно време.

  Бъдете отговорни и спазвайте препоръчаните мерки за опазване на общественото здраве!

  Очакваме Ви!

  Място: Галерия „Видима” Дата: 03-06-2020 Час: 14-18.30


  Обявил: Галерия „Видима”

 • ПРИЕМ В VIII-МИ КЛАС СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/20...
  ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров"- 0675/ 3 32 55

  Събитие

  ПРИЕМ В VIII-МИ КЛАС СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” Севлиево

  1. Специалност „Машини и системи с ЦПУ” от професия „Машинен техник” с разширено изучаване на английски език, форма на обучение – обучение чрез работа.

  2. Специалност „Компютърна техника и технологии” от професия „Техник на компютърни системи” с разширено изучаване на английски език, форма на обучение – дневна.

  3. Специалност „Електрообзавеждане на производството” от професия „Електротехник”, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, форма на обучение – дневна.

  4. Специалност „Промишлена електроника” от професия „Техник на електронна техника”, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език, форма на обучение – дневна.

  ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров"

  5400 Севлиево

  ул. «Ненко Илиев» № 3

  pgmet.sev@abv.bg

  Директор тел./факс: 0675/ 3 32 52

          GSM 0878 408 402

  Секретар тел./факс: 0675/ 3 32 55

  GSM 0878 408 403

  Гл. счетоводител тел./факс: 0675/ 3 32 53

  GSM 0878 986 314

  Пом. директор УД тел./факс: 0675/ 3 32 52

  GSM 0878 986 312

  Пом. директор УПД тел./факс: 0675/ 3 32 52

  GSM 0878 986 313

  Списък учители e-mail

  Място: Севлиево, ул. «Ненко Илиев» № 3 Дата: 07-09-2020 Час: 8-16


  Обявил: ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров"- 0675/ 3 32 55

 • До 30 юни плащаме такса битови отпадъци с 5% отстъпка
  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

  Събитие

  До 30 юни плащаме такса битови отпадъци с 5% отстъпка

  С пълно мнозинство общинските съветници подкрепиха предложението на кмета на Община Севлиево д-р Иван Иванов за удължаване на срока за плащане на такса за битови отпадъци с 5% отстъпка до 30 юни. По този начин се изравняват сроковете за плащане с отстъпка на данъците за 2020 г. и на таксата за битови отпадъци. Допълнението към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево влиза в сила още днес.

  Обсъдени, гласувани и приети бяха и промени в съществуващата Наредба за организацията на дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Севлиево. Предложението за тези промени идва заради необходимостта от синхронизиране на тази наредба с нормативни актове от по-висок ранг и утвърдената нова структура на общинската администрация в ресор „Хуманитарни и социални дейности“.

  Очакваният резултат от предложените промени е подобряване на организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди в Севлиево.

  Промените са в наименованието на наредбата, където се добавя „хора с увреждания“ и членове в наредбата, с които разкриването, закриването или преместването им ще става по предложение на отдел “Здравеопазване и социалнш дейности” до кмета на Община Севлиево. Посочен е начинът за назначаване на уредниците в тези клубове и е пояснено изискването за изработване на правилник за вътрешния ред. Клубният съвет се задължава да уведомява ресорния заместник-кмет за взетите решения при провеждане на Общо събрание.

  В Наредбата се добавя и нов член, от който става ясно, че в тези клубове не се разрешава извършване на търговска дейност. От събрания членски внос и дарения е възможно да се предоставят само стоки за консумация на място в съответния клуб.

  Единодушно общинските съветници приеха новата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

  Местният парламент подкрепи и няколко допълнения на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г. като сред тях е и отдаването под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за предоставяне на здравни услуги и учредяване безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот за осъществяване на дейността.

  Място: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата: 30.06.2020 Час: 08-17


  Обявил: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 • Информация и ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА заради коронавируса
  МЗ

  Събитие

  Информация и ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА заради коронавируса

  Телефон за спешни случаи, валиден за целия Европейски съюз: 112.

  Министерството на здравеопазването откри телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси: 02 807 87 57. Работи денонощно.

  Може да се информирате и на сайта на Министерство на здравеопазването, както и тук, в рубриките "За граждани" и "За медицински специалисти".

  От МТСП подготвиха и информация на жестомимичен език.

  "Ситуационният център" на Министерството на външните работи също отговаря денонощно: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56. От министерството предупредиха, че сигналът свободно означава, че линията е заета. Ситуационният център предоставя и имейл за връзка: crisis@mfa.bg.

  Столична община откри телефонна линия за възрастни и самотно живеещи възрастни хора, които нямат близки за доставка на храна и лекарства по домовете: 02 8188522 и 02 8188523. Доставката ще се извършва от общински служители и при нужда от доброволците на Столична община и БЧК.

  Същата услуга се предоставя и в Бургас: 0884469130 и 0885985693.

  Община Стара Загора също организира доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост: 0885 382 233. Приемат се поръчки всеки ден от 9 до 17 часа.

  В Пловдив съвместно с БЧК откриха гореща линия: 0700 147 44.

  Община Варна също откри дежурен телефон за информация: 052/ 820 239.

  Обявените телефони за Пазарджик са на РЗИ: 034/437-228, 0882080051.

  News.bg пропимня и основните препоръки на Министерството на здравеопазването:

  Мерки за лична защита

  - Добра хигиена на ръцете.

  - Кихайте и кашляйте в салфетка или в лакътя си. След това изхвърлете салфетката и измийте ръцете си.

  - Здравите хора няма нужда от маски.

  Мерки за средата

  - Чистете редовно най-често използваните повърхности и предмети.

  - Не споделяйте предмети.

  - Осигурете добра вентилация на помещенията.

  Мерки в социална среда

  - Стойте на поне 1 м. разстояние от хора със симптоми.

  - Изолация на хора със симптоми.

  При признаци на заболяването се свържете първо по телефона с личния си лекар.

  Място: БЪЛГАРИЯ Дата: 000000 Час: 000000


  Обявил: МЗ

Историята на Севлиево - 1 юни

 • ДЕН НА ДЕТЕТО:

  Историята на Севлиево - 1 юни

  ДЕН НА ДЕТЕТО

 • 1 юни 1876 година – бил арестуван Иванчо Хаджиангелов, член на Севлиевския околийски съвет. Във...

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 1876 година – бил арестуван Иванчо Хаджиангелов, член на Севлиевския околийски съвет. Във врезка с разследването му се изискало да се изпрати брат му Сава Хаджиангелов, който бил секретар на ОК и в тефтер отбелязал имената на много граждани, които са давали парична помощ за бунта.

 • 1 юни 1964 година – На ул. „Кирил и Методий“ № 1 се открива новопостроената детска ясла за деца.

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 1964 година – На ул. „Кирил и Методий“ № 1 се открива новопостроената детска ясла за деца.

 • 1 юни 1960 година – Димитър Костов основава Духовия оркестър.

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 1960 година – Димитър Костов основава Духовия оркестър.

 • 1 юни 1998 година – Концерт на хорът на туристите-ветерани в Душево.

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 1998 година – Концерт на хорът на туристите-ветерани в Душево.

 • 1 юни 2000 година – Габровската Търговско-промишлена палата откри свой офис в Севлиево.

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 2000 година – Габровската Търговско-промишлена палата откри свой офис в Севлиево.

 • 1 юни 2000 година – Шеф на „Медицински център-1“ стана д-р Ружка Дончева.

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 2000 година – Шеф на „Медицински център-1“ стана д-р Ружка Дончева.

 • 1 юни 2000 година – Започна строителството на малка водноелектрическа централа в югозападната ч...

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 2000 година – Започна строителството на малка водноелектрическа централа в югозападната част на града от софийска фирма.

 • На 1 юи 1876г. бил арестуван Иванчо Хаджиангелов, член на Севлиевския околийски съвет.

  Историята на Севлиево - 1 юни

  На 1 юи 1876г. бил арестуван Иванчо Хаджиангелов, член на Севлиевския околийски съвет.

 • 1 юни 1876 година – раследването на Ц. Дюстебанов, Еким Цанков и на свещ. Иван Поппетков почти ...

  Историята на Севлиево - 1 юни

  1 юни 1876 година – раследването на Ц. Дюстебанов, Еким Цанков и на свещ. Иван Поппетков почти привършило – те щели да бъдат обесени в родния град.

Ideal Standart - Vidima

Времето

Sevlievci.com - Бъди информиран